Kuidas kasutada positiivseid kinnitusi pingete maandamiseks

Andrus Kahn
Postimees 20.12.2005
Paljud jõuludega seotud rituaalid võivad tunduda ebameeldivad, kohustades inimesi millekski, mida nad sügaval sisimas tegelikult ei soovi.
Nii võib mõnelegi tunduda alanud jõulukampaania ülemäära pikk, seostuda ebasiiraste tunnetega või koormavate kohustustega.
Siinkohal on kasulik meeles pidada, et keegi ei pea käibivaid tõdesid, võõraid mõtteid, tundeid, eelarvamusi, käitumisjuhiseid ega masinlikke tegutsemistavasid kriitikata omaks võtma. Filosoof Soren Kierkegaard on öelnud, et kõige tavalisem meeleheite liik on tahtmatus olla mina ise ja sügavaim meeleheite liik on tahtmine olla keegi teine.
Oskus stressitekitavas olukorras toime tulla määrab suures ulatuses meie füüsilise ja psüühilise tervise.
Üks lihtne võimalus on kasutada pingete maandamisel visualiseerimistehnika elementide hulka kuuluvaid afirmatsioone ehk positiivseid kinnitusi, mida võib kirjutada märkmepaberitele ja asetada seejärel kohtadesse, kus nad meile kõige rohkem silma torkavad, näiteks arvuti monitorile, peeglile, uksepiidale, aknale jne.
Afirmatsioon võib olla ükskõik milline positiivne mõtteavaldus.
Näiteid positiivsetest kinnitustest:
Ma ei püüa oma saatust teiste järgi kujundada.
Tõde on inimese poolt välja mõeldud. Minu arusaam tõest ei pea põhinema autoriteetide arvamusel, mul võib olla ka minu oma tõde.
Nii nagu minu geenid ja sõrmejäljed on ainulaadsed, on seda ka minu mõtted.
Kui ma julgen olla mina ise ja jääda iseendaks, leian endasse peitunud sügavamad saladused.
Ma võin astuda vastu ühiskonnas kehtivatele stereotüüpidele ja käia oma teed.
Mul on kõik, et nautida praegust hetke ja olla õnnelik.
Võin lõbutseda ja nautida elu just nii, nagu kasulikuks ja õigeks pean.
Mul on õigus siin olla, mõelda oma mõtteid ja tunda oma tundeid, ja seda ma teengi.
Minu enda poolt paika pandud standardid on mulle tähtsamad kui maine, välimus, staatus või muljeavaldamine.
Armastan ja austan ennast just sellisena, nagu olen.