• 2011-03-31

Eesti juhid valmis õigusi ja kohustusi delegeerima, kuid alluvad pole selleks valmis

Tõnis OjaÄripäev17.03.2000Paljud Eesti juhid on valmis oma õigusi ja kohustusi delegeerima, kuid alati pole alluvad selleks valmis, kirjutab esmaspäevases Äripäevas rubriigitoimetaja Erik Samel. Delegeerimine võib põhjustada ka probleeme suhtlemisel teiste firmadega.Eesti Statoili peadirektori Epp Kiviaia sõnul pole probleem ainult firmajuhtide oskustes-tahtmises õigusi delegeerida, vaid Eesti juhtimistraditsioonides üldisemalt. Eesti ühiskonnas on...

  • 2011-03-31

Delegeerimine loob lisaressursi

Erik SamelÄripäev20.03.2000Paljud Eesti juhid on valmis oma õigusi ja kohustusi delegeerima, kuid alati pole alluvad selleks valmis. Delegeerimine võib esialgu põhjustada probleeme suhtlemisel teiste firmadega.Estiko juhi Mart Raigi sõnul saab juhtimisstruktuur olla seda kitsam, mida stabiilsem on keskkond (hinnad, majanduspoliitika) – juhtimine võib olla ühe inimese käes. Nõukogude ajal, kui...

  • 2011-03-31

Kuidas tööl õnnelik olla

Elve LaasikPostimees 24.02.2003Kuidas ühendada edukas karjäär ja pereelu ehk kuidas topeltkoormusega toime tulla, on ja jääb enamikule kogu maailma naistest raskeks küsimuseks, mida igaüks püüab omal moel lahendada.Briti peaministri abikaasa Cherie Blair kinnitas, et ta pole ülinaine. Enne kui Cherie Blair selle omaks võttis, oli ta tublisti pingutanud, vahetades abikaasa,...

  • 2011-03-31

Otsustusvabadus motiveerib töötajaid rohkem pühenduma

Mati RuulÄripäev09.06.2003Töötajad tegutsevad innustunult ning loominguliselt, kui juht annab neile rohkem otsustamisvabadust ning sekkub ise vähem.Viimased aastad on toonud juhtide juhtimisstiilidesse uusi võtteid, on suurenenud töötajate tegutsemisvabadus ja juhid püüavad jõuda selleni, et töötajad on tööle pühendunud.20. sajandi lõpp on toonud juhtimispraktikasse arusaama, et selleks, et organisatsioon oleks edukas ja...

  • 2011-03-31

Delegeerimise kaudu saab meeskonda arendada

Jari-Pekka KukkonenÄripäev 21.04.2004Delegeerimine on hea vahend oma meeskonda arendada, see vähendab kollektiivi haavatavust ning loob meeskonnatunde.Delegeerimise põhjuseid on mitmeid: juht ise ei jõua või juht tahab juhtida töörühma ülesannete jaotamise kaudu. Delegeerimisel tuleb kindlasti arvestada organisatsiooni kultuuriga. Kuidas delegeerimist tõlgendatakse, sõltub organisatsiooni arusaamadest ehk kultuurist. Ühes organisatsioonis näeb juhi delegeerimine...

  • 2011-03-31

Tark juht suudab kohustusi oma alluvatega jagada

Stern KoolitusPostimees, 14.09.2004Protsesside või ülesannete delegeerimine töötajatele võimaldab juhil oma aega paremini kasutada. Tark juht delegeerib kõik ülesanded, mida keegi teine võib teha sama hästi või pareminigi, kui ta ise.Lisaks aja efektiivsemale kasutamisele toob delegeerimine kaasa töötajate oskuste arenemise võimaluse ning parandab üldjuhul sotsiaalset kliimat meeskonnas.Ülesannete jaotamisega kaasneb ka vastutuse...

  • 2011-03-31

Juhi oskamatus aega planeerida paistab välja firma tegevusest

Alexander KotchubeiÄripäev 25.10.2004Kui juht ei ole aja juhtimisel kompetentne, kajastub see nii juhi enda professionaalses, isiklikus toimetulekus kui ka kogu organisatsiooni tegevuses.Kas aega tuleb juhtida? Kindlasti. Lastes ajal kulgeda omasoodu, võib juht tajuda, et ta ei tule asjaajamistega toime õigeaegselt, halvimal juhul viitavad sellele ka kaastöötajad.Aja juhtimine on üks juhi...

  • 2011-03-31

Delegeerimine arendab töötaja ja juhi vastastikust usaldust

Andrus KahnPostimees, 09.12.2004Võimu, protsesside või ülesannete delegeerimine on eelistatud lähenemisviis nende töötajate juhtimisel ja juhendamisel, kellel on piisavalt kõrge oskus ja tahe käsiloleva ülesande täitmiseks. Töötaja oskused on otseselt sõltuvad kogemustest, teadmistest, koolitusest, ülesande mõistmisest ja sellega kaasnevast rolli tajumisest. Tahe on aga seotud saavutusvajadusega, enesekindlusega, innustatusega ning ülesande turvalisusega.Kui...

  • 2011-03-31

Oskuslik tööülesannete delegeerimine aitab aega efektiivselt kasutada

Aive Antsonwww.sekretar.ee 09.05.2005Sisuliselt ei saa juht sekretärile delegeerida ülesandeid, mis on sekretäri oskuse ja kogemusi arvestades talle liiga keerulised või ametivälised.Üldjoontes on sekretäridest saanud tänapäeval töötajad, kellele kuuluvad ka erinevates asutustes töötades teatud kindlad, nii-öelda „sekretärilikud“ tööülesanded. Need on ülesanded, mille täitmine on selle ameti puhul justkui loomulik: kalendri pidamine,...

  • 2011-03-31

Ülesannete jagamine eeldab kontrolli käest andmise võimet

Tiit Kõnnusaarkirjastaja ja Self II koolitajaÄripäev 15.08.2007Uuel juhil on kohe sadade töötundide ulatuses tegemist vajavaid töid, mida kõike ei tasu ise ära teha - osa ülesandeid võib ära delegeerida.Raamatu "Jõudluse kunst" autori ja ajajuhtimisguru David Alleni hinnangul on keskmisel juhil pärast oma ülesannete inventeerimist vaja leppida mõttega, et kohe vajab...

  • 2011-03-31

Juht ei pea kõike ise ära tegema

Ruth Alas, EBS, 23.08.2007Allikas: www.juhtimine.eeJuhilt ei oodata, et ta kõik tööd ise ära teeks. Vastupidi, juht peab suutma teised tulemuslikult tööle rakendada.Tööülesannete konkreetsele isikule üleandmist nimetatakse delegeerimiseks. Üle ei anta ainult ülesannet, vaid ka nende ülesannete juurde käivad õigused, õigusega aga kaasneb alati vastutus.Otsustamaks, millal delegeerimisest kasu on, tuleks vastata...