Lihtsad nipid muutumise elluviimiseks

Iga inimene soovib muuta midagi tööalaselt või isiklikus elus. Väga tihti jääbki see aga vaid sooviks, sest ei muutusi ei suudeta ellu viia piisava sisemise jõuga. Enamasti lihtsalt proovitakse muutumist, kuid pärast paari katset jätkatakse asjade tegemist endisel viisil. Õnneks on aga muutumise lihtsustamiseks mitmeid võimsaid vahendeid, mida tasub teada.
1. Tunnista oma harjumusi
Enamik inimesi näeb oma voorusi ainulaadsete ja oma puudusi laialt levinud nähtustena. Sarnaselt näevad inimesed millegi hästi tegemist harjumusena ning millegi halvasti tegemist lihtsalt õnnetu juhusena. Ometi on tihti meie negatiivsed tegevused kujunenud harjumusteks. Ei tasu unustada, et inimene allub harjumuste tekkimisele lihtsasti. Seega ongi esimeseks oluliseks sammuks aus ülestunnistus iseendale seoses sellega, et muudetav käitumine on sinu enese poolt loodud negatiivne harjumus.
2. Põrguliku valu tekitamine
Järgmise sammuna tasub koguda muutuse tegemiseks võimalikult palju lisavõimsust. See tähendab, et tasub väga täpselt läbi mõelda muudetava käitumismustri negatiivsed tagajärjed. Esmalt võib tunduda imelik mõelda nii palju halbadest asjadest, kuid tegelikult on just põrgulikult valusa pildi maalimine oma harjumuse tagajärgedest kõige paremaks võtmeks muutuse elluviimisel. Ei tasu unustada, et motivatsioon võibki olla valu, mida sa tunned, kui mõtled oma käitumise tagajärgedele. Eelneva võimendamiseks tasub mõeldud tagajärjed ka paberile kirja panna ning neid tõsiselt ja korduvalt üle lugeda.
3. Leia asendustegevus
Põhimõtteliselt liigituvad nad kolme suurde ossa. Esiteks on olemas inimesed, kes muudavad oma negatiivset harjumust ainult välise surve mõjul. Tavaliselt pöörduvad nad koheselt oma halva harjumuse juurde tagasi, kui väline surve lõpeb. Teiseks on olemas inimesed, kes küll soovivad muutuda, kuid ei leia asendustegevust. Ka nemad pöörduvad tagasi oma halva harjumuse juurde, küll aga mõneti pikema aja jooksul.
Kolmanda ja kõige väiksema osa moodustavad aga inimesed, kes leiavad enesele asendustegevuse. Nende puhul on muutuse edukus oluliselt suurem.
4. Harjumuse jõud
Nii nagu üks väär tegu ei riku reeglina ära kogu su senist elu, ei muuda ka mõne asja õigesti tegemine sind koheselt paremaks. Võtmeks on siinkohal uue tegevuse tegemisest harjumuse kujundamine.
Näiteks on tõestatud, et kui inimene teeb intensiivselt trenni neli korda nädalas mõne kuu jooksul, siis ta väga suure tõenäosusega jääbki trenni tegema. Kui suudad kujundada asjade teisiti tegemisest harjumuse, saad veel lisajõudu. Võid kasutada ka sotsiaalse kontrolli abi ning rääkida oma uuest positiivsest harjumusest võimalikult paljudele.
5. Tähista oma edu
Aitab asjade õigesti tegemist süvendada just see, kui tähistad nii endamisi kui ka avalikult oma väikseid võite. Tasub rõõmu tunda ka pisemateks kordaminekutest ning mitte oodata lõplikku totaalset muutumist. Enese premeerimine annab reeglina head lisahoogu ning positiivset mõtlemist. Selle asemel, et pidevalt muretseda, tasub järjest rohkem iseendalt küsida: "Millised sammud on mul muutmise teel juba õnnestunud?".
Villu Parvet
Äripäev  22.05.2006