Õppimist ja lõbutsemist annab üliedukalt ühendada

Edutainment on kombinatsioon kahest ingliskeelsest sõnast – education ehk haridus ja entertainment ehk meelelahutus.
Edutainment’i käsitlus tugineb kindlatele printsiipidele. Edukalt ja põhjendatult seotakse omavahel loovad õppemeetodid ning meelelahutuselemendid.
Tänapäeva äri (ja maailm üldse) on juba nii kiire, et traditsiooniline õpe ei suuda sellega alati sammu pidada. Samuti on igapäevaselt töödeldav infohulk koos müraga nii mahukas, et faktid lihtsalt ei pruugi kinnistuda. Inimesed on väsinud ekspertide targa jutu kuulamisest, mis paraku alati reaalse elu ja töösituatsiooniga ei seondu.
Paljud meist on unustanud, et mänguga omandatakse teadmisi ja oskusi märksa kiiremini kui muidu. See ei kehti mitte ainult laste, vaid ka täiskasvanute õppes. Kui uusi teadmisi omandatakse mängulisel taustal, siis mõjutatakse sel moel ka loovusega tegelevat ajupoolkera. Lõbu ja kogetav rõõm on õppimises väga tugevad motivaatorid, mis aitavad õpitut kinnistada.
Kuna edutainment tähendab protsessi, eri meetodeid ja ka emotsioone, saab selle najal edukalt arendada meeskonnatööd. Teadvustada kollektiivile ettevõtte väärtusi ning lahendada spetsiifilisi küsimusi kuni strateegiatöö ja tootearenduseni välja. Nii iga inimene eraldi kui ka terve meeskond saab võimaluse avardada oma silmapiiri uute avastuste ja eriliste kogemustega, ammutades sel moel inspiratsiooni uuteks saavutusteks. Meeskonnaliikmete iseloomuomadused ja koostöö-oskused avalduvad teravalt näiteks merel purjetades tekkinud kriisiolukorras. Või situatsioonimängus, kus tuleb lahendada isikliku võidusoovi ja koostöövajaduse konflikt.
Osav rätsepatöö


Tänapäevaste tehnikavahendite kasutamine koolitusel (olgu see metsas või linnapadrikus) annab võimaluse saada meeskonnatööst head tagasisidet. Lisaks pakub avastamisrõõmu ja võimalust midagi uut tundma õppida. Analüüs näitab, kus avaldusid meeskonnatöö nõrgad kohad, ning aitab leida lahendusi, mis omakorda viib parima tulemuse saavutamiseni. Igal osalejal on võimalik tehtud vigadest õppida. Samal ajal on võimalik anda töötajatele (või miks mitte ka klientidele) olulist infot, näiteks organisatsiooni või toodete põhiväärtuste kohta. Pealegi jääb koolituselt kõigile mälestus kui mõnusalt veedetud päevast.
Edutainment ei vastandu klassikalistele õppemeetoditele. Pigem arendab neid edasi, lähtudes ühiskonna arengust ning ettevõtete ja organisatsioonide ootustest. Ei ole olemas standardlahendusi, kõik valmib “rätsepatööna”.
Edutainment on suunatud kõigile, kel organisatsiooni tegevuses võtmeroll – töötajatele, partneritele, klientidele –, sest edu sõltub kõigi motivatsioonist ning entusiasmist.
www.pare.ee
Artiklis on kasutatud EBS-i juhtimiskoolituse keskuse koostööpartneri Uwe Weissflogi materjale.
Madis Sander
Eesti Päevaleht 31.10.2005