" Kui me ise oma suunda ei muuda, oleme lõpuks seal, kuhu meid on suunatud. "

Hiina vanasõna

Kirjeldus

MILLE PUHUL?

See on Sulle kui tahad, et suhtumised ja uskumused meeskonnas oleksid töö-õhkkonda toetavad, et kõigil oleks julgust ja oskust endasse vaadata ja oskusi end vajadusel ise laineharjale aidata.

Sa ei saa muuta fakte, mis sinust ei sõltu, aga sa saad alati muuta seda, kas paned ette mustad või kollased päikeseprillid, võid muuta oma suhtumist ümbritsevasse, oma hoiakuid nii enese kui ümbritsevate suhtes.

Koolitus on praktilise suunitlusega, osalejad saavad kõiki tehnikaid ise praktikas omandada ja kinnistada ning kogeda kohest tagasisidet.

KASU

 • Osalejad on teadlikud oma toetavatest ja piiravatest uskumustest
 • Osalejad on enesekindlamad
 • Osalejad teadvustavad oma vajadusi ja hetkeolukorda selgemalt
 • Osalejad on saanud konkreetseid tehnikaid positiivsuse suurendamiseks endas
 • Osalejad on loovtehnikate abil loonud endale abivahendi(d) positiivsuse hoidmiseks
 • Kasvanud on osalejate enesemotivatsioon

TEEMAD – vastavalt koolituse kestvusele ja vajadusele

 • Kuidas leida ja säilitada sisemist tasakaalu
 • R.Diltsi toimimise ring. Kuidas minu mõtted, uskumused ja hoiakud mõjutavad minu enesehinnangut, üldist toimetulekut ning õnnestumist. Piiravad ja kasulikud uskumused.
 • Kuidas vabaneda mittetoimivatest suhtlusmustritest ja teadlikult asendada need toimivate suhtlemisviisidega.
 • Enesemotivatsioon. Kuidas tekitada tahet. Minu motivatsiooni allikad
 • Minu isiklikud väärtused ja nende järjestus.
 • Minu eluratas täna – tasakaal minu elu, ennetamaks läbipõlemist.
 • Kuidas mina oma töös saan stressi ennetada.
 • Kuidas edukalt toime tulla igapäevapingetega? Praktilised harjutused ja võtted. Hingamine ja enesejuhtimine. Millised on põhilised stressiga toimetuleku strateegiad?
 • Kuidas saan endas suurendada positiivsust ja stressiga toime tulla?

METOODIKA

 • aktiivõppe meetodid
 • grupiarutelud, ajurünnakud
 • praktiliste situatsioonide lahendamine, simulatsioon
 • erinevaid loovmeetodid

SIHTGRUPP
Kõik meeskonnad, mille liikmed vajavad tuge ja teadlikkust positiivsuse suurendamiseks ja mõttelaadi muutmiseks.

AJALINE MAHT
Vastavalt vajadusele kas 1päev (8 ak/h),  1,5 päeva (12 ak/h) või 2 päeva (16 ak/h)

KEEL
Vastavalt vajadusele eesti keeles või inglise keeles

 

KOOLITAJAD

Õppekava nimetus: Positiivsuskoolitus

Õppekavarühm: Isikuareng (090)

Õppe kogumaht: 8 – 16 ak/h

Sihtgrupp: Organisatsioonide/ettevõtete  osakonnad/meeskonnad/kollektiivid

Õppe eesmärk:

 • Tekitada avatud ja usalduslikku õhkkonda kollektiivis
 • Motiveerida töötajaid
 • Anda oma inimestele praktilisi „tööriistu“ oma emotsioonidega tegelemiseks

Õpiväljundid:

 • on teadlikud oma toetavatest ja piiravatest uskumustest
 • on enesekindlamad
 • teadvustavad oma vajadusi ja hetkeolukorda selgemalt
 • on saanud konkreetseid tehnikaid positiivsuse suurendamiseks endas
 • on loovtehnikate abil loonud endale abivahendi(d) positiivsuse hoidmiseks
 • Kasvanud on enesemotivatsioon

Õpingute alustamise tingimused:
Kuulumine koolituse toimumise ajal koolituse tellinud kollektiivi või koostööpartnerite hulka

Õppesisu:

 • Kuidas leida ja säilitada sisemist tasakaalu
 • R.Diltsi toimimise ring. Kuidas minu mõtted, uskumused ja hoiakud mõjutavad minu enesehinnangut, üldist toimetulekut ning õnnestumist. Piiravad ja kasulikud uskumused.
 • Kuidas vabaneda mittetoimivatest suhtlusmustritest ja teadlikult asendada need toimivate suhtlemisviisidega.
 • Enesemotivatsioon. Kuidas tekitada tahet. Minu motivatsiooni allikad
 • Minu isiklikud väärtused ja nende järjestus.
 • Minu eluratas täna – tasakaal minu elu, ennetamaks läbipõlemist.
 • Kuidas mina oma töös saan stressi ennetada.
 • Kuidas edukalt toime tulla igapäevapingetega? Praktilised harjutused ja võtted. Hingamine ja enesejuhtimine.
 • Millised on põhilised stressiga toimetuleku strateegiad?
 • Kuidas saan endas suurendada positiivsust ja stressiga toime tulla?

Õppemeetodid:

 • Aktiivõppe meetodid
 • Grupiarutelud, ajurünnakud
 • Videoanalüüs
 • Praktiliste situatsioonide lahendamine, simulatsioon
 • Erinevaid loovmeetodid

Koolituse läbimist kinnitav dokument: koolitusel osalenu saab koolitustõendi. Tõendi väljastamine lepitakse eelnevalt kokku koolituse tellijaga. Eelduseks on aktiivne osavõtt koolitusest. 

Õpikeskkonna kirjeldus
Koolitus toimub tellija poolt valitud ruumides.

Õppematerjalid: Vastavalt koolituse mahule saab iga osaleja kaasa koolitusmaterjali (sh teooria, erinevad mudelid, lisalugemist jms). Koolitusel valminud materjalid saadame elektroonilisel kujul osalejatele järele.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Diplomeeritud koolitaja-suhtlemistreener, erialase töökogemusega vähemalt 10 aastat.