Kuidas lahendada tööl tekkinud konflikte?

Kristel Jalak
Postimees 23.08.2005
Enamik konflikte saab alguse sellest, et inimesed ei mõista teise poole seisukohti. Suurema tüli ennetamiseks võiks vaadelda probleemi tahkude kaupa juba esmase vastasseisu tekkimisel.
Probleemi nii-öelda osadeks lahutamine ning selle analüüsimine erinevate tahkude abil aitab säilitada häid suhteid ja kiirendada konfliktide lahendamist. Harjutust saab teha üksi ja omaette. Hea oleks olulisemad punktid kirja panna.
Kui suhted vaidluspartneriga on üldiselt head, võiksite mõlemad proovida konflikti lahendamisel vaadelda kõiki selle tahke ja pärast tulemusi võrrelda – milline variant andis tüli lahendamisel parima tulemuse?
1. Minul on õigus ja tema eksib.
Leidke argumente, mis toetavad teie seisukohta. Leidke vastuväiteid partneri seisukohale. See peaks olema lihtne ülesanne – muidu ei oleks ju vastasseisu tekkinudki!
2. Temal on õigus ja mina eksin.
Nüüd tehke kannapööre ja mängige n-ö vastaspoole advokaati. Pange kirja argumendid, mis toetavad partneri seisukohti, samuti vastuväited oma seisukohtadele.
Selle tahu läbitöötamine ei ole kerge – vahel tundub, et vastaspool on seisukohal, mis on täiesti õigustamatu. Te ei peagi siin heaks kiitma või nõustuma teise poole arvamusega. Püüdke lihtsalt kirja panna võimalikke põhjendusi ja argumente, lähtudes tema vaatevinklist.
Näiteks kuidas õigustada hunti, kes sõi ära Punamütsikese vanaema? Ta oli näljane, ta pidi süüa saama, et elada. Tal võis olla käpp haige, mis takistas jäneste püüdmist. Vanaema oli kergesti kättesaadav saak. Vanaema söömine võimaldanuks vähese ressursikuluga püüda ka Punamütsikest. Hunt tahtis kordki elus voodis magada jne.
3. Meil mõlemal on õigus. Me mõlemad eksime.
Võrrelge nüüd esimese ja teise tahu vaatluse tulemusi ja küllap näete, et mõlema poole kasuks ja kahjuks on tugevaid argumente. Tõde ei ole absoluutne, vaid sõltub taustainformatsioonist, vaatevinklist, eesmärkidest, väärtushinnangutest ja motivatsioonist.
4. Ei olegi nii oluline, kummal on õigus.
Vaadelge oma vastasseisu pikemas perspektiivis. Mõelge, kui oluline oleks see tüliküsimus teie jaoks järgmisel nädalal, kuu aja pärast, aasta pärast, kümne aasta pärast?
See tahk aitab jõuda arusaamisele, et vaidlusalane küsimus, mis hetk tagasi veel küttis üles kirgi, ei olegi võib-olla nii oluline, et selle pärast rikkuda suhteid ja kaotada meelerahu. Ka kõige dramaatilisemate sündmuste haavad silub tasapisi aeg.
5. Kokkuvõte – igas tahus peitub oma tõde.
Esialgne mustvalge vastasseis ei olegi nii ühene. Teil on õigus ja temal on ka. Asi on oluline ja samas ka mitte. Te ei pea nõustuma partneri seisukohaga, kuid tema parem mõistmine aitab vastasseisu kiiremini lahendada.
Kui harjutuse käigus on vähenenud teie ärritus, viha või pahameel teise poole suhtes, on see meetod ennast teie jaoks õigustanud. Edasi tuleb juba rahulikult mõelda võimalike lahendusvariantide peale.