Koolitustel õpetatakse stressi teadlikult juhtima

Jaana Liigand
Äripäev
25.10.2004
Paaripäevasel stressikoolitusel õpetatakse märkama stressi ilminguid, tehakse eneseanalüüsi ning mis kõige olulisem – antakse juhiseid ülemäärase stressi ennetamiseks.
Vahel võtab stress võimust ja siis tuleb sellest välja rabeleda. Miks mitte aga õppida stressi juhtima juba enne, kui lained pea kohal kokku löövad. Võimalusi selleks on mitmeid, tuleb vaid endale sobilik välja valida.
“Self II viib stressijuhtimise koolitusi läbi erinevates formaatides, kõige sagedamini 2päevase väljasõiduga koolitusena,” räägib Kadri Kõiv, Self II juhtiv koolitaja. Lisaks ollakse valmis ettevõtetes läbi viima tööstressi riski analüüsi hindamist ja individuaalkonsultatsioone.
Koolitusi viivad läbi Kadri Kõiv, Mari-Liis Järg, Endel Hango, Karin Hango jt.
Koolituse eesmärk on anda teadmisi stressi olemusest ja põhjustest, õpetada osalejaid märkama oma stressi allikaid, ennetama ülemäärase stressi kuhjumist ja läbipõlemist ning täiendada stressijuhtimise oskusi.
Stressi käsitletakse tervikuna, sh tööstressi ja läbipõlemist. Eraldi on fookuses teema, kuidas meeskonnas stressi ennetada ja vähendada.
Lisaks stressi ja läbipõlemise olemuse tutvustamisele ja eneseanalüüsi harjutustele saavad kursuslased koolituse käigus läbi teha erinevaid stressi juhtimiseks sobivaid harjutusi: näiteks hingamis- ja lõõgastusharjutused, praktilised harjutused tunnete ja stressitekitavate mõtete juhtimiseks jpm.
Inscape Koolituse stressikoolitus on kahepäevane ning tema erisus seisneb sellise stressianalüüsi kasutamises, kust osalejad saavad personaalset tagasisidet.
“Meie koolitus käsitleb stressi neljas sfääris,” räägib koolitaja Anu Õun. “Need on isiklik, paarisuhte, peresuhte ja tööalane sfäär. Kui koolitust tehakse firmale, siis on võimalik vaadelda stressi rohkem töökontekstis, kuid tegelikult me tähtsustame kõiki nelja sfääri koos, kuna inimene on tervik ja tal on ühed toimetulekuressursid, mida on võimalik juhtida. Ressursse on võimalik vaadelda kahest aspektist – suhetega seotud ressursid (näiteks lähedus, usaldus, probleemilahendus, kuulamine, eneseväljendus) ja personaalsed ressursid (näiteks enesehinnang, enesemotivatsioon, samuti toitumine, kehaline tegevus),” jätkab Õun. “Sõltuvalt kliendi soovist keskendutakse koolitusel emmale-kummale valdkonnale.”
Kursusel osaleja saab ka praktilisi näpunäiteid, kuidas oma toimetulekuressursse kasutada. Inscape’is tegeleb stressikoolitusega Maris Sööt ning koostöö ja meeskonnatööga seoses ka Anu Õun.
Helvetia Balti Partnerite projektijuhi Irene Teesalu sõnul on nende firma pakutav stressijuhtimise koolitus kavas kahepäevase treeninguna, treeneriteks Anu Virovere ja Anu Leppiman. “Oleme sellel teemal teinud koolitusi põhiliselt ettevõtete tellimisel gruppidele,” räägib Teesalu.
PE Konsulti juht, professor Mare Teichmann firmast räägib, et nende stressi ohjamise koolitusprogrammid on suunatud töökeskkonna muutmisele ja stressorite mõju vähendamisele.
“Õpetame, kuidas stressi ja läbipõlemist ära tunda ning tagajärgedega toime tulla. Stressi ohjamise koolitusprogrammide koostamisel oleme lähtunud Eestis läbi viidud tööstressi uuringutest ning arvestanud tööstressi spetsiifikaga Eestis ja erinevate elukutsete puhul,” räägib Teichmann.
Kursusi viib läbi Mare Teichmann ise koos Mart Murdvee ja Liina Randmanniga. Omapoolse panusena tööstressiga edukamaks toimetulekuks on firma pannud oma koduleheküljele kõigile tasuta kasutamiseks digiõppena tööstressi loengu video ja õppematerjalid.
OÜ Lectus Koolitus ja Konsultatsioonid tegevjuht Kristi Prits räägib, et Lectus pakub näiteks ühe- ja kahepäevast stressikoolitust, mille eesmärk on suurendada oma igapäeva pingetaluvust, õppida oma seisundite muutmise tehnikaid ja arendada stressi tekitavate olukordade ennetamise oskust.
“Samuti koostame koolitusprogramme lähtuvalt tellija eripärastest nõudmistest ja situatsioonist, paljudel juhtudel on aga stressi teema üheks alateemaks meeskonnatöö- või teenindustreeningu korral. Käsitlemist on leidnud näiteks järgmised teemad: kuidas ennast hoida, toimetulek stressiga, läbipõlemine ja selle ennetamine, kuidas ennast ebameeldivates olukordades säästa ja säilitada professionaalsus (teeninduses), meeskonna toetus stressist hoidumiseks, kuidas jätta tööprobleemid tööle,” selgitab Prits. “Asjaolu, et stress leiab käsitlemist suhteliselt suures osa meie läbiviidavates firmasisestes koolitustes, näitab stressiteema aktuaalsust ja samuti ka inimeste huvi ja valmisolekut teemaga tegeleda,” lisab Kristi Prits.
Koolituse kasu oli näost näha
Reidi Strandberg
audiitorfirma Rödl & Partner OÜ juhataja
Viimasel ajal kuuleb palju kokkukukkuvatest töötajatest ja töövõime kadumisest. Kuna audiitorfirma eripärast sõltuvalt kuhjub meil ühte perioodi, märtsikuusse, meeletu hulk tööd, siis otsustasime ohte ennetada ja koostöös pikaajalise partneri Self II-ga stressikoolituse läbi viia.
Kõige positiivsem tagasiside koolitusest oli see, kui üks töötaja, kellel endal polnud võimalik osaleda, märkis koolitusel käinud kolleegi kohta, et viimane on nüüd hoopis teist nägu.
Töökollektiivile on väga hea kaks päeva koos istuda ja samade muredega tegeleda. Koolitusel seletati, kust stress tuleb, mis ta on, mida tuleks teha, et stressi ennetada, ning arutleti selle üle, milline on minu stress ja kuidas ma sellega võitlen.
Mulle oli üllatuseks, et stress võib olla ka positiivne näitaja. Stress stimuleerib, koondab jõude niikaua, kuni pole veel läbipõlemiseni jõutud. Temaga tuleb elada.
PAARIPÄEVANE KOOLITUS MAKSAB KESKMISELT PAARKÜMMEND TUHAT KROONI
Self II
·
koolituse sisu: Stressi olemus, sümptomid, allikad, toimetuleku põhimõtted, toetusvõrgustik, tööstress ja läbipõlemine, selle vältimine, praktilised harjutused.
·
koolituse kestus: erinev, sagedamini 2 päeva
·
koolituse hind: alates 21 000 kr päev (eelistatakse moodustada 12inimeselisi gruppe)
Inscape Koolitus
·
koolituse sisu: Stressi olemus ja tagajärjed, vajalikud hoiakud stressi juhtimiseks, enda ja meeskonna toimetulekuressursid, nende juhtimine, personaalne analüüs.
·
koolituse kestus: 1–2 päeva
·
koolituse hind: 25 000–30 000 kr päev (sõltub osalejate arvust, ca 10–16 inimest)
Akka
·
koolituse sisu: Stress kui reaktsioon, stress kui kogemus. Sündmuse mõtestamine erinevatest vaatenurkadest lähtudes, toimetulekuressursid, stressitaluvuse suurendamise võimalused.
·
koolituse kestus: 2 päeva
·
koolituse hind: 20 000 kr
Lectus
·
koolituse sisu: Pingetaluvus, seisundite muutmise tehnikad, stressitekitavate olukordade ennetamine, praktilised harjutused.
·
koolituse kestus: 16 akadeemilist tundi
·
koolituse hind: kokkuleppel tellijaga (grupi suurus 10–12 inimest)
Helvetia Balti Partnerid
·
koolituse sisu: Konfliktide põhjused ja lahendamine, enesekehtestamine, suhtlemine konfliktse isikuga, emotsionaalne andekus.
·
koolituse kestus: 2 päeva
·
koolituse hind: 15 000 kr + km (grupi suurus12–16 inimest)
PE Konsult
·
koolituse sisu: Stress, läbipõlemine, viha, stressitesti tegemine, rollikonflikt, elu prioriteedid, enesehinnang, stressiga toimetuleku võtted.
·
koolituse kestus: 8 akadeemilist tundi
·
koolituse hind: Hind kujuneb läbirääkimiste käigus, keskmiselt 10 000–15 000 päev (15–50 inimest)