Julge keelduda

Andrus Kahn
Postimees, 28.09.2004
Enamik inimesi ei julge tööl ennast kehtestada. Äraütlemise oskus on aga efektiivse koostöö alustalaks meeskonnas. Kartes, et „ei“ ütlemisega asetatakse end egoisti ja hoolimatu rolli, eelistatakse pigem alistuva käitumise kasuks.
Enne äraütlemist jõudke selgusele, miks te õieti „ei“ ütlete. See võimaldab teil olla konstruktiivne ja põhjendada oma keeldumist argumenteeritult.
Kasulik on äraütlemise juures järgida kolme etappi. Esimeseks etapiks on ümbersõnastamine. See aitab meil paremini mõista ja aru saada palve sisust. Samas saame ümbersõnastamisega kontrollida, kas saime õieti aru palve sisust. Kuulamisega näitame välja, et hoolime oma vestluspartnerist, ega soovi teda äraütlemisega solvata.
Peegeldanud palve sisu ja tundmusi, öelge selge, piiritletud „ei“. Piirduda ei maksa vaid ühesõnalise „ei“-ga, kuid põhjendada tuleks oma äraütlemist nii vähe kui võimalik. Kindlalt ja kõhklusteta öeldud ei annab ka ütlejale endale kindlustunde. Samas peab põhjendus olema aus.
Vahel võib kasutada tööl väikeseid nippe, kui „ei“ väljaütlemine tundub liiga hirmus. Näiteks andes valikuvõimaluse, võite öelda „Ei, sellel kuul me oma kontorisse veeautomaati ei rendi“ asemel: „Kas te tahate, et me rendiksime veeautomaati selle aasta lõpus või järgmisel aastal?“ Või asendage „ei“ sõna „jahiga“: „Jah, me rendime veeautomaadi selle aasta lõpus“. Samuti võib kasutada informatsioon jagamise võimalust. Küsimusele, „Kas me jõuame enne koosolekut veel väikese piibu teha“, võib öelda : „ Me alustame koosolekuga kolme minuti pärast“, mitte „ei, te ei või kuhugi siin suitsetama minna!“
Äraütlemisel on hea kasutada mina-sõnumit sina-sõnumi asemel.
Jälgida tuleks ka sõnalise ja mittesõnalise käitumise kooskõla. Tasuks meeles pidada, et suhtlemisprotsessis on sõnade osakaal vaid 7 %, samas kui kehakeele ja hääle (rütm, tämber jm) osakaal on kokku 93%!
Oma äraütlemisega ei maksa karta ajutiselt häid suhteid rikkuda, pigem tuleb see pikemas perspektiivis kasuks.
KUI TE EI ÜTLE "EI":
§
jääb teil oma elu elamata, kuna olete orienteeritud teiste huvidele;
§
alalise negatiivsete emotsioonide allsurumine toob kaasa vajakajäämised lähisuhetes ning loob eelsoodumuse tervisehäirete tekkeks;
§
madal enesehinnang kahjustab riskijulgust ja otsustusvõimet;
§
tekitab kaasinimestes pikema aja jooksul teie vastu viha ja süütunnet, märtri roll häirib suhteid;
§
pikka aega allasurutud viha purskub laavana välja sobimatus olukorras;
allasurutud agressiivsus leiab kaudse väljundi iroonias, tögamises või pilkamises, mis pingestab inimestevahelisi suhteid.