Viis abimeest enesearendamiseks - raamatututvustused

Enesearendamiseks ja oma saavutuste parandamiseks on lihtsaim võimalus otsida teemakohane raamat.

Sageli on oma saavutustega rahulolematuse põhjuseks inimeste vähene motivatsioon tõeliselt pingutada, liiga madalad standardid või lihtsalt vale strateegia enese arendamisel.
Paljud meist sooviksid saada oma elult palju rohkem, kui nad parasjagu saavad. Õnneks ei pea see nii olema ning isegi tänapäeva kiires ärimaailmas saab iga inimene tegelikult ise valida, mida ja kui palju ta saavutab. See mõte võib tunduda pisut liigagi positiivne ning paatoslik, kuid olen näinud kümneid inimesi, kelle tulemused on oluliselt muutunud tänu raamatutele, mida nad on lugenud.
Allpool on toodud viis raamatut, mis kasulikud kõigile, kes tahavad elus kaugemale jõuda, vabaneda piirangutest ning tõsta elustandardit.
“Awaken the Giant Within”
Autor: Anthony Robbins, 538 lehekülge
Hind: 15 USA dollarit, www.amazon.com

Vähe on raamatuid, milles oleks psühholoogilised enesearendamise ja –analüüsi võtted toodud ära nii selgesti ja tavainimesele mõistetavalt.
Anthony Robbins on põhjendatult rahvusvahelise tunnustuse pälvinud motiveerija ja enesearendamise õpetaja, kes suudab oma pulbitseva energia ja kaasakiskuva kõnepruugiga panna julgemini mõtlema ka tüüpilise põhjamaa inimese.
Raamat sisaldab kümneid edasiarendusi neurolingvistlise programmeerimise vald­konnast, mis on mugavdatud tavalugejale.
Ei pea olema ekspert, et mõista, kuidas inimene saab ennast aidata ning muuta oma saatust, kujundades iseenese mõtlemist ja tegemisi.
Autor on jõudnud varasemast küpsematele järeldusteleo ma eheda isikliku kogemuse ning värvika elutee kaudu, mõtted on edasi antud vabalt, avatult ja läbinisti positiivselt. Raamatu igalt lehelt kandub meisse julgustus saavutada enamat.
Kui autori isiksus ja karge meel seda välja ei kannaks, võiks raamatust jääda esma­pilgul mulje kui ameerikalikust õnneliku elu paketist, mis on kokku pandud nagu tippklassi film. Süüvides aga teose sisusse ning tajudes tervikpilti, ei pea lugeja pettuma. Tegemist on igati hinnatava ja kasuliku lugemisega, mille mõju inimese mõtlemisele ei saa alahinnata.
Soovitan kõigile, kes soovivad mõelda oma elu muutmise peale ning tunnevad, et on valmis saavutama oma täit potentsiaali.
Teosta unistused
Hede Kerstin Luik
Eesti Statoili turundusjuht
Meil kõigil on unistused. Tony Robbins soovib oma töödega aidata inimestel taasleida oma unustatud unistused ja need teoks teha. Siin raamatus räägib ta lihtsal viisil lihtsatest asjadest, millest sõltub elu kvaliteet ja mis seda parandab. Igaühel on mingi unikaalne omadus. Meis kõigis peitub tohutu jõud, mis võimaldab saavutada mida iganes. Vahel on see jõud lihtsalt uinunud. Muutus algab otsusest ja usust plaani võimalikkusse. Olen Robbinsiga samal arvamusel, et inimene ei peaks kunagi leppima vähemaga, kui ta võimeline on. See raamat kutsub mõtlema, milleks sina võimeline oled ja innustab selle poole püüdlema.
“The 8th Habit”
Autor: Steven Covey, 408 lehekülge
Hind: 26 USA dollarit, www.amazon.com

Mõjus ja mõtlemapanev raamat, mille on kirjutatud üks kuulsamaid ja kõrgemini hinnatumaid juhtimise ja eneseabi asjatundjaid.
Vaatamata oma läbivalt ameerikalikule varjundile ei ole tegemist lihtsa ja tavatarkusi korrutava raamatuga, mille võiks paariõhtuse sirvimise järel tagasi riiulisse visata. See on sügav ja kohati isegi eksistentsiaalsete joontega teos, milles segunevad tavapsühholoogia, juhtimiskunst, usk ja iga indiviidi saatuse olulisus.
Skeptikud võivad mõelda, et kaheksas harjumus on lihtsalt midagi, mis jäi ammu avaldatud suur­teosest välja (“The 7 Habits of Highly Effective People”), kuid tegelikult on raamatu sisuks hoopis uus ja laiem mõttehorisont, mis seob omavahel mitmes autori eelmises teoses kirjeldatu ning teeb seda üle ootuste mõjusalt.
Igal inimesel on nii tööalaselt kui ka elus kanda oluline roll ning seda võimendab tahtmine otsida ja leida üles oma hääl.
Kes iganes sa oled, sõltumata päritolust, vanusest või mistahes kuuluvusest, võid sa elada märksa kirkamat ja täielikumat elu, kui teed seda, mis on tegelikult sinu jaoks oluline.
Raamatut tasub kindlasti lugeda ka neil, kes on juba lugenud palju motivatsiooni- ja juhtimisalast kirjandust – see on huvitav ja piisavalt sügav kirjutis, mis aitab jõuda lähemale inimeste ja iseenda mõistmisele.
Õnneotsingud ühtivad tööalaste saavutustega
Fred Krieger
Downtown Stuudiod juhataja
Esmapilgul võivad motiveerimis-gurude raamatud tekitada realistlikult mõtlevas äriinimeses skeptilisust, kuna räägivad võrdlemisi kaugetest väärtustest.
Tony Robbins on siin asjalik erand, kes on suutnud edukalt siduda elu õnne otsimise ka tööalaste saavutustega. Lugedes seda raamatut, saab inimene tubli laengu positiivsust. Mõeldes lugemise käigus piisavalt kaasa ja olles enese vastu aus, võib aga selle tulemusel õnnestuda ka enda elus nii mõndagi muuta.
“Charisma”
Autor: Anthony Alessandra, 270 lehekülge
Hind: 13.95 USA dollarit, www.amazon.com

Peamiselt müügimaailmas tuntuks saanud dr Tony Alessandra suudab olla sinu hea sõber, kes ei püüa sind üle trumbata rohkete keerukate sõnastuste või suhtlemis­psühholoogia terminitega. Mitmed olulised ning mõjusad teooriad on toodud tavalugejale lähemale praktiliste olukorrakirjelduste kaudu ja humoorika ning isegi eneseiroonilise vaatenurga. Tegemist ei ole tüüpilise presentatsioonikoolituse õpiku või igava ärisuhtluse raamatuga, mis korrutaks sulle üldtuntud tõdesid. Nauditav on autori võime luua omapoolseid seoseid ning kasutada ülimalt lihtsaid ja elulähedasi mõisteid keerukate protsesside selgitamiseks. Sa ei pea olema elektrik, et osata toas tuld põlema panna – samuti ei pea sa olema psühholoogiharidusega, et suuta rakendada oma suhtlemises uusi lähenemisi. Õpetlikkus, mis on segatud mõjusa huumori ning autori enese inimliku atraktiivsusega, paneb mõtlema ning veenab lugejat nõuannete tõepärasuses.
Usaldusväärne autor
Endrik Randoja
müügijuhtimise aastakonverentsi korraldaja
Erinevalt paljudest nn gurudest pole Tony Alessandra pelgalt pikaajalise kogemusega atraktiivne lavastaar. Ta on saanud psühholoogias väga põhjaliku hariduse, mis tagavad tema soovituste usaldusväärsuse. Samas ei tee doktorikraad Alessandra soovitusi raskesti jälgitavaks. Tema nõuanded on teaduslikult adekvaatsed, aga ka väga lihtsad ja kergesti praktikasse viidavad. Me elame kiirel ajastul, mil pole mahti tuupida mahukaid teooriaid. Alessandra soovitused on pakitud nelja-viide põhimõttesse, mille omandamine aitab töös ja inimestega suhtlemisel juba palju edasi. Kes aga soovib süveneda, ei pea pettuma.
“Re-imagine!”
Autor: Tom Peters, 352 lehekülge
Hind: 30 USA dollarit, www.amazon.com

Tom Peters on julge ja asjalik autor, kes tunnistab, et ühiskonna areng on teda mõjutanud rohkem, kui inimesed seda tavaliselt arvavad. Selles raamatus teeb ta mõjusa kokku­võtte oma mitmest varasemast lühiraamatust ning annab meile nii töö- kui ka eraellu puutuvad vahendid suuremate ja väiksemate läbimurrete saavutamiseks. Mõnusa huumori ja tõeliselt kauni ning isegi tavamõistes futuristliku kujundusega raamat ei ole pelgalt üleskutse seinad maha lõhkuda ja loovas tiimis korporatiivseid reegleid eirates super­tulemustele keskenduda. See on rohkelt fakte ning mõtlema­panevaid järeldusi sisaldav teos, mis kangutab meie põhimõttelisi arusaamu ettevõtete ja nendes töötavate inimeste rollidest ning võimalustest. Harjudes autori rutakate ning kohati katkendlike, kuid siiski hästi süstematiseeritud mõtte­arendustega, on see kirjutis heaks lugemiseks kõigile, kes soovivad leida endas jõudu, et astuda vastu põhjendamatule bürokraatiale ning tööandja piiravale sunnile. Teisalt on see ülivajalik kirjandus ka tööandjaile või juhtidele, kuna võimaldab rahvusvaheliselt tunnustatud konsultandi elukogemuse ja tänapäevaste julgete mõtete sümbioosist saada häid ideid loovuse ning Eesti oludes ülimalt vajaliku produktiivse vabameelsuse arendamiseks.
Juhtimisgurude tipptegija
Janek Oblikas
MMC turunduskonsultant
Thinkers50 koostatud elus olevate juhtimisgurude rankingus on Tom Peters hetkel kolmandal positsioonil.Petersi kõrghetk oli kahtlemata kümmekond aastat tagasi, kuid tema viimane raamat “Re-imagine!” on heaks näiteks sellest, et vanameistril pole värsked mõtted ammendunud. “Re-imagine!” keskendub innovatsiooni tähtsusele, väites, et innovatsioon on vältimatu ning juhi peamine roll on firmas innovatsiooni soodustada.
“Negotiate This!”
Autor: Herb Cohen, 382 lehekülge
Hind: 24.95 USA dollarit, www.amazon.com

Erinevalt paljudest läbirääkimisi ja veenmiskunsti puudutavatest raamatutest, on Negotiate This maalähedane ja isegi mitmeid üldlevinud õpikunäiteid ironiseeriv. Tegemist on ühe läbirääkimisoksuste arendamise klassikuga, mida peaks lugema iga inimene, kes soovib edukamalt oma seisukohti kaitsta ning teisi aktiivselt, aga mitte liiga agressiivselt mõjutada. Raamatu puhul on mõnusaks alatooniks see, et kõik õpetused on antud teadlikult selge suunitlusega nii tööalaseks kui ka tööväliseks kasutamiseks. Sa ei pea olema jääkülmade närvidega spetsiaalkoolitust saanud elukutseline läbirääkija, et see raamat sulle midagi vajalikku annaks. Me kõik peame väiksemaid või suuremaid läbirääkimisi kümneid kordi päevas ning mida rohkem me mõistame, mis taoliste mõttevahetuste ajal tegelikult toimub, seda paremini suudame oma ideid müüa.
Praktiline ja lihtne läbirääkimiste õpetus
Margus Müts
Farm Plant Eesti ASi juhataja
Läbirääkimised on õpitav kunst, mitte valitud inimeste sünnipärane anne. Isiklikult mulle andis see raamat paar head võtet, kuidas täpsemalt hinnata seda, millisel moel erinevad inimtüübid läbirääkimiste olukordades käituvad. Arvan, et see raamat õpetab hästi rakendama neid paljusid vahendeid, mis inimestel tavaliselt läbirääkimistel kasutamata jäävad. Teades rohkem läbirääkimistest, on võimalik alati oma oskusi veelgi viimistleda. Sellest raamatust leiavad häid näpu­näiteid nii algajad kui ka profid läbirääkijad.
Villu Parvet
Äripäev 16.02.2005