Enda kehtestamine on nii oskus kui hoiak

Andrus Kahn
Postimees 06.12.2005
Minu töökaaslane käitub sageli igapäeva töösituatsioonides agressiivselt. Ta usub, et just tema ideed on parimad ja käitumine kõige kohasem. Kuidas sellises olukorras ennast kehtestada?
Enesekehtestamine on nii oskus kui hoiak.
Inimestel kujunevad elu jooksul välja erinevad käitumisrepertuaarid, mis on õpitud seoses teatud olukorras eduka tulemuse saavutamisega. Kui mingi käitumine on võimaldanud meil oma eesmärke saavutada, kaldume seda kasutama ka edaspidi. Sageli pole sarnane käitumine ühtviisi edukas igas olukorras. Enamus igapäevaseid suhtlemisprobleeme on tingitud just sellest, et meie käitumine ei vasta antud olukorrale või partneri vajadustele.
Enesekehtestamine on tasakaal iseenda ja teiste vahel, so koostööprotsess, mis suurendab võit-võit tulemuse tõenäosust. Lisaks käitumuslikule aspektile sisaldab enesekehtestamine uskumusi ja mõtlemismustreid, mis on aluseks ennastkehtestavaks muutusel. Püsivate muutuste loomiseks on oluline mõista oma identiteeti, väärtuste, oskuste, käitumise ja keskkonna tähendusi. Seetõttu on mõttetu õpetada ennastkehtestavalt käituma inimest, kui ta kindlalt usub, et ainult agressiivsusega on võimalik ärisuhetes asju ajada.
Agressiivne mõtteviis: „Minu mõtted on tähtsamad kui Sinu omad“, „Inimese vajadusi, soove, arvamusi on kaval ja tark ignoreerida“, „Minu panus töösse ja ühiskonda on suurem kui Sinu oma“
Alistuv mõtteviis: „Minu arvamus ja vajadused pole ju nii olulised!“, „Ma polegi võib-olla seda väärt“, „On tark olla alati kõrvalseisja“, „Sina oled vastutav selle eest, mis minuga juhtub!“
Ennast kehtestav mõtteviis: „Ma seisan enda õiguste, vajaduste, soovide, tunnete ja arvamuste eest viisil, mis aitab ja lubab Sinul teha sedasama“, „Arvestan ja kuulan Sind ning väljendan end selgelt, otse, ausalt ja sobival viisil“
ENESEKEHTESTAMISE KUUS SAMMU
Samm: mõtle läbi ja kirjuta ülesse kehtestav sõnum, mida soovid edastada. Kehtestava sõnumi valem: 1. Olukorra/käitumise hinnanguvaba kirjeldamine (Sa oled peale tööd jätnud prahi koristamata… ) + 2. Tunnete avaldamine (… ja see ajab mul hinge täis…) + 3. Otsene mõju/ kahju minule (…sest see teeb minule tööd juurde.)
Samm: lepi kokku sobiv kohtumispaik ja selleks kohane aeg. Sinu mitteverbaalne käitumine (silmside, näoväljendus, žestid, kehahoiak, hääletoon) peavad olema kooskõlas ja kohased verbaalse käitumisega ning väljendama austust ja avatust. Sõnumi saatmise viis määratleb Sinu kehtestamise edu.
Samm: vaiki, et teine osapool saaks rahulikult kuuldu – nähtu üle mõtiskleda ja vastuseks valmistuda. Siinkohal vallanduvad tavaliselt sellised reaktsioonid nagu vabandamine, ründamine, süüdistamine jm.
Samm: kuula ära teise osapoole kaitsereaktsioon ja ainult peegelda seda. See võimaldab demonstreerida huvi, tähelepanelikkust ja respekti vestluspartneri suhtes ning kontrollida sõnumi mõistmise õigsust. Peegeldumisel keskendu rääkija tunnetele. Ära teeskle mõistmist, kuid püüa mõista - mõistmine ei tähenda nõustumist!
Samm: korda punkte 2-4 nii kaua kui vaja. Eduka kehtestamise mantra on: „Kuula ja kehtesta“. Ära allu provokatsioonidele ega muuda teemat.
Samm: Kui kaitsereaktsioon on raugenud ning teine osapool mõistnud, et Sul pole plaanis teda süüdistada ega karistada, saate keskenduda koos lahenduse otsimisele. Leidke mõlemaid osapooli rahuldav lahend ning ära unusta lõpetuseks oma partnerit tänamast. Lisaks võite kokku leppida uue kohtumise, et veenduda lahendi toimimises.
Kui kehtestamisprotsessi eesmärgiks on muuta olukorda või käitumist, on võimalikud ka erinevad emotsioonid peale rõõmu ja õnnetunde (kurbus, naer, pahameel jne). Teise inimese emotsioonidega (eriti negatiivsetega) ei pea kaasa minema- oma emotsioonide ja käitumise eest vastutad vaid Sina ise!