Intriigi äratundmine nõuab analüüsi

Silva Tomingas
Äripäev
27.11.2006
Info varjamise või hämamise taga võib olla intrigant
Kui hakkate korduvalt saama vastukäivat infot või kui vajalik info teieni äkki enam ei jõua, võib see olla signaaliks, et tekkinud olukorra taga on intrigant.
Mõistagi ei ole intrigeerijal silti otsa ees ja tema enda puhul ei teki tavaliselt ühtegi infonihet, mistõttu enamasti läheb aega, et näha, kes niite tõmbab. On ülioluline välja selgitada ka intriigi põhjus.
Praegune majanduse arengutempo on intriigide tekkeks nagu loodud, sest intriigide üheks katalüsaatoriks on kiired ümberkorraldused. Sel ajal ei liigu info tavapärast teed pidi ja seda saavad ära kasutada ka intrigandid. Stabiilses keskkonnas on intriigi väga raske punuda. Intriigid kipuvad aga tekkima ka siis, kui ettevõttel on sise- ja välisprobleeme või kui on vajadus salastada tavapärasest rohkem infot.
Intriigiga kaasneb kaos ja see võib olla hävitav. Intriigiga seotutel kulub energiat sepitsemisele ja selles õhkkonnas saavad kannatada ka asjas mitteosalenud ning kollektiivil kaob tavapärane turvatunne. Intriig on alati aega ja energiat kulutav, juhtkonna tööd ja firma tavapärast toimimist halvav. Kaasnevad konfliktid, juhtimisdiagnostika häired, vallandamised ja asjatud vangerdused. Halvimal juhul võivad intriigid põhjustada majandusliku tagasilanguse.
Intrigant püüab olukorrast kasu lõigata
Juhtum 1. Intriigi tagamaid tuleb õigesti hinnata
Juhtkond on läbi raskuste viinud firma aasta lõpuks heade majandustulemusteni, kui ühest suhteliselt kõrgete palkadega osakonnast hakkab tulema signaale, et tööd on liiga palju. Siiski pole märgata tööaja ületamist või töömahu kasvu. Küll aga on kasvanud töö efektiivsus ja siin tundub veel reservigi olevat. Firmas oli kõige kiirem müügiaeg, kui üks töötaja saabub lahkumisavaldusega: temale pakutavat teises kohas kaks tuhat krooni rohkem ja seal olevat veelgi vabu kohti, viidates, et ka teised võivad avaldusega saabuda.
Analüüs. Töötaja on otsustanud luua juhtkonnas illusiooni, et tööd on liiga palju, palk peaks olema oluliselt suurem ja mujal pakutakse fantastilisi tingimusi. Kui juhtkond poleks suutnud olukorda kainelt analüüsida, oleks põhjendamatule palgatõususurvele järele antud ja suure palgakulu tõttu raskesse olukorda satutud.
Lahendus. Töötaja vabastati kolme päeva jooksul. Kiire lahendus tekitas intriigis osalenutele hetkelise šoki, mille järel normaalne tööõhkkond taastus. Selgus, et uut inimest polnudki vaja, sest aeg, mis oli läinud intriigide peale, suunati nüüd töö tegemisele. Töötaja avaldus osutus blufiks: ta otsis uut töökohta neli aastat ja samale palgatasemele ei jõudnudki.
Juhtum 2. Probleem võib tekkida lihtsalt oskamatusest
Firma läks üle uuele raamatupidamisprogrammile. Üleminekuajal ei jõutud kõiki arveid väljastada ja töötajad hakkasid kurtma, et arvutid on jäänud aeglaseks. IT-osakond asus probleemiga tegelema ja raisati palju aega, kuid tulemus siiski ei paranenud.
Analüüs. Juhtkond asus olukorda analüüsima ja selle käigus ilmnes, et edasijõudmatuse taga on osa inimeste kesine arvutioskus. Kiirete ümberkorralduste ajal jätab juhtkond tihti kahe silma vahele iga töötaja võimete ja oskuste täpse analüüsi. Ilmselt nõudsid töötajate oskused juba varem täiendamist, kuid uuele programmile üleminekul oli see lausa hädavajalik.
Lahendus. Pseudointriigi summutas kiire täiendusõpe.
Intriigi ennetab juhtimise läbipaistvus
Intriigi ennetamiseks tuleb:
muuta juhtimine läbipaistvaks ja kontrollida otsuste jõudmist iga töötajani,
jälgida, et töötajate tööülesanded vastaksid nende kompetentsile,
anda mõistlik seletus salastatud plaanide kohta ja need esimesel võimalusel avalikustada,
pidada ettevõtte eetikat au sees,
arendada ja tõsta esile ühishuvisid, mis teenivad ka iga üksiku huve,
teadlikult infot tihendada, vältida infoauke ja infosulgu,
avalikustada probleemide olemus, põhjused ja tekitajad,
teha palgakorralduse, preemiate ja boonuste üldprintsiibid arusaadavaks,
juhtimist tõhustada, kõigi struktuuriüksuste juhte koolitada, arendada ja juhendada,
paadunud intrigantidest vabaneda.