"Kui sa soovid minna kiiresti, mine üksi. Kui sa soovid minna kaugele, mine koos teistega. "

Indiaani vanasõna

Kirjeldus

Hea "õlatunne"  ja ühise eesmärgi nimel edasiminek vajab turgutust, õhkkond ja suhted vajavad parandamist, ühine mõnus töörütm taastamist ja motivatsioon äratust. Siin on heaks abiks Meeskonnavitamiini koolitus

MILLE PUHUL MEESKONNAVITAMIIN TOIMIB?

 • Meeskond on tüdinud ja väsinud, istutakse ühise laua taga ja peetakse koosolekuid aga reaalset koostööd ei sünni.
 • Osa meeskonnast töötab kusagil mujal. Telefoni teel suhtlemine ju justkui toimib, aga tegelikku kokkupuudet ei ole. „Huvitav, kas ma julgengi selles küsimuses talle helistada… ei tea, mis inimene ta üldse on…?“
 • Meil tuli uus inimene. Kui tore! …Aga ükskõik, kui hea ja tore on meie uus kolleeg ja kui kaua on kõik toredad vanad kolleegid koos töötanud, algavad uue liikme lisandumisel grupiprotsessid meeskonnas uuesti otsast peale. Kõik kohanevad uuesti üksteisega, proovitakse positsioone ja valitseb üldine ärevus/elevus ja koostöö on nagu natuke ligadi-logadi.
 • Pikk talv on selja taga ja jõuvarud on ära kasutatud ja hoolimata päikesepaistest ja valjemini säutsuvatest tihastest hakkab motivatsioon vähenema. Väsimusega omakorda võib kaasneda pisuke stress ja kui seda on juba mitmel inimesel meeskonnast, siis on pinged kerged tekkima, sest tähtajad ei küsi, kas me jaksame. Ja pingete keskel teatavasti ei suju koostöö kohe kuidagi.
 • Puhkused peetud ja kõik on energilised. Nüüd oleks vaja kuidagi ühine töörütm jälle kätte saada

Selliste sümptomite puhul aitab hästi Meeskonnavitamiin ehk üks arendav-lähendav-meeskonnavaimu turgutav koolitus.
Koolituse fookuse seame täpsemalt paika vastavalt teie meeskonna spetsiifilisele vajadusele.

KASU:

 • Kõik on laetud positiivsete emotsioonidega
 • kõik on (taas) teadlikud ühisest eesmärgist
 • meeskonna liikmetes on (taas)tekkinud tahe ja ind
 • meeskonnas on toetus ja usaldus
 • uuel tasemel meeskonnavaim ja vägi
 • värskes õhus viibimisest hea enesetunne

Mis saaks veel paremini mõjuda kui tulla tavarutiinist välja; laadida end igati positiivses õhkkonnas ühiselt võimalusel looduse keskel nutikaid koostööülesandeid lahendades; hiljem tunnustada üksteist heade lahenduste eest, mis tekivad ülesannete lahendamisel; võtta kaasa edukaid mudeleid ja ühiselt sõlmitud konkreetsed kokkulepped hea õhkkonna hoidmiseks ja igapäevatööks?
Pärast seda töö lausa lendab käes!

TEEMAD – vastavalt koolituse kestvusele ja vajadusele

 • Inimeste omavahelise koostöö sujumiseks konkreetsete kokkulepete sõlmimine
 • Tajutüüpide test, kuidas suurendada omavahelist mõistmist meeskonnas ning efektiivsemalt suhelda
 • Inimeste vajaduste kaardistamine. Välja tulnud vajadustele konkreetsete lahendusideede genereerimine. Käitumiskokkulepped ning konkreetsed tegevusplaanid. Igaühe panus plaanitavate kokkulepete ellu viimiseks
 • Enesemotivatsioon – mis annab mulle energiat ja tahet
 • Kuidas motiveerida oma töötajaid
 • Loomupärane ja professionaalne käitumine - koostööd soodustavad käitumismudelid
 • Töötaja efektiivsusmudel (Eisenhoweri maatriks)
 • Edasiviivad ja takistavad hoiakud ja uskumused igapäevatöös
 • Meeskonna maja mudel - tulemuslikuks, rõõmupakkuvaks, efektiivseks koostööks vajalikud vundamendikivid
 • Tagasiside andmise mudelid. Omavaheline tunnustamine, motiveerimine, konstruktiivne tagasiside. Konstruktiivse tagasiside hamburger

METOODIKA

 • aktiivõppe meetodid
 • grupiarutelud, ajurünnakud
 • videoanalüüs
 • praktiliste situatsioonide lahendamine, simulatsioon
 • erinevaid loovmeetodid

SIHTGRUPP
Kõik meeskonnad, mis turgutamist ja koostööle ergutamist vajavad

AJALINE MAHT
Vastavalt vajadusele kas 1päev (8 ak/h),  1,5 päeva (12 ak/h) või 2 päeva (16 ak/h)

KEEL
Vastavalt vajadusele eesti, inglise või vene keeles

KOOLITAJAD

Õppekava nimetus: Koolitus “Meeskonnavitamiin”

Õppekavarühm: Isikuareng (090)

Õppe kogumaht: 8 – 16 ak/h

Sihtgrupp: Organisatsioonide/ettevõtete  osakonnad/meeskonnad/kollektiivid

Õppe eesmärk:

 • Luua aktiivõppe meetodeid kasutades koostööks vajalik avatud õhkkond, kus osalejatel on võimalik turvalises keskkonnas üksteist paremini tundma õppida ja tugevdada  kollektiivis ühtekuuluvustunnet.
 • Parandada osalejate koostöö-oskusi.
 • Viia osalejad läbi praktiliste aktiivõppemeetodite mõistmiseni, et kokkulepped ja kindlad protsessid ning info omavaheline jagamine on eduka tegevuse alus.
 • Osalejate teadlikkuse kasvatamine  isiklikust vastutusest ja panusest igapäevasesse koostööd soodustavasse tööõhkkonda.
 • Osalejate teadlikkuse suurendamine koostöö olulisusest ühiste eesmärkide saavutamiseks.
 • Innovaatiliste ja efektiivsete koostööd tõhustavate tegevusviiside leidmine, mida rakendada oma igapäevatöös
 • Osalejate enesemotivatsiooni kasvatamine
 • Uue meeskonna puhul – meeskonna loomine ja koostööle suunamine
 • Organisatsioonikultuuri arendamine

Õpiväljundid:

 • mõistab koostöö olulisust ühiste eesmärkide saavutamisel.
 • on teadlik meeskonnatöö põhialustest
 • on teadlik oma panusest ja vastutusest koostöö sujumises
 • omab „tööriistu” koostööd soodustava õhkkonna loomiseks
 • on õppinud tundma enda ja kolleegide potentsiaali meeskonnamängijana
 • on motiveeritud koostööle ühise eesmärgi nimel

Õpingute alustamise tingimused:
Kuulumine koolituse toimumise ajal koolituse tellinud kollektiivi või koostööpartnerite hulka

Õppesisu:

 • Õhkkonna loomine
 • Aktiivõppe koostööülesanded
 • Selge infoedastuse ja eneseväljenduse treenimine
 • Rollide selgitamine
 • Tajutüüpide test
 • Planeerimisoskuste arendamine
 • Meeskonna väärtuse leidmine ja selgitamine
 • Edasiviivad ja takistavad hoiakud ja uskumused igapäevatöös
 • Johari akna mudel
 • Ühise töörütmi leidmine ja arendamine
 • Grupi ja eneseanalüüs
 • Mida ma meeskonnaliikmena vajan?
 • Tunnustamine

Õppemeetodid:

 • Aktiivõppe meetodid
 • Grupiarutelud, ajurünnakud
 • Videoanalüüs
 • Praktiliste situatsioonide lahendamine, simulatsioon
 • Erinevaid loovmeetodid

Koolituse läbimist kinnitav dokument: koolitusel osalenu saab koolitustõendi. Koolitustõendi väljastamine lepitakse eelnevalt kokku koolituse tellijaga.  Eelduseks on aktiivne osavõtt koolitusest.

Õpikeskkonna kirjeldus
Koolitus toimub tellija poolt valitud ruumides.

Õppematerjalid: 
Koolitusel valminud koostöötarkused, koostöökokkulepped jms saadetakse elektroonilisel kujul osalejatele järele.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
Koolituse läbinu saab sellekohase tõendi.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Diplomeeritud koolitaja-suhtlemistreener, erialase töökogemusega vähemalt 10 aastat. Kogemus meeskonnakoolituste läbiviimisel.