"Hea algus on kõige tähtsam"

Jaapani vanasõna

Kirjeldus

MILLE PUHUL?

Alguses on ikka raske vedama saada - seda nii uue meeskonna kokku tulemisel, projektmeeskonna formeerumisel kui ka uue juhi meeskonnaga liitumisel. Selles ei ole midagi tavapäratut ega erakorralist – meeskonnamoodustumise protsessid alluvad tavapärastele grupifaaside reeglitele.

 • Eduka meeskonna loomise koolitusel tegeletakse küsimusega, kuidas teha nii, et alguse kõrvalt vaatamise, tutvumise, asjade paikaloksumise, nurkade mahalihvimise periood oleks lühem; et saaks suhete paikasättimise asemel keskenduda ühisele eesmärgile?
 • Põhifookus on üksteise paremini tundma õppimisel, et kõikide tugevused saaksid meeskonnas rakendatud.
 • Samuti lepitakse kokku edasine fookus, eesmärgid ja viisid, kuidas oma meeskonnaga saavutada parimaid tulemusi.
 • Igas grupifaasis on oma loogika, igas grupifaasis on olemas „rusikareeglid“, mis kiirendavad meeskonna kokkusulamist, meie-tunde tekkimist, koostöö sujuvamaks muutmist.

Oleme teie partneriks selles protsessis ja lubame, et pärast 1- või 2-päevast elamuslikku meeskonnakoolitust teie inimeste silmad säravad, nad on saanud juurde palju positiivset energiat ja omavaheliste suhete õhkkond on saanud täiesti uue kvaliteedi!
Koolituse fookuse seame täpsemalt paika vastavalt teie meeskonna spetsiifilisele vajadusele.

KASU

 • kõik on laetud positiivsete emotsioonidega
 • meeskonnaliikmed on üksteist paremini tundma õppinud
 • ühine eesmärk on paika seatud ja kõik on sellest teadlikud
 • meeskonnaliikmed on teadlikud üksteise potentsiaalist
 • igaüks tunnetab oma olulisust meeskonnas
 • osalejad on teadlikud grupifaasidest ja nende eduka läbimise eeldustest

TEEMAD – vastavalt koolituse kestvusele ja vajadusele 

 • Inimeste omavahelise koostöö sujumiseks konkreetsete kokkulepete sõlmimine
 • Tajutüüpide test, kuidas suurendada omavahelist mõistmist meeskonnas ning efektiivsemalt suhelda
 • Loomupärane ja professionaalne käitumine - koostööd soodustavad käitumismudelid

METOODIKA

 • aktiivõppe meetodid
 • grupiarutelud, ajurünnakud
 • videoanalüüs
 • praktiliste situatsioonide lahendamine, simulatsioon
 • erinevaid loovmeetodid

SIHTGRUPP
Kõik meeskonnad, mis on värskelt moodustatud või mille juht on vahetunud

AJALINE MAHT
Vastavalt vajadusele kas 1päev (8 ak/h),  1,5 päeva (12 ak/h) või 2 päeva (16 ak/h)

KEEL
Vastavalt vajadusele eesti keeles või inglise keeles

KOOLITAJAD

Õppekava nimetus: Eduka meeskonna loomise koolitus

Õppekavarühm: Isikuareng (090)

Õppe kogumaht: 8 – 16 ak/h

Sihtgrupp: Organisatsioonide/ettevõtete  osakonnad/meeskonnad/kollektiivid

Õppe eesmärk:

 • Tutvumisperioodi kiirendamine ja üksteise tundmaõppimine koolitusel loodud heas toetavas õhkkonnas
 • Üksteise tugevuste avastamine
 • Konkreetse meeskonna kooostööfookuse sättimine
 • Ühise eesmärgi kinnistamine
 • Ühised kokkulepped meeskonnatöö sujumiseks ja õhkkonna hoidmiseks

Õpiväljundid:

 • on õppinud tundma meeskonnakaaslasi
 • on teadlik enda ja meeskonnkaaslaste tugevustest
 • on teadlik oma panusest ja vastutusest motiveeriva koostöötööõhkkonna loomisel
 • omab „tööriistu” koostööd soodustava õhkkonna loomiseks

Õpingute alustamise tingimused:
Kuulumine koolituse toimumise ajal koolituse tellinud kollektiivi või koostööpartnerite hulka

Õppesisu:

 • Mänguline tutvumine
 • Tajutüüpide test, kuidas suurendada omavahelist mõistmist meeskonnas ning efektiivsemalt suhelda.
 • Inimeste omavahelise koostöö sujumiseks konkreetsete kokkulepete sõlmimine.
 • Inimeste vajaduste kaardistamine. Välja tulnud vajadustele konkreetsete lahendusideede genereerimine. Käitumiskokkulepped ning konkreetsed tegevusplaanid. Igaühe panus plaanitavate kokkulepete ellu viimiseks.
 • Töötaja efektiivsusmudel (Eisenhoweri maatriks)
 • Edasiviivad ja takistavad hoiakud ja uskumused igapäevatöös.
 • Tagasiside andmise mudelid. Omavaheline tunnustamine, motiveerimine, konstruktiivne tagasiside. Konstruktiivse tagasiside hamburger.
 • Meeskonna maja mudel - tulemuslikuks, rõõmupakkuvaks, efektiivseks koostööks vajalikud vundamendikivid.
 • Loomupärane ja professionaalne käitumine - koostööd soodustavad käitumismudelid

Õppemeetodid:

 • Aktiivõppe meetodid
 • Grupiarutelud, ajurünnakud
 • Videoanalüüs
 • Praktiliste situatsioonide lahendamine, simulatsioon
 • Erinevaid loovmeetodid

Koolituse läbimist kinnitav dokument: koolitusel osalenu saab koolitustõendi. Tõendi väljastamine lepitakse eelnevalt kokku koolituse tellijaga. Eelduseks on aktiivne osavõtt koolitusest. 

Õpikeskkonna kirjeldus
Koolitus toimub tellija poolt valitud ruumides.

Õppematerjalid: Vastavalt koolituse mahule saab iga osaleja kaasa koolitusmaterjali (sh teooria, erinevad mudelid, lisalugemist jms). Koolitusel valminud materjalid saadame elektroonilisel kujul osalejatele järele.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Diplomeeritud koolitaja-suhtlemistreener, erialase töökogemusega vähemalt 10 aastat.