• 2012-01-02

Meeskonnavaim ja motivatsioon on treenitavad nagu lihased

Meeskonnatöö on kuum teema. Räägitakse meeskonna kujundamisest, vajalikkusest töötada koos kui team, oskusest olla meeskonnaliige. Tööpakkumised nõuavad «head meeskonnatunnetust», «meeskonnatöö hinge» jne.Mida tähendab «hea meeskonnatunnetus»? Kas mõni inimene sobib paremini meeskonnatööks kui teine?Meeskond on rühm inimesi, kes töötab koos ühiste eesmärkide nimel. Ka perekond võib olla meeskond.Kuidas anda optimaalne panus...

 • 2011-03-31

Arenguvestlusest üksi jääb motiveeriva tagasiside andmiseks väheks

Kai Põldvee-MürkÄripäev 15.11.2004Arenguvestluste süsteemi olemasolu ja selle efektiivne toimimine on ühe organisatsiooni jaoks äärmiselt oluline juhtimise vahend saamaks ühelt poolt teada, kuidas juhid on alluvate tööde- tegemistega kokkuvõttes rahule jäänud või millises osas näeksid nad edaspidi veel arenguruumi.Teisalt on oluline info liikumine ka vastupidi, kus alluvatel on võimalus anda ise...

 • 2011-03-31

Motiveerida saab kõiki

Ave Eero, Viive EinfeldtPostimees 13.01.1999Töötajate motiveerimine on juhi ülesanne. Motiveerimine tähendab töötaja mõjutamist selles, kuidas ta mõtleb iseendast kui töötegijast.Sageli tehakse see viga, et püütakse motiveerida töötaja kohustuste täitmist või töötulemuse saavutamist. Motiveerivad tegevused sõltuvad aga sellest, kuidas motiveeritav inimene ise hindab õnnestumisi ja läbikukkumisi tööl. Et inimest motiveerida soovitud...

 • 2011-03-31

Alluva motiveerimine

Tiit ElenurmÄripäev 10.05.1999Alluvate motiveerimisel tasub silmas pidada Abraham Maslow' klassikalist vajaduste hierarhia põhimõtet:·piitsa ja prääniku põhimõte annab tulemusi, kui inimese peamiseks püüdluseks on esmaste füsioloogiliste vajaduste rahuldamine;·turvalisusvajadust saame motiveerimisel arvestada täpse tööjaotuse ja kindlate reeglite kehtestamisega;·kuuluvus- ja sotsiaalsetele vajadustele orienteeritud inimest motiveerivad head suhted kolleegidega ja allüksust või tervet firmat...

 • 2011-03-31

Edukas müük eeldab motiveeritud tiimi

Äripäev 30.08.1999Pille Eikner | Leks Kindlustuse avalike suhete juhtPaljud juhid puutuvad kokku probleemiga, kuidas tööle panna ehk motiveerida oma müügimeeskond.Suur osa juhtidest peab töötasu kõige põhilisemaks. Raha pole aga alati ainsaks motivaatoriks. Ebaõige tasustamine võib viia vastupidiste tulemusteni. Väikese töötasuga müügiinimesel kaob kiiresti motivatsioon, sest ta tunnetab, et ega selle...

 • 2011-03-31

Oskuslikust motiveerimisest võidab kogu firma

Arvi HeinlooÄripäev19.06.2000Laoseisu rahastamise kulud võivad oluliselt mõjutada kogu müügiorganisatsiooni kasumit. Mida aeglasem on kauba käibekiirus, seda suuremad on finantskulud.On mitu küsimust, mida esitavad endale müügiorganisatsioonide juhid, kui kulud väljuvad kontrolli alt. Milliseid täiendavaid kulusid põhjustab “surnud” laoseis? Milline on müügipersonali motiveeritus vältida seisva kauba kuhjumist lattu? Kuidas tagada kauba suurem...

 • 2011-03-31

Seitse võimalust enesemotivatsiooniks

Mati RuulÄripäev09.10.2000Mitmetes väljaannetes, raamatutes ning ka kursustel kajastatakse palju, mis on motivatsioon ja kuidas motiveerida alluvaid. On olemas palju meetodeid, nippe, kuidas seda juhi poolt läbi viia, arvestades töökaaslaste-alluvate eripärasuste ja ootustega. See kõik peab paika siis, kui motiveerimine meeskonnasiseselt toimib.Mida teha aga siis, kui motivatsioon müüa/tööd teha hakkab kaduma...

 • 2011-03-31

Motiveeri meeskonda loovalt

Mati RuulÄripäev 23.10.2000Müügimeeskonna töösooritus sõltub meeskonna liikmete suutlikkusest ja sellest panusest, mille nad oma töösse panevad. Panus ehk jõupingutus sõltub aga omakorda nende valmidusest, entusiasmist ja vajadusest oma tööd hästi teha. Jõupingutuse määrab iga üksikisiku motivatsioon. Ja juhi kohus on see ära tunda, seda mõista ja stimuleerida.Keskastme juhtide tegevusväli töötajate...

 • 2011-03-31

Optsioon on parim töötajate motivaator

Tõnis OjaÄripäev09.04.2001Börsilehekülgede põhiuudises kirjutab tänane Äripäev Baltika aktsionäride otsusest motiveerida ettevõtte juhtkonda võlakirjadega, mida saab hiljem vahetada aktsiate vastu. Uudis on aktsionäridele rõõmustav, sest kuidas veel paremini motiveerida ettevõtte töötajaid firma väärtuse suurendamiseks kui anda töötajatele võimalus soetada soodsatel tingimustel ettevõtte aktsiaid.Ettevõtte juhtkonna motiveerimine aktsiaoptsioonidega on börsiettevõtete hulgas laialdaselt kasutatav....

 • 2011-03-31

Motivatsiooni suurendamiseks sobib vestlus paremini kui koolitus

Mati RuulÄripäev07.05.2001Ettevõtete juhid on sageli palunud läbi viia oma müügipersonalile tunni-paari pikkuseid motiveerivaid ettekandeid, vestlusi erinevatel teemadel. Taustauuringuga on selgunud, et tihti on vajatud hoopis efektiivset sellealast treeningprogrammi.On esinenud ka selliseid juhtumeid, mil soovitud treeningprogrammi pakkumist ette valmistades on selgunud, et tegelikult võib asja lahendada lühivestluste abil. Seepärast tuleks natuke...

 • 2011-03-31

Anna töötajale pideva arengu võimalus

Maris ZernandÄripäev 21.05.2001E-äri esitab töötajale suuri nõudmisi. Selleks võivad olla nii põhjalikud teadmised infotehnoloogia (IT) valdkonnast, kiire õppimis- ja kohanemisvõime, kui ka iseseisvus ning pidev loovus. Et vastata kõrgetele nõudmistele, peab olema piisav töötajapoolne huvi.Valides e-äris töötavale inimesele sobivat motiveerimisskeemi, on üldiselt võimalik järgida samu põhireegleid, mis kehtivad iga muu...

 • 2011-03-31

Kuldsete käeraudadega palgakulu vähendama

Tanel KõrvelÄripäev 28.05.2001Aktsiaoptsioonid, investeerimisfondide osakud, firma krediitkaart ja ametiauto – need on mõned võimalustest, mida kasutatakse juhtivtöötajate motiveerimiseks ja töö tasustamiseks. Kuldsed käerauad seovad töötajad ettevõttega ning vähendavad ka ettevõtte palgakulusid.Olenevalt firma suurusest ja töötajate palgamäärast erinevad ka tasustamise maksukulude vähendamise lahendused. Aktsiaoptsioone kasutatakse Eestis harva. Krediitkaart omab eelkõige mugavuse...

 • 2011-03-31

Töötajad vajavad ergutamist

Õnne PärlÄripäev  29.10.2001 Eesti firmajuhtide seas ei ole kindlat arusaama ergutussüsteemide olemusest: kui ühe firma juhtkond peab töötajate motiveerimist firma strateegilistest eesmärkidest lähtuvaks poliitikaks, siis teine näeb selles otsest kulu ning kolmas investeerimisvõimalust. Kõik küsitletud firmajuhid ja tipp-spetsialistid suhtuvad töötajate motiveerimisse pooldavalt, samas on ergutamine suures osas süsteemitu ja paljuski juhuslik....

 • 2011-03-31

Info liikumine motiveerib töötajaid

Kai Põldvee-MürkÄripäev 22.04.2002 Väga oluline töötajate motivatsiooni tõstmise vahend on nende igakülgne informeerimine ettevõttes toimuvatest protsessidest, kuna see võimaldab inimestel tunda ennast organisatsiooni täisväärtusliku osana. Iga organisatsiooni suurimaks väärtuseks on tema töötajad. Ettevõtetes, kus inimesi osatakse hinnata, on välja töötatud terviklikud motivatsioonisüsteemid, et teadvustada, mille abil on võimalik suurendada töötajate tööpanust ning...

 • 2011-03-31

Soodne töökeskkond on tähtsam kui palganumber

Kai Põldvee-MürkÄripäev  10.06.2002 Heast palgast üksi ei piisa, et värvata endale häid ja lojaalseid töötajaid. Keskkond, kus oma igapäevast tööd teha, ning suhted kolleegidega võivad osutuda määravamaks, kui esmapilgul arvatagi osatakse. Selletõttu tuleks motivatsioonile kui tervele süsteemile omistada piisavalt tähelepanu ja rahulolematuse ilmnemisel teha kõik endast oleneva, et õhkkond muuta taas turvaliseks. Motivatsioonile...

 • 2011-03-31

Ainult palgast ei piisa töötaja pühendumise saavutamiseks

Haide AntsonÄripäev 29.09.2003Vaid heast palgast ei piisa töötajate pühendumuse saavutamiseks. Kuid mis teeb parimatest tööandjatest parimad?Palk on tähtis ...Tõenäoliselt pole ühelgi töötajal päris ükskõik, kui palju ta palka saab. Samavõrd on igale ettevõttele oluline küsimus, kuidas maksta töötajatele nii, et inimesed oleksid motiveeritud ning ka ettevõtte kulud oleksid kontrolli all....

 • 2011-03-31

Motivatsiooniallikaid otsimas

Indrek MaripuuSaldo, 09.2003Kolm konna istuvad kivil, üks otsustab ära hüpata. Mitu konna jäi kivile? Kaks? Vale vastus - õige vastus on kolm kuigi enamus inimesi pakub esimesena vastuseks kaks. Hiljem saavad muidugi kõik aru, et otsus ära hüpata ei tähenda, et konn ka tegelikult ära hüppas.Ka ettevõtete igapäevases tegevuses võib...

 • 2011-03-31

Motiveerida oskab karismaatiline juht

Äripäev 16.10.2003Motivatsioonist rääkides õnnestub puudutada väga laia teemaderingi. Alustada saab kõige tavalisematest igapäevatöödest ning lõpetada juhiga, kelle ülesanne on motiveerida oma töötajaid.Motivatsioon on temaatika, millega tegeleme päevast päeva, teadvustame seda endale või mitte. Meeskonnas ning üksi töötaja peab tavaliselt hoolitsema vaid enda motivatsiooni eest. Olles aga juht, tekib lisakohustus püüda...

 • 2011-03-31

Töötaja motiveeritus sõltub juhist

Mats SoomreÄripäev03.11.2003Töötaja motiveeritus lisaülesannete täitmiseks sõltub juhist – paljas käsk ei motiveeri kedagi.“Kui ma annan inimesele kohvi toomise eest 10 krooni, siis ei saa ma veel kuidagi väita, et ta on motiveeritud mulle kohvi tooma,” kirjutas koolitaja Mihkel Pärjamäe kunagi ühes oma artiklis. Mida teha siis, kui kohvi toomine muutub...

 • 2011-03-31

Omanikutunne on töötajale parim motivaator

Äripäeva juhtkiriÄripäev27.01.2004Aktsiate hinnad börsidel on jõudsalt tõusmas. Vahepeal näguripäevi näinud aktsionärid võivad taas rinna ette lüüa. Palgatöölise võidukas fraas – mina börsile oma nina ei topi – ei kõla veenvalt.Äripäev soovitab kõigil omanikel motiveerida juhte ja spetsialiste, loovutades neile tüki ettevõttest.Töötajate omanikeringi kaasamist takistab Eestis praegu kehtiv tulumaksuseadus, mis maksustab...

 • 2011-03-31

Ettevõtte boonusesüsteem peab olema tema töötajate jaoks selge ja avalik

Merike LeesÄripäev 18.02.2004Osa tööandjaid on seisukohal, et raha ei pane kedagi paremini töötama, samas on selge, et oma väikesest sissetulekust kestvas masenduses olev töötaja ei astu ka ülemäära innukalt ettevõtte eesmärkide eest välja.Et raha on siiski tugev motivaator, on selgelt näha müügiinimeste peal, kes teades oma sissetuleku sõltuvust müügitulemusest, teevad...

 • 2011-03-31

Raha motiveerib lühiajaliselt

Piret PõldreÄripäev29.03.2004Töötajate motiveerimisel ei saa ükski organisatsioon pakutava töötasuga pikaajaliselt konkurentidest eristuda. Küll aga saab eristuda läbi suhete inimestega.Kogenud töötajate organisatsiooniga sidumine nii, et nad teeksid oma tööd positiivse kire ja pühendumusega, on kunst. Töötaja motiveerimise muudab keeruliseks see, et igaühel meist on erinevad ootused, lootused ja vajadused. Ei saa...

 • 2011-03-31

Parimaid töötajaid tunnustatakse lööva tiitliga

Sigrid SuuÄripäev31.05.2004Aasta inimene või õnnepomm on vaid mõned näited tiitlitest, millega ettevõtetes tunnustatakse parimaid töötajaid. Austava tiitliga kaasneb tavaliselt ka preemia.Kinnisvarabüroo Uus Maa personalijuht Viiu Urb selgitab, et firmas on enamik tunnustusvahenditest rajatud nn müügitulemuste hindamisele. Kuid aasta inimese tiitli väljaandmisel võetakse arvesse eelkõige meeskonnatööd, abivalmidust, positiivsust, suhtlemisoskust ja suhtumist....

 • 2011-03-31

Pühendunud töötaja pingutab rohkem kui nõutakse

Mariann MärtsinPiret JamnesÄripäev   31.05.2004 Pühendunud on töötaja, kes tahab olla organisatsiooniga seotud pikemalt kui täna või homme, kes räägib oma sõpradele ja koostööpartneritele oma tööandjast head ning kes tahab oma organisatsiooni nimel teha rohkem, kui temalt otseselt nõutakse. Nii nagu mõned aastad tagasi pöörati paljud inimesed akadeemilise võimekuse usust emotsionaalse intelligentsuse...

 • 2011-03-31

Töötajad on pigem lojaalsed oma karjäärile kui firmale

Kadi KüttÄripäev  31.05.2004 Tänane töötajate põlvkond on lojaalne pigem oma karjäärile kui organisatsioonile, seetõttu peavad tööandjad õppima, kuidas inimesi endaga esimesest päevast alates siduda. Iga juht unistab sellest, et tema meeskonda kuuluksid inimesed, kes suhtuvad positiivselt oma töösse ja meeskonda, kelle väärtushinnangud ühtivad firma väärtushinnangutega. Kuid mis peaasi, soovitakse töötajaid, kes on...

 • 2011-03-31

Juhid suhtuvad motiveerimisse pealiskaudselt

Villu ParvetÄrielu, mai 2004Motiveerimine on juhi töö osa, mis on palju olulisem kui seda algselt arvatakse. Pahatihti ei süvene aga juhid selle sisusse ning kasutavad lihtsaid instrumente selleks, et inimesi ajutiselt ergutada. Palju tegeldakse asendusmotiveerimisega, mille korral asendatakse sisuline ja tegelikke eesmärke selgitav süvavestlus kunstlike lahenditega.Mitmed juhid möönavad seda, et...

 • 2011-03-31

Mis paneb töötajad pingutama?

Indrek MaripuuSaldo 05.2004On vana tõde, et juht, kes hoolitseb selle eest, et töötajatele nende töökoht meeldiks, hoolitseb ühtlasi klientide ja ettevõtte kasumi eest. Mida saab juht töötajatele meelepärase töökoha loomiseks teha?Kolm konna istuvad kivil, üks otsustab ära hüpata. Mitu konna jäi kivile? Kaks? Vale! Õige vastus on kolm, kuigi enamik...

 • 2011-03-31

Lisatasu aitab töötajaid paremini motiveerida

Eda-Liis KannÄripäev12.07.2004Erinevate ettevõtete personalijuhid leiavad üksmeelselt, et tähtis pole niivõrd lisatasu suurus, vaid eelkõige töötaja tunnustamine ja motiveerimine, milleks sobivad ka mitterahalised vahendid.ASi Finmec personalijuhi Ene Harjo sõnul tasustatakse ületunnid nende ettevõttes vastavalt seadusele ehk siis 1,5kordselt. “Teise variandina oleme töötajale tema soovi korral kompensatsioonina pakkunud lisanduvat vaba aega,” ütleb...

 • 2011-03-31

Müügimeeskonna motiveerimine on looming

Aimi RaudamÄripäev17.08.2004Müügimeeskondade motivatsioon koosneb kahest komponendist: töötasust ja lisaväärtustest (telefon, auto, välislähetused, koolitused, firmaüritused, soodushindadega kaubad, tasuta transport vms).Töötasule pööratakse alati suuremat tähelepanu, kuid ei tohi unustada seda, et paljud lisaväärtused – ametiauto, telefoni, interneti kasutamise võimalus – on sellised, mis tõstavad iga töötaja elukvaliteeti ja töötasuga rahulolematule töötajale tasub...

 • 2011-03-31

Staažikaid töötajaid peetakse meeles ühisürituste ja kinkidega

Sigrid SuuÄripäev02.11.2004Tööjuubelite tähistamine ja meelespidamine ettevõtte juhtkonna poolt on töötajale oluline, sest seeläbi tunnustatakse inimest ja tõstetakse teda esile.“Eesti ettevõtetes tähtsustatakse ja peetakse pigem isiklikke juubeleid kui tööjuubeleid. Meie kogemus näitab, et ka viimased on töötajale olulised,” selgitab Kunda Nordic Tsement ASi personalijuht Ülle Kukk.Kunda Nordicus on suur protsent töötajaist...

 • 2011-03-31

Tulevikku suunatud töötajate motiveerimine aitab ettevõttel edukaks saada

Riina RohelaanEesti Päevaleht 14.02.05Enamik ettevõtetest ja organisatsioonidest on täna olukorras, kus vaja mõelda – kuidas edasi liikuda ja mis on edukaks tegevuseks tähtsaim?Samal ajal kipub juhte häirima asjaolu, et palju on kiiret lahendamist nõudvaid probleeme, mis ootavad kohest sekkumist. Nii ongi juhid kahe tule vahel: üks eeldab põhjalikku vaatamist tulevikku...

 • 2011-03-31

Uued motivatsioonivahendid: töötaja kindlustamine ja pensionimaksed

Anu MartinsonÄripäev16.02.2005Firmad premeerivad oma töötajaid kindlustusmaksete tasumisega, selgus uus tendents Fontese möödunudaastasest palgauuringust.Töötajale tähendab see seda, et aastase kindlustusmakse tasub tööandja tema eest, selgitab Fontes PMP palgakonsultant Urmas Orula. Tema sõnul ei ole tegemist suurte summadega – vaid mõnisada krooni töötaja kohta aastas. Sellist soodustust pakkuvate firmade osatähtsus on alla...

 • 2011-03-31

Enne kui innustama hakkad, lahenda probleem

Endrik RandojaÄripäev28.02.2005Eestis tehtud küsitlus üllatas tulemusega, et töötajate pühendumisele on juhipoolne innustamine väiksema tähtsusega kui probleemide lahendamine.Eesti Konverentsikeskuse üksus Fastleader.com uuris ES-Turu-uuringute ASi abiga Eestis juhi käitumise mõju töötajate pühendumisele.Seega on tulutu töötajat “seljale patsutada”, kui tema töötegemist segab mõni juhi võimuses olev probleem.Uuringut ajendas tegema juhtide seisukoht, et töötajad...

 • 2011-03-31

Innustamise eesmärgil jagatud lubaduste eiramine demotiveerib töötajaid

Andro KullerkuppÄripäev28.03.2005Juhtide jagatud tühised lubadused ei mõju innustavalt, vaid kahandavad töötajate pühendumist.Äripäeva ja Vertexi ühisprojekti käigus on ettevõtetest laekunud pöördumisi seoses sellega, et juhid ei täida oma lubadusi. Konkreetne näide on ühest ettevõttest, mille juhid on lubanud parandada töötingimusi uute ruumide hankimisega, kuid pidevalt lükkub lubaduse täitmise tähtaeg edasi.Juht võib...

 • 2011-03-31

Töötaja teab väga hästi, mis hüvitisi pakub konkurent

Neeme KariÄripäev06.04.2005On strateegiaid, kus inimesi püütakse kinni hoida karmi koolituslepinguga või pika ja kavala koostöölepinguga.Vahel ei peeta kaadri voolavust üldsegi probleemiks, kuni see ei puuduta juhtkonda. Kui aga ka juhid kipuvad lahkuma, siis oleks viimane aeg kogu organisatsioonikultuur üle vaadata.Kas väärtushinnangud on ikka paigas ja toimivad? Või hakkab võimust võtma...

 • 2011-03-31

Lihtsad võtted motiveerimiseks

Villu ParvetÄrielu, mai 2005Inimeste motivatsioon ja innustamine on sõnad, mis kõlavad suurelt ja väärikalt. Palju räägitakse inimeste muutumisele kaasa aitamisest ning sellest, kui oluline on ettevõttes luua õige keskkond maksimaalse loovuse ja töökuse saavutamiseks. Ometi ei õnnestu Eesti juhtidel inimeste muutumisele kaasa aitamine enamasti just kõige paremini.Tihti ei me mõista,...

 • 2011-03-31

Säravate silmadega juht innustab töötajaid

Margus VainoÄrielu august 2005Tänapäeva ärimaailmas on kõige olulisemad tegurid inimesed ja protsessid. Vana hüüdlause: "Kaadrid otsustavad kõik!" kehtib jätkuvalt ja jääb kestma ka tulevikus.Kaupu ja teenuseid on üha lihtsam järele teha ning nende osas konkureerivad erinevad ettevõtted aina rohkem. Kõige kriitilisemaks faktoriks muutuvad inimesed, kelle panusest sõltub ettevõtte tulemus ja...

 • 2011-03-31

Elion arendab motivatsioonisüsteemi pidevalt läbi arutelude töötajatega

Irene MetsisÄripäev24.10.2005Elu Eestis muutub väga kiiresti, samuti töötajate eelistused tööandja poolt pakutava suhtes, mida tuleb arvestada motiveerimisel.Näiteks saab sisestada ideid töökorralduse parandamiseks siseportaali. Parimaid tunnustatakse.Irene Metsis, Elioni personalidirektorÜha nooremate inimeste töölevõtmine paneb mõtlema selles suunas, kas motivatsioonisüsteem, mis toimis viis aastat tagasi, täna enam inimesi motiveerib.Selleks et töötajate ootusi teada...

 • 2011-03-31

Raha motiveerib töötajaid kõige enam

Eda-Liis KannÄripäev 22.11.2005Kuigi igal aastal töötatakse välja erinevaid motivatsioonisüsteeme, tunnistavad tööandjad, et eestlast motiveerib siiski kõige enam raha.Elioni personalidirektori Irene Metsise sõnul väärtustab Eesti inimene paraku rahalist motivaatorit rohkem kui mujal maailmas. Elionis on rahaliste motivaatoritena kasutusel erinevad tulemustasu skeemid, preemiad erinevatel tähtpäevadel ning soodustused näiteks treeningsaalis jne. “Samuti teeme...

 • 2011-03-31

Töötaja vajab innustust

Endrik RandojaPostimees 06.12.2005Aasta lõpp on lähedal, kuid veel on vara end lõdvaks lasta. Paljudele töötajatele, eriti kaubanduses, on just jõulueelne aeg kõige kiirem ja pingelisem. Juhi ülesanne on sel ajal oma meeskonda innustada.Innustamisest rääkides peetakse kõige tähtsamaks hea tuju loomist ja positiivse meeleolu tekitamist. Kuid sama oluline on see, et...

 • 2011-03-31

Kuni 20 000 kroonini kuus on palgatõus töötajale motivaator

Merike LeesÄripäev13.03.2006Palgatõus toimib motivaatorina kuni 20 000kroonise kuupalgani, sealt edasi ei ole palgatõus töötajale enam motivaator.Üheks töötaja motiveerimiseks on ratsionaal-majanduslik lähenemine ehk maksa head palka, siis on töötaja rahul. "Inimesed tahavad saada rohkem palka ja alati, kui palk tõuseb, tõuseb ka motivatsioon," kummutas ASi Tavid nõukogu esimees Alar Tamming Äripäeva...

 • 2011-03-31

Motivatsioonisüsteem põhineb tervel ja mitmekülgsel töötajal

Kristiina HärmsÄripäev29.05.2006Advokaadibüroo Sorainen Law Offices toetab nii töötajate tööalast karjääri kui ka isikliku elu arenguga seotud sündmusi.Ettevõte katab töötajate tervise hoidmiseks teatud summa ulatuses sportimisega seotud kulud.Samuti on osaletud ühiselt Nordea tervisejooksudel, maijooksul ja hetkel on käsil ettevõtetevaheline bowling'u-turniir. Peale sportimise soodustatakse ka tervislikku toitumist ning seetõttu on töötajatele tööandja...

 • 2011-03-31

Kui palka enam tõsta ei saa, jaga tunnustust

Piret JamnesEesti Päevaleht 16. 10.2006Töötajate hoidmiseks on mõned ettevõtted pidanud palku tõstma aasta jooksul juba mitu korda.Kui aga töötajate palka enam samasuguses tempos tõsta ei saa, kas on muid hoobasid, millega saaks neid ettevõttega siduda?Tuginedes eri tootmisettevõtetest saadud infole, võib järeldada, et juhte ja töölisi ei motiveeri täpselt samad tegurid....

 • 2011-03-31

Jäta lubadused täitmata ja töötaja laseb jalga

Gerly TuiskEesti Päevaleht24.10.2006Üheks olulisemaks motivaatoriks on töötaja jaoks alati olnud vääriline töötasu.Kuid vähem oluline pole inimese jaoks nii isikliku kui ka tööalase arenguvõimaluse olemasolu. Personalitöötajad ja juhid näevad oma töös tihti, et palgatav töötaja on nõus alustama madalama palgaga juhul, kui ettevõte suudab pakkuda karjäärivõimalusi, tööalast täiendõpet ning toetust töötaja...

 • 2011-03-31

Töötajate motivatsiooni pärsib töö sobimatus

Eesti Päevaleht 24.10.2006Tippjuhid peavad töötajate madala motivatsiooni põhjuseks eelkõige sobimatut tööd, selgus Fastleader.com-i läbiviidud uuringus.Lisaks sobimatule tööle tõstsid juhid madala motivatsiooni põhjustena esile ka seda, et viimasel ajal on töövälised tegevused töötajatele tööst prioriteetsemad ning et organisatsioonisiseses kommunikatsioonis ja koostöös on puudusi, mis pärsivad töötajate motivatsiooni Falck Eesti AS-i juhatuse...

 • 2011-03-31

Kuidas saada headel töötajatel silmad särama?

Hanno LindpereErnst & Youngi vastutav partnerÄripäev24.08.2007Viimasel ajal on kuulda positiivseid signaale tööjõukriisi leevenemisest Eestis. Kuid tööjõulise elanikkonna vähenemine nii Eestis kui mujal Euroopas on fakt, mis jääb meid sellel sajandil pikalt kummitama. Ettevõtetel tuleb võidelda kahel rindel: kuidas leida töötajaid ja kuidas neid motiveerida, panna nende silm särama?Kas see on...

 • 2011-03-31

Motivatsioon kui võtmetegur

Artti Aurasmaa,Ärielu14.01.2009Edule keskendunud organisatsioonikultuuri saavutab mõtestatud töö ja innustavate eesmärkidega. Head töötulemused saab meeskonda investeerida ning see annab omakorda veelgi paremaid tulemusi.Teisi inimesi motiveerida on aga keeruline ja mõnikord ka võimatu. Minu arvates ei saagi seda teha, sest motivatsioon on midagi sellist, mis peab tekkima inimese enda sees. Ainus, mida...

 • 2011-03-31

Töötajate testimine suurendab tulemuslikkust

Astrid Vaiksaar, Profiles EstoniaÄrielu 05.11.2008Testide tegemine inimestega seotud otsuste langetamise juures aitab suurendada organisatsiooni tulemuslikkust ning vähendada personalikulusid.Palju on vaieldud testide kasutamise otstarbekuse üle. Oleme näinud aegu, mil psühhomeetrilised testid olid moes. Samuti oleme kuulnud väiteid, et testimine on „psühhomull”, mis ei näita midagi, ja inimeste testimine on vaid aja...

 • 2011-03-31

Kuidas kontrollida motiveerivalt?

Allikas: www. sekretar.ee 26.01.2009Autor: Marko Torm, www.seletuskiri.eeJuhte konsulteerides kerkib viimastel sageli üles küsimus töötajate ebapiisavast sooritusest. Põhjuste väljaselgitamiseks edeneme alati samm-sammult ning paljudel juhtudel saan küsimustele tööalase korralduse konkreetsusest ja mõistetavusest, määratletud tööjaotusest, normide ja kvaliteedi ning isegi motiveeriva töökeskkonna olemasolust juhilt vastuseks, et jah, neil on see kõik olemas....

 • 2011-03-31

Suurenda töötaja eneseusku

autor: Egert Valmra,allikas: www.juhtimine.ee 24.09.2007Väidetavalt rõhutab kristlik kultuur võrreldes näiteks budismi ja islamiga oluliselt rohkem saavutusi ja tulemust. Kes on käinud islamiriigis Egiptuses ning näinud, kui mõttetut tööd teevad inimesed sellepärast, et lihtsalt midagi teha, ilmselt teavad, millest ma räägin. Sarnaseid juhtumisi leiab muidugi ka Eestist, kasvõi näiteks Tallinna keskklassi...

 • 2011-03-31

Oluliseks on muutunud kontroll selle sõna heas mõttes

autor: Erik Samel,allikas:www.juhtimine.ee 12.05.2009Intervjuu Büroomaailma juhi Jüri RossigaKas või mis on juhtimises muutunud seoses viimaste kuude arengutega majanduses?Ma arvan, et nüüd on rohkem hakatud mõtlema, kuidas inimesi motiveerida kontrolli kaudu. Mind on viimasel ajal hakanud rohkem huvitama inimestega suhtlemine ja nende töösse süvenemine, kontroll selle sõna heas mõttes, et inimesi...

 • 2011-03-31

Mõtisklusi motivatsioonist

Autor: Carmine Coyote, Slow LeadershipMa hakkan varsti motivatsiooni suhtuma juba samamoodi nagu suhtlemisse. Miks on selle kohta nii palju raamatuid ja artikleid? Kui üks või kaks neist sisaldaks selle kohta kõike, mida vaja, poleks teistel mõtetki. Pigem on asi selles, et motivatsioon on ülespuhutud nagu suhtleminegi, sest see on ebamäärane,...

 • 2011-03-31

Kuidas ennast motiveerida?

Autor: Helle Laan/sekretar.eeAllikas: www.bioneer.ee, 25.jaanuar 2009Motivatsioon on üks neist asjadest, mille järgi hakkad puudust tundma alles siis, kui seda ei leia enam kuskilt. Kerge on saada asju toimima, kui sisemine innustus on suur ja võimeid tundub jaguvat lõputult. Kui aga ülesande peab saama tehtud ilma vähesegi huvita ja energiata, oleks...

 • 2011-03-31

Kuidas suuta asjad ära teha?

Autor: Villu Parvet , CMA / MindpowerAllikas: www.bioneer.ee, 21.oktoober 08Võib julgelt väita, et valdav enamus inimesi teab, mida teha ja ainult väga vähesed teevad seda, mida nad teavad. Inimesed võivad pikalt rääkida sellest, mis on vajalik, kasulik ja nende meelest õige viis toimimiseks. Samas, kui jõuab kätte olukord, kus asi...