Jäta lubadused täitmata ja töötaja laseb jalga

Gerly Tuisk
Eesti Päevaleht
24.10.2006
Üheks olulisemaks motivaatoriks on töötaja jaoks alati olnud vääriline töötasu.
Kuid vähem oluline pole inimese jaoks nii isikliku kui ka tööalase arenguvõimaluse olemasolu. Personalitöötajad ja juhid näevad oma töös tihti, et palgatav töötaja on nõus alustama madalama palgaga juhul, kui ettevõte suudab pakkuda karjäärivõimalusi, tööalast täiendõpet ning toetust töötaja isiklikele arenguplaanidele.
Üldlevinud arvamuse kohaselt peetakse töötajate teadlikku ja sihipärast arendamist tihti ettevõttele majanduslikult kulukaks ja vähe tulutoovaks. Just töötajate arendus on see, mille pealt paljud ettevõtted oma personalikulusid kärbivad. Ettevõte peaks endale aga teadvustama, et töötajate arendamine tõstab ettevõtte töötajate pädevust, paranevad töötulemused, suureneb töörahulolu ja motivatsioon ning kasvab ka ettevõtte konkurentsi- ja kohanemisvõime.
Koolitus kasulikuks
Töötajate arendamise üks levinumaid võtteid on koolitus. See võib olla suunatud töötajate tööoskuste või isiksuseomaduste arendamisele, mis on eriti oluline juhtide arendamisel. Personali koolitusvajaduse määramisel tuleb arvesse võtta ka töötajate isiklikke arenguplaane. Koolitus võib olla tõesti kulukas ja ebaefektiivne, kui töötaja jaoks on saadav tulu vaid tasuta lõunasöök ja töökohustustest vaba päev. Analüüsige koolitusplaanide koostamisel koos töötajaga, mis on need oskused või omadused, mille arendamine suurendab töö tulemuslikkust ja selle kaudu ka töötaja isiklikku rahulolu.
Kui hästi te oma töötajaid tegelikult tunnete? Kas need oskused või omadused, mida te oma töötajates arendada soovite, on inimesel ikka vähe arenenud? Nüüdis-aegne koolitusturg pakub hulgaliselt seminari- või konverentsivormis “õppe-päevi”. See on küll heaks võimaluseks suhelda teiste oma ala spetsialistidega, näha oma tööd kõrvalt või saada uusi ideid, kuid tuntavat tulu ettevõttele ja ka töötajale need kahjuks tavaliselt ei anna. Kui saadate oma töötajaid ainult niisugustele “koolitustele”, on mõju lühiajaline.
Paljud ettevõtted lubavad uusi töötajaid palgates motivatsioonipaketi ühe osana välja karjäärivõimaluse. Kui küsida, mida nad selle all silmas peavad, on vastused tihti ebaselged.
Lubate, et heade müügitulemuste korral edutate töötaja paari aasta pärast müügijuhiks. Mis juhtub aga siis, kui selgub, et tublil müügiesindajal puuduvad müügijuhi tööks vajalikud isikuomadused? Kas murrate oma sõna või riskite sellega, et edutate sellele tööle sobimatu inimese? Samas otsitakse tihti vabale ametikohale inimest väljastpoolt ettevõtet, nägemata, et endal on sobiv töötaja juba olemas. Korraldage vaba ametikoha täitmiseks kõigepealt ettevõttesisene konkurss, mille tingimused on sama karmid kui avalikul konkursil. See motiveerib töötajaid, näidates tööandja soovi oma töötajaid hoida, pakkudes neile arenguvõimalusi. Märgake töötajate edusamme. Võimalusel pakkuge neile vastutusrikkamaid tööülesandeid või väljakutset pakkuvaid lisakohustusi, vähendades selle arvelt igapäevaseid tööülesandeid, et töötajad saaksid oma potentsiaali maksimaalselt ära kasutada. Seda muidugi juhul, kui nad ise sellest huvitatud on.
Sõnal on suur mõju. Kui töötaja lubab aruanded lõpetada tööpäeva lõpuks, eeldate, et ta seda ka teeb.
Kui lubate töötulemustest sõltuvat töötasu, iga-aastast palgatingimuste läbivaatamist või karjäärivõimalusi, olge valmis oma sõna pidama. Tihti meenuvad lubadused alles siis, kui töötaja lahkumisavaldusega laua ääres seisab. Sel hetkel võite küll palka kahekordistada või kõrgemat ametikohta pakkuda, kuid omavahelised suhted on pöördumatult rikutud.