"See on oluline vahe, kas sind tõmbab kuhugi või sind lükatakse kuhugi. "

Fred Jüssi

Kirjeldus

MILLE PUHUL?

Tulemuslik motiveerimine ei ole piitsa ja prääniku jagamine.
Ainus inimene, kes Sind tegelikult motiveerida võib, oled Sa ise.
Juhil saab vaid võimalus paindlikult iga töötajat enesemotiveerimisel aidata. Parim, mida juht teha saab, on juhina ennast ise motiveerituna hoida.
Koolitus aitab üles leida selle, mis just Sind motiveerib ja aitab leida viise, kuidas seda igapäevatöös, meeskonnatöös ja elus enda „käivitamiseks“ kasutada.
Koolituse fookuse seame täpsemalt paika vastavalt teie meeskonna spetsiifilisele vajadusele.

KASU?

Õpime märkama tugevusi, meil juba olemasolevaid positiivseid ressursse ning õpime neid rakendama ka oma tööelus nii töökaaslaste motiveerijana kui üldise õhkkonna parandajana.

 • osalejad on laetud positiivsete emotsioonidega
 • kõik on saanud võtta aja maha ja vaadata endasse
 • osalejad on saanud vaadata endasse, et otsida/leida sisemisi motivaatoreid
 • eneseusk on kasvanud
 • meeskonnas on suurenenud avatus ja usaldus
 • meeskonnaliikmetes on suurenenud koostegutsemise tahe

TEEMAD – vastavalt koolituse kestvusele ja vajadusele

 • Kuidas loon oma päeva
 • Enesejuhtimise alused. Kuidas olla endaga paremas kontaktis
 • Minu isiklikud väärtused, nende järjestus, seos motivatsiooniga
 • R.Diltsi toimimise ring. Uskumused ja hoiakud, minule kasulikud ja mind piiravad uskumused
 • Enesemotivatsioon. Kuidas tekitada tahet. Minu motivatsiooni allikad
 • Minu eluratas täna - kuidas hoida baasilist tasakaalu
 • Meelerahu allikad ja harjutused
 • Johari akna mudel - kuidas teadlikult luua suhete kvaliteeti
 • Kuidas paremini üle saada ebaõnnestumistest
 • Unistan julgelt – visioon tulevikku (läbi loovate tegevuste oma tulevikupildi meisterdamine)
 • Nõelviltimise tehnikas isikliku motivatsioonipalli meisterdamine

METOODIKA

 • aktiivõppe meetodid
 • grupiarutelud, ajurünnakud
 • videoanalüüs
 • praktiliste situatsioonide lahendamine, simulatsioon
 • erinevaid loovmeetodid

SIHTGRUPP
Kõik meeskonnad, mis motiveerimist ja õhkkonna parandamist vajavad

AJALINE MAHT
Vastavalt vajadusele kas 1päev (8 ak/h),  1,5 päeva (12 ak/h) või 2 päeva (16 ak/h)

KEEL
Vastavalt vajadusele eesti keeles või inglise keeles

KOOLITAJAD

Õppekava nimetus: Motivatsioonikoolitus meeskonnale “Jah, ma tahan!”

Õppekavarühm: Isikuareng (090)

Õppe kogumaht: 8 – 16 ak/h

Sihtgrupp: Organisatsioonide/ettevõtete  osakonnad/meeskonnad/kollektiivid

Õppe eesmärk:

 • Luua aktiivõppe meetodeid kasutades koostööks vajalik avatud õhkkond, mis motiveeriks osalejaid koostöös lahendusi leidma.
 • Osalejate enesemotivatsiooni kasvatamine
 • Viia osalejad läbi praktiliste aktiivõppemeetodite mõistmiseni, et peamine motivatsiooniallikas on nende enda sees.
 • Osalejate teadlikkuse kasvatamine  enesemotivatsiooni tehnikatest.
 • Osalejate teadlikkuse suurendamine kolleegide/ meeskonna motiveerimise vahenditest.

Õpiväljundid:

 • on teadlik enese motivaatoritest
 • on teadlik enesemotivatsiooni tehnikatest.
 • on teadlik oma panusest ja vastutusest motiveeriva tööõhkkonna loomisel
 • omab „tööriistu” koostööd soodustava õhkkonna loomiseks
 • on õppinud paremini tundma kolleege ja on teadlik ka meeskonnaliikmete motivaatoritest
 • Õppesisu:
 • Minu isiklikud väärtused ja nende järjestus.
 • R.Diltsi toimimise ring. Uskumused ja hoiakud, minule kasulikud ja mind piiravad uskumused
 • Enesemotivatsioon. Kuidas tekitada tahet. Minu motivatsiooni allikad
 • Minu eluratas täna
 • Kuidas paremini üle saada ebaõnnestumistest
 • Unistan julgelt – visioon tulevikku (läbi loovate tegevuste oma tulevikupildi meisterdamine)

Õpingute alustamise tingimused:
Kuulumine koolituse toimumise ajal koolituse tellinud kollektiivi või koostööpartnerite hulka

Õppesisu:

 • Kuidas loon oma päeva.
 • Enesejuhtimise alused. Kuidas olla endaga paremas kontaktis.
 • Minu isiklikud väärtused, nende järjestus, seos motivatsiooniga.
 • R.Diltsi toimimise ring. Uskumused ja hoiakud, minule kasulikud ja mind piiravad uskumused.
 • Enesemotivatsioon. Kuidas tekitada tahet. Minu motivatsiooni allikad
 • Minu eluratas täna - kuidas hoida baasilist tasakaalu
 • Meelerahu allikad ja harjutused
 • Johari akna mudel - kuidas teadlikult luua suhete kvaliteeti
 • Kuidas paremini üle saada ebaõnnestumistest
 • Unistan julgelt – visioon tulevikku (läbi loovate tegevuste oma tulevikupildi meisterdamine)

Õppemeetodid:

 • Aktiivõppe meetodid
 • Grupiarutelud, ajurünnakud
 • Videoanalüüs
 • Praktiliste situatsioonide lahendamine, simulatsioon
 • Erinevaid loovmeetodid

Koolituse läbimist kinnitav dokument: koolitusel osalenu saab koolitustõendi. Tõendi väljastamine lepitakse eelnevalt kokku koolituse tellijaga. Eelduseks on aktiivne osavõtt koolitusest. 

Õpikeskkonna kirjeldus
Koolitus toimub tellija poolt valitud ruumides.

Õppematerjalid: Vastavalt koolituse mahule saab iga osaleja kaasa koolitusmaterjali (sh teooria, erinevad mudelid, lisalugemist jms). Koolitusel valminud materjalid saadame elektroonilisel kujul osalejatele järele.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Diplomeeritud koolitaja-suhtlemistreener, erialase töökogemusega vähemalt 10 aastat.