• 2011-05-02

Kaizen - areng pideva parendamise kaudu

Toyota ametlikul eestikeelsel kodulehel on järgmine tekst: „Miski pole nii hea, et seda ei saaks teha paremaks. Seetõttu üritame me pidevalt kõike täiustada. See ei ole juhtlause ega loosung, mille võib riputada seinale ja järgmisel hetkel unustada. See on lihtsalt viis, kuidas asju teha. Meil on selle jaoks oma sõna...

 • 2007-10-29

Firmakultuurist saab ettevõtte olulisim vara

Helen PastarusImplement Balticu konsultant29.10.2007Tulevikus hakkab ettevõtete edukust kõige enam määrama organisatsioonikultuur, kuna seda on konkurentidel pea võimatu kopeerida.Rääkides eri valdkondade firmajuhtidega, väidavad nood, et nende strateegia ei erine kardinaalselt konkurentide strateegiatest. Pigem võivad nad väita, et see on üsna sarnane, kuid firmade tulemused erinevad vägagi palju. Üheks eduteguriks peetakse intellektuaalset...

 • 2006-12-19

Eri inimtüübid hindavad erinevaid väärtusi

Kaja KuusikEesti Päevaleht 19.12.2006Organisatsioonikultuur on alus, mille järgi ettevõttes “asju aetakse”. Eelmisel aastal korraldas Tartu ülikooli ajakirjandus- ja kommunikatsiooniosakond koostöös Faktumiga esindusliku küsitluse, mille põhjal eristati kolme olulisimat organisatsiooni hindamise faktorit: a) sisekliima usalduslikkus, avatus ja hoolivus; b) innovaatilisus ja loovus ning c) jõukus ja turvalisus.Selgus, et neil faktoritel on...

 • 2006-10-30

Eesti juht peab iseennast parimaks suhtekorraldajaks

Kaja Saksakulm-TampereTartu ÜlikoolÄripäev30.10.2006Tartu Ülikooli läbiviidud uuring näitab, et Eesti juhid hindavad küll suhtekorraldust, kuid mitte suhtekorraldajat. Seepärast on suhtekorraldajatel tihti raske end kehtestada.Enamik küsitletud juhte vastas, et suhtekorraldust saab siduda ettevõtte eduga. Märkimisväärne on, et eduga sidumise suhtes vastas eitavalt suurima suhtekorraldusosakonnaga Eesti Põlevkivi.Seda saab siiski seletada väitega, et juhid,...

 • 2005-11-22

Terves organisatsioonis edeneb töö paremini

Kadri KiigemaPostimees, 22.11.2005Eduka organisatsiooni aluseks on selles töötavate inimeste eest hoolitsemine. Selle nimel, et inimesed tunneks ennast töötades hästi, tuleb pidevalt tegutseda.Terve on organisatsioon, mille sisekliima soodustab töötamist ja arengut, kus valitsevad head suhted ning on tagatud kõrge ja pikaajaline tööjõudlus.Terve organisatsioon ei teki ühe hetkega, selle kujundamise nimel tuleb...

 • 2005-06-27

Tugeva kultuuriga firmas võetakse vastutust, nõrgas süüdistatakse teisi

Mait RaavaÄripäev27.06.2005Igal firmal esineb ebaõnnestumisi, kuid teistest edukamad suudavad raskustele julgelt silma vaadata ja neid lahendada.Nõrga firmakultuuri tunnuseks on, et juhil on alati õigus.Tugevat organisatsioonikultuuri iseloomustab kliendikesksus, innovaatilisus, kiirus ja julgus. Neid tõekspidamisi kannavad endas nii juhid kui ka töötajad. Tugeva kultuuriga organisatsioonid lükkavad teistsuguste tõekspidamistega inimesed enda seast välja.Seevastu...

 • 2005-06-27

Firmakultuur lisab kindlustunnet

Teeli RemmelgÄripäev, 27.06.2005Kui paljud töötajad teavad, millised on nende ettevõtte põhiväärtused? Kuidas sõnastada firmakultuuri, mille sees päevast päeva viibid? Heal juhul räägitakse nendest uuele inimesele sisseelamisperioodil ja hiljem osatakse need vajadusel kodulehelt õigest kohast üles leida.Teravalt ilmneb vajadus meenutada põhiväärtusi kriisimomendil, näiteks kui ettevõtte kohta on kas kliendid või meedia...

 • 2004-12-13

Ettevõtte kultuuri saab analüüsida

David ReesAndro KullerkuppÄripäev13.12.2004Ettevõtte kultuuri täpsema ja laiahaardelisema hindamise läbiviimiseks saab kasutada uut kultuuri hindamise vahendit, mis on tuntud kui strateegiline kultuuri auditeerimise vahend (Strategic Cultural Audit Tool, SCAT).Toetudes ulatuslikele uuringutele nii akadeemilisest kui ka praktilisest vaatenurgast, on SCAT teinud kindlaks organisatsioonikultuuri kaksteist tähtsamat mõõdet.Ettevõtte andmed kogutakase, kasutades SCATi veebipõhise vahendina....

 • 2004-11-29

Ladusa kultuuriga ettevõtteid saadab majandusedu

Andro KullerkuppDavid ReesÄripäev29.11.2004Kultuuriküsimused on peamised tegurid ettevõtte tegevuse edukuses ja kultuuri muutmine võib mõjutada tegevuseesmärkide saavutamist.Juhid, eriti just Ida-Euroopas on silmitsi uue raske ülesandega – kuidas rajada organisatsioone, mis suudavad oma kultuure kiiresti kohandada muutuvate ärikeskkondadega. Nimetame sellist liiki äriasutusi „ladusa kultuuriga organisatsioonideks”.Tänapäeval painavad paljude kõrgema astme juhtide meeli kaks...

 • 2004-11-24

Organisatsiooni kultuur mõjutab tema käekäiku

Andro KullerkuppÄripäev24.11.2004Ühel päeval sattusin firmasse, kus inimesed ei vaevunud teretamagi, uurisid mind vaid eemalt hindavate pilkudega. Mul tekkis ebameeldiv tõrjutud tunne: ses ettevõttes mind ilmselt ei oodatud.Raskeim on murda firmajuhi emotsionaalset barjääri: puruneda võib tema unistus ideaalsest ettevõttest.Kui inimeste käest küsida, milline organisatsioonikultuur on nende ettevõttes, siis tegelikult 70 protsendil...

 • 2004-02-23

Paindliku ülesehitusega firmas suureneb tegutsemisvabadus

Anneli Laane-ThamdrupÄripäev23.02.2004Organisatsiooni struktuur mõjutab tugevalt töötajate käitumist ning hea struktuur võimaldab vähendada kulusid bürokraatiale.Organisatsioonid varieeruvad oma struktuuride poolest suuresti. Tänapäeval on kaks kõige populaarsema ülesehitusega organisatsiooni mudelit maatriksorganisatsioon ja orgaaniline organisatsioon.Maatriksorganisatsioonis on ühel spetsialistil mitu projektiMaatriksorganisatsioon võimaldab ühendada erinevaid ettevõtmisi tervikuks, kasutades seejuures üht spetsialisti mitme projekti huvides samal ajal....

 • 2003-12-22

Firmakultuuri arendamine aitab kaasa ettevõtte majandusedule

Kadri RoosaluÄripäev22.12.2003Ettevõtte prioriteetide, väärtuste, visiooni ja missiooni teadlik väljatöötamine ja selle põhjal organisatsioonikultuuri levitamine aitab otseselt kaasa ettevõtte edukusele.Organisatsioonikultuur on teema, mis tekitab hulgaliselt eriarvamusi ettevõtete tipp- ja keskastme juhtide seas. Osas ettevõtetes leitakse, et see on n-ö väljamõeldud valdkond, millele ei ole mingit põhjust aega ega energiat kulutada –...

 • 2003-11-17

Edukad ettevõtted tähtsustavad üksikisikut ja firma kultuuri

Asko TaluÄripäev 17.11.2003Euroopa Kvaliteediauhind 2003 lõputseremoonia raames Helsingis toimunud kahepäevase juhtimiskvaliteedifoorumil rõhutasid selle aasta Euroopa parimad organisatsioonid üksikisiku olulisust.Teiste seas lahkasid juhtimise kvaliteeti Nokia, Ericssoni, General Electricu ja teiste Euroopa edukate ettevõtete liidrid, kellest peaaegu kõik rõhutasid üksikisiku olulisust kogu protsessis.See algab loomulikult tippjuhtkonnast ja lõppeb iga üksiku töötajaga organisatsioonis....

 • 2003-10-27

Enesehindamine aitab edukana püsida

Kersti PärnÄripäev 27.10.2003Iga arengule orienteeritud organisatsioon vajab süsteemset lähenemist, et tänapäeva kiirelt muutuvas keskkonnas pikaajaliselt edukas olla ehk ellu jääda.Maailmaklassi organisatsioonid keskenduvad tänapäeval kõiki huvigruppe (kliendid, omanikud, töötajad, tarnijad, ühiskond) rahuldavate väärtuste loomisele, mis eeldab terviklikku lähenemist organisatsiooni juhtimisele.Huvigruppide tasakaalustatud rahulolu on võimalik saavutada vaid süsteemse juhtimise kaudu: püstitada mõõdetavaid...

 • 2003-03-31

Pingevaba meeleolu kui võimalus meelitada talente

Indrek MaripuuSaldo märts 2003Võta korraks aeg maha ja mõtle ettevõttele, kus töötad. Tee seda hoolimata sellest, kas töötad tippjuhina, keskastme juhina, spetsialistina või kellegi muuna. Sa veedad enamuse oma päevast tööl või sellele mõeldes - väidetavalt kulutavad inimesed tööle või sellest mõtlemisele 75% oma päevast. Seega – kas see koht...

 • 2002-09-19

Kasvuga kaasnevad ohud

Ülle PihlakÄripäev 19.09.2002 USAs tehtud uuringud näitavad, et enam kui pooled ettevõtted on sunnitud tegevuse lõpetama ca neli aastat peale alustamist. See protsent on isegi suurem kui tegevuse esimesel paaril aastal lõpetanud firmade protsent. Milles siis asi? Nelja aastaga jõuavad paljud firmad välja loomisfaasist ja alustavad kasvamist. Ilmselt saab just kiire kasv...

 • 2002-08-19

Soodne sisekliima kasvatab firma käivet

Anneli SalkÄripäev 19.08.2002 Kui firma sisemine mikrokliima on paigas, siis on ka töötulemused paremad ning firma konkurentsivõimelisem. Soodne töökeskkond tagab suurema klientuuri, mis võimaldab omakorda suuremat käibe kasvu.Enamiku firmade puhul on tegemist töökollektiiviga, see eeldab inimressursi olemasolu. Inimressursiga kaasneb alati kommunikatsioon ehk teisisõnu, seal, kus on inimesed, on ka inimestevahelised suhted.Tänapäeva...

 • 2001-12-10

Organisatsioonikultuur peab soosima psühholoogilist kompetentsust

Alexander KotchubeiÄripäev  10.12.2001 Psühholoogiline kompetentsus töökeskkonnas väljendub inimese oskuses olla ja tegutseda koos teiste inimestega, konstruktiivselt töötada ühes kollektiivis ja teha koostööd. Tavaliselt meeldivad meile kolleegid, kellega saab nõu pidada, kelle suhtlemise ja suhete hoidmise viis on meile meeldiv ja ei tekita peavalu. Selline “meeldivus”, mida me näeme, peegeldab inimese sisemaailma selgust ja...

 • 2001-11-26

Töötajate tööalaste ootuste kaardistamine ja läbirääkimine on tähtis hoob firma sisekliima kujundamiseks ja tööjõu voolavuse vähendamiseks

Anu ÕunÄripäev 26.11.2001 Olid ajad, mil töötajatel oli iseenesestmõistetav ootus, et vastutasuks lojaalsuse ja tööle pühendumise eest, saavad nad korralikult tasustatud ja töö eluks ajaks. Tänapäeval on situatsioon täielikult muutunud. Kui tööandjad pingutavad endiselt, et leida lojaalseid ja tööle pühendunud töötajaid, siis töökohta eluks ajaks enam ei pakuta ning töötajate poolelt...

 • 2001-08-13

Pädevuste kirjeldamine arendab firmat

Jaanus VieseÄripäev 13.08.2001 Heade töötulemuste saavutamiseks vajalike pädevuste detailne kirjeldamine ja nende hetketasemete mõõtmine aitab juhil arendada töötajaid teadlikult ettevõtte eesmärkide suunas. Personali arendamisel ettevõttesiseselt või -väliselt lähtub juht sagedasti enda arvamusest: “Neid oskusi peab töötajatel arendama”. Tihti on vastuvõetud otsus aga subjektiivne ja põhineb juhi spontaansel arvamusel. Sarnaselt eelnevale võib otsusel olla...

 • 2000-05-04

Töötajate lojaalsus majandustegevuses

Äripäeva kommentaar04.05.2000Ärijuhtimisel on põhiküsimus see, kuidas saavutada organisatsiooni kui terviku kiire areng ja mobiliseeritus reageerida turumuutustele.Tihti seostatakse tulemuslikkust majandustegevuses töötajate lojaalsusega. Lojaalse töötaja all aga mõistetakse ausat, kohusetundlikku, juhtkonna eesmärke pingsalt järgivat, endast kõikeandvat töötajat. Kui me piirdume ainult selliste nõudmiste esitamisega ja ei kaasa töötajat ettevõtte arengu määramisse, siis...

 • 2000-02-07

Hea organisatsioonikultuur annab firmale konkurentsieelise

Toomas TakjasÄripäev 07.02.2000Organisatsioonikultuur on väärtuste, hoiakute ja põhimõtete kogum, millest firma lähtub oma igapäevases tegevuses. Need kujutavad endast ettevõtte töötajatele vajalikke arusaamu sellest, kuidas peab tööd tegema, mis on lubatud ja mis keelatud, milline on õige ja milline pole õige käitumine, kuidas suheldakse omavahel firma sees ning kuidas lävitakse klientide...

 • 1998-09-28

Ettevõtte pikaealisuse retsept

Martti TiideleppEesti Päevaleht 28.09.1998Enneaegselt surevad organisatsioonid võivad tähendada raisatud elusid, isiklikke ja sotsiaalseid tragöödiaid, koguni rahvuslikke probleeme. Nagu iga elusorganism, peaks ka äriorganisatsioon püüdlema oma eesmärkide ja võimaluste täieliku realiseerimise poole. Ettevõtte pikaealisuse retsept, lähtudes traditsioonidega ettevõtete juhtimiskogemustest:Inimeste väärtustamine. Varad ja kapital on firmale nagu hapnik: eluks vajalik, kuid mitte...