Enne kui innustama hakkad, lahenda probleem

Endrik Randoja
Äripäev
28.02.2005
Eestis tehtud küsitlus üllatas tulemusega, et töötajate pühendumisele on juhipoolne innustamine väiksema tähtsusega kui probleemide lahendamine.
Eesti Konverentsikeskuse üksus Fastleader.com uuris ES-Turu-uuringute ASi abiga Eestis juhi käitumise mõju töötajate pühendumisele.
Seega on tulutu töötajat “seljale patsutada”, kui tema töötegemist segab mõni juhi võimuses olev probleem.
Uuringut ajendas tegema juhtide seisukoht, et töötajad ei panusta ettevõttesse maksimaalselt energiat ja võimeid.
Uuringust selgus, et üllatavalt väikese tähtsusega on töötajatele innustamine juhi poolt. Just innustamine on kuulunud olulise motivaatorina paljude koolituste teemadesse. Kõige olulisemaks peavad töötajad aga hoopis, et juht ei väldiks probleeme.
Töötajad ootavad eelkõige, et juht veeretaks oma positsiooni abil tööl eest need takistused, mis pole alluvate võimuses. Seega on tulutu töötajat “seljale patsutada”, kui tema tööd segab mõni juhi võimuses olev probleem. Ka häiris töötajaid, kui juht ei pea lubadustest kinni ega oska enda tegevust planeerida.
Vastukaaluks küsitleti ka juhte ning võrreldi tulemusi. Selgus, et alati ei saa juhid aru, mis paneb töötajaid rohkem panustama.
Näiteks on juhid küll mõistnud, et töötajad tuleb otsustesse kaasata võimalikult varakult. Seda peavad nad tähtsamaks kui lubaduste kinnipidamist ja probleemide lahendamist.
Samas väitsid töötajad, et kaasamisega pole juhtidel kaugeltki kõik korras. Paistab, et on tekkinud olukord, kus juhid küll teavad, et kaasamine on oluline, aga samas napib oskusi selle edukaks rakendamiseks.
Juhi väljakutse on mõista, millal töötaja kaasamine suunab tema energiat rohkem töösse. Sageli otsib ka töötaja lihtsalt asendustegevust ja võimalust vastutust ära anda.
Peaaegu sama olu­liseks motivaatoriks kui kaasamist peavad töötajad ka ärakuulamist ja arvestamist. Tähelepanuväärne on, et juhid peavad neid tegevusi tunduvalt vähem tähtsaks.
Kas te juhina tunnete, et teie töötajad võiksid tunduvalt rohkem panustada ettevõttesse?
Enne kui kedagi süüdistate, mõelge järele, kas te ise olete teinud kõik oma võimuses oleva, et lahendada töötegemist takistavad probleemid.
Peep Vainu eeskuju paneb töötajad pühenduma
Timo Rein
Vain & Partnerid
Vain & Partnerite juht Peep Vain teab täpselt, mida ta tahab, ega unusta iial oma eesmärki töötajatele meelde tuletamast. Peep on võimas isik, kiire mõtlemisega ja tugevate ideedega.
Ta suudab oma ideed teha südameasjaks ka töötajatele ja suurendada nende pühendumist öeldu elluviimisel. Ta ei räägi ettevõtte eesmärgist ainult korra aastas, vaid tõstab selle eri nüansside kaudu teemaks igal nädalal.
Liidriks muutub inimene, kes väga ei kõhkle ja kes hoiab kord seatud eesmärkide saavutamiseks raudkindlalt “jalga gaasil”. Paljud inimesed otsivad sellist kindlust pea kogu elu ja järgnevad neile, kes on neist kindlamad.
Liidriks ei saa juht, kes pole oma väljaütlemistes siiras. Me usume vaistlikult ikka neid, kes on ärilised eesmärgid ka iseendale südameasjaks võtnud.
Peepu iseloomustab lause “kui ma midagi tahan, siis teen selle ise teoks”. Ta ei jää ettevõtjana ootama ja vaatama, kuidas turg tema äri mõjutab.
Ta teeb endale ise turu. Esmalt seab eesmärgid ja loob tooted. Siis otsib ja ka leiab kliendid, kes neid tooteid tahavad.
EESTI JUHTIDEL ON PROBLEEME TÖÖTAJAID MOTIVEERIVA KAASAMISEGA
Fastleader.com viis läbi uuringu, kus kasutati 180 personaalset intervjuud üle kogu Eesti ning juhtide küsitlust, kus vastuseid andis 170 juhtivtöötajat.
Juht arvab, et inimesi paneb panustama ...
·
kaasamine 75%
·
lubadustest kinnipidamine 51%
·
probleemide lahendamine 50%
·
innustamine 39%
·
ärakuulamine ja arvestamine 32%
·
planeerimisoskus 21%
·
enesevalitsemine 16%
·
konfliktide lahendamine 15%
Töötajad arvavad, et juhtidel on motiveerimisel enim probleeme …
·
probleemide lahendamisega 39%
·
kaasamisega 37%
·
ärakuulamise ja arvestamisega 36%
·
lubadustest kinnipidamisega 32%
·
planeerimisoskusega 29%
·
konfliktide lahendamisega 25%
·
enesevalitsemisega 17%
·
innustamisega 10%