Kuidas edutainment'i saada?

Inimesed ei käi koolitustel ja konverentsidel esinejate juttu kuulamas, vaid otsimas peamiselt uusi tuttavaid ning meelelahutust.
Kas erinevatel üritustel (koolitus, kliendipäev, konverents) on ka ühiseid jooni?
Üks asi on nendel üritustel alati sama – käib pidev uute mõtete ja lahenduste otsimine ja uute suhete loomine.
Kas võib siis öelda, et kroonilised konverentsilkäijad, kes kõik üritused ka oma CVsse kannavad, otsivad tegelikult meelelahutust?
Tõesti, see, mis toimub konverentsisaalis, laval, on vaid väike osa sellest, miks konverentsidel käia. Olen püüdnud selgeks teha, miks nad nendel üritustel käivad. Vastus on väga lihtne – nad otsivad uusi inimesi, kellega suhelda ja seeläbi oma maailma tervikuna rikastada ning jõude ühendades suuremaid eesmärke saavutada.
Millist üritust Teie soovitate ettevõtjatele?
Edutainment-võtmes korraldatud firmaüritused või koolitused on heaks võimaluseks saavutada oluliselt paremaid ja pikemaajaliselt toimivaid tulemusi.
Mis asi on edutainment? Mis on selles uut ja mis see ettevõttele annab?
See sõna tuleneb kahest ingliskeelsest sõnast: “education” ja “entertainment”. Ehk siis õpetlik meelelahutus või meelelahutuslik õpe.
Kui konverents või koolitus lõppeb peoga, kas see siis ongi edutainment?
Ei. Edutainment ei tähenda kindlasti seda, et päeval on tihe ja sisukas koolitus ja tarkade inimeste jutu kuulamine ja õhtul vägev pidu. Tegemist on terviklahendusega, mis on eriline. Selle filosoofia põhiline alus on see, et puuduvad standardlahendused. Edutainment-lahendus sünnib ettevõtte ja edutainment-meeskonna koostöös.
Kas edutainment lükkab kõrvale vanad traditsioonid?
Kindlasti mitte. Traditsioonilisel klassiõppel on oma kindel koht. Edutainment ei lükka kõrvale vanu traditsioone, vaid arendab neid edasi. Samas on alati ka nn 100% meelelahutusele suunatud tegevusi, millel puudub tegelikult läbimõeldud eesmärk.

Edutainment’i teenust saab ka Eestist


Eriürituste korraldaja Broad-line on koostöös EBS JKKga ning Eesti ja välismaiste koolitusspetsialistidega välja töötanud edutainment’i kontseptsiooni.
See võib koosneda väga paljudest erinevatest metoodikatest, kuid üks asi on alati kindel – see on konkreetse ettevõtte jaoks loodud ja just tema eesmärkidele suunatud. Edutainment-meeskonna missioon on üheskoos ettevõttega leida uusi lahendusi, et firma oleks konkurentidest tugevamal positsioonil.
Tegemist ei ole meelelahutus-, kliendiürituste või koolituste alternatiiviga, vaid nende sümbioosiga – palju täiuslikuma eesmärgi nimel.

Samm edasi meeskonnakoolitusest


Eesti tunnustatud koolituskonsultant Mati Ruul, kes on välja arendanud palju uudseid koolitusmetoodikaid ja kohandanud ka sobivaks mitmeid välismaiseid kontseptsioone, usub, et edutainment on samm edasi traditsioonilisest meeskonnakoolitusest.
Edutainment on välja kasvanud just suuremate organisatsioonide juhtide vajadusest panna oma erineva kultuurilise taustaga töötajad tegutsema ühise eesmärgi nimel.
Tuleviku juhi edu sõltub sellest, kui kiiresti ja põhjalikult suudab ta oma kolleegide eripäradest, soovidest, vajadustest ja võimetest aru saada ning erinevatest isiksustest oskuslikult meeskond kokku panna, kus igale liikmele on antud just selline roll, milles ta on kõige tugevam ja rohkem motiveeritud.
Edutainment-võtmes tehtud lahenduste puhul ei kutsuta Ruuli sõnul üritusele igast ettevõttest paar esindajat, kellelt siis oodatakse saadud tarkuse jagamist teistega, vaid suunatakse üritus kogu ettevõtte personalile. Protsessi kaasatakse ka muidu väljaspool seisvad partnerid ja kliendid. Seega korraldatakse üritus organisatsioonile, mitte indiviidile.

Töötaja hoidmine on kallis lõbu


Arenenud ja pikkade traditsioonidega riikides on välja kujunenud lausa eraldi ärivaldkond – incentive tourism. Tegemist ei ole standardse puhkuse või äriturismiga, vaid väga spetsiifilise valdkonnaga, kus on küll kindlad põhimõtted, kuid puuduvad standardlahendused.
Kuna iga ettevõte ja tema varandus on ainulaadne ning tegemist on erineva kultuurilise taustaga isiksustega, siis on just neile sobivate eesmärkide saavutamiseks vaja väga sügavalt analüüsida nende tegelikke vajadusi.
Seepärast võtabki sellise reisi ettevalmistamine aega terve aasta. See on ettevõttele suur investeering, kuid seda peetakse sageli kõige tasuvamaks.
Tiina Kass
Äripäev 06.04.2005