Alluva motiveerimine

Tiit Elenurm
Äripäev 10.05.1999
Alluvate motiveerimisel tasub silmas pidada Abraham Maslow' klassikalist vajaduste hierarhia põhimõtet:
·
piitsa ja prääniku põhimõte annab tulemusi, kui inimese peamiseks püüdluseks on esmaste füsioloogiliste vajaduste rahuldamine;
·
turvalisusvajadust saame motiveerimisel arvestada täpse tööjaotuse ja kindlate reeglite kehtestamisega;
·
kuuluvus- ja sotsiaalsetele vajadustele orienteeritud inimest motiveerivad head suhted kolleegidega ja allüksust või tervet firmat hõlmav meie-tunne;
·
tunnustusele orienteeritud inimest paneb liikuma võistlus ning soov teistest parem olla;
·
eneseteostusele orienteeritud inimest motiveerivad enesearendamise võimalused ja uute loovate ülesannete täitmine.
Aga raha? Raha on tegelikult vahend, mida saab kasutada vajaduste rahuldamiseks.
Rahal on vajadustest sõltuvalt erinev motiveeriv tähendus.