"Jaga ja valitse on tark reegel, kuid "liida ja suuna“ on veel parem."

J.W.Goethe

Kirjeldus

MILLE PUHUL?

Koolitus sobib hästi kui on soovi muuta juhtimist tõhusamaks ja motiveerivamaks ja parandada tulemusi toetavalt ja jätkusuutlikult.
Coachiva juhtimise koolitusel keskendutakse juhtimisele, mis aitab avada töötaja (nii alluva kui kaaskolleegi) tegeliku potentsiaali, et maksimeerida tema sooritust.
See meetod julgustab meeskonnaliikmeid iseseisvalt ja loominguliselt mõtlema, kasvatades inimeses enesekindlust ja suurendades nii ka vastutust oma töö tulemuslikkuse üle.

Koolitus on praktilise suunitlusega, osalejad saavad kõiki tehnikaid ise praktikas omandada ja kinnistada ning kogeda kohest tagasisidet.

KASU

 • osalejad on teadlikud coachiva juhtimisstiiliga kaasas käivatest juhi hoiakutest
 • osalejad on teadlikud, kuidas coachiv juhtimisstiil mõjub töötajate motivatsioonile
 • osalejad on omandanud delegeerimisoskusi ning teavad, kuidas panna oma töötajad oma tegevuse ja otsuste eest rohkem vastutama
 • osalejad on omandanud konkreetseid coachivaks juhtimisstiiliks vajalikke tehnikaid - aktiivset kuulamist, küsimuste esitamist, GROW-mudelit

TEEMAD – vastavalt koolituse kestvusele ja vajadusele

 • Coachingu põhimõtted ja töömeetodid, miks see on vajalik
 • Coaching ja coachiv juhtimisstiil
 • Erinevad juhtimisstiilid - millal mida kasutada
 • Coaching vs mentorlus
 • Tulemuslikku ja toetavat juhendamist toetavad uskumused ja hoiakud
 • Eric Berne’i suhtlemistasandid – millist kasutada
 • Delegeerimise põhimõtted
 • Aktiivne kuulamine coachingus
 • GROW mudel (sh eesmärgistamise mudelid, kuidas coachingut jätkusuutlikuks muuta, kuidas olla kindel, et kokkulepitud muutused teoks saavad)
 • Coachingu küsimuste moodustamine
 • Kuidas panna inimene "üle piiride" mõtlema,  oma tõelist potentsiaali rakendama
 • Coachingu protsessi kaardistamise abivahendid
 • Praktilised harjutused, rollimängud

METOODIKA

 • aktiivõppe meetodid
 • grupiarutelud, ajurünnakud
 • praktiliste situatsioonide lahendamine, simulatsioon
 • erinevaid loovmeetodid

SIHTGRUPP
Kõik juhtmeeskonnad, mis vajavad juhtimisõpet

AJALINE MAHT
Vastavalt vajadusele kas 1päev (8 ak/h),  1,5 päeva (12 ak/h) või 2 päeva (16 ak/h)
1-päevasel koolitusel õpitakse coachiva juhtimise põhimõtteid ja tehnikaid, 2-päevasel koolitusel saab juba konkreetsemalt antud tehnikaid põhjalikumalt ka harjutada ning saada veelgi süvendatumaid teadmisi coachivast juhtimisstiilist.

KEEL
Vastavalt vajadusele eesti keeles või inglise keeles

KOOLITAJAD

Õppekava nimetus: Coachiv juhtimistiil

Õppekavarühm: Isikuareng (090), Juhtimine ja haldus (435)

Õppe kogumaht: 8 – 16 ak/h

Sihtgrupp: Organisatsioonide/ettevõtete  osakonnad/meeskonnad/kollektiivid

Õppe eesmärk:

 • Õppida coachiva juhtimisstiiliga kaasas käivaid juhi hoiakuid
 • Saada teada, kuidas coachiv juhtimisstiil mõjub töötajate motivatsioonile
 • Õppida delegeerimisoskusi ning kuidas panna oma töötajad oma tegevuse ja otsuste eest rohkem vastutama
 • Õppida konkreetseid coachivaks juhtimisstiiliks vajalikke tehnikaid – aktiivset kuulamist, küsimuste esitamist, GROW-mudelit

Õpiväljund:
Osaleja:

 • on teadlik erinevatest juhtimisstiilidest
 • on teadlik coachingu põhimõtetest ja töömeetoditest
 • on teadlik coachingu ja mentorluse erinevusest
 • on omandanud konkreetseid coachiva juhtimise tehnikaid
 • on ise läbi proovinud erinevaid coachiva juhtimise tehnikaid (2-päevasel koolitusel)

Õppe alustamise tingimused:
Kuulumine koolituse toimumise ajal koolituse tellinud kollektiivi või koostööpartnerite hulka

Õppesisu:

 • Coachingu põhimõtted ja töömeetodid, miks see on vajalik
 • Coaching ja coachiv juhtimisstiil
 • Erinevad juhtimisstiilid – millal mida kasutada
 • Coaching vs mentorlus
 • Tulemuslikku ja toetavat juhendamist toetavad uskumused ja hoiakud
 • Eric Berne’i suhtlemistasandid – millist kasutada
 • Delegeerimise põhimõtted
 • Aktiivne kuulamine coachingus
 • GROW mudel (sh eesmärgistamise mudelid, kuidas coachingut jätkusuutlikuks muuta, kuidas olla kindel, et kokkulepitud muutused teoks saavad)
 • Coachingu küsimuste moodustamine
 • Kuidas panna inimene “üle piiride” mõtlema,  oma tõelist potentsiaali rakendama
 • Coachingu protsessi kaardistamise abivahendid
 • Praktilised harjutused, rollimängud

Õppemeetodid:

 • Aktiivõppe meetodid
 • Grupiarutelud ja paaristööd
 • Praktiliste situatsioonide lahendamine, simulatsioon ja rollimängud
 • Eneseanalüüs
 • Erinevaid loovmeetodid

Koolituse läbimist kinnitav dokument: koolitusel osalenu saab koolitustõendi. Tõendi väljastamine lepitakse eelnevalt kokku koolituse tellijaga. Eelduseks on aktiivne osavõtt koolitusest. 

Õpikeskkonna kirjeldus
Koolitus toimub tellija poolt valitud ruumides.

Õppematerjalid: Vastavalt koolituse mahule saab iga osaleja kaasa koolitusmaterjali (sh teooria, erinevad mudelid, lisalugemist jms). Koolitusel valminud materjalid saadame elektroonilisel kujul osalejatele järele.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Diplomeeritud koolitaja-suhtlemistreener, erialase töökogemusega vähemalt 10 aastat.