Kuidas ... saada hakkama konfliktidega tööl

Anneli Salk
Eesti Päevaleht 02.10.2006
Pingelises töökeskkonnas tekivad inimeste vahel kergesti konfliktid. Teatud piirini on võimalik säilitada diplomaatilist heatahtlikku hoiakut, kuid kui konfliktsituatsioonid ei lahene, vaid korduvad päevast päeva, on mõistlik neid lahendama hakata.
Enne konfliktide lahendamist on kasulik
endale selgeks teha, milles konflikt seisneb – kas see puudutab inimeste erimeelsusi või on tingitud kehvast töökorraldusest.
Sama tasandi töötajatel on palju kergem probleeme lahti
rääkida kui eri tasandite töötajatel, näiteks alluvatel ja ülemustel. Tihti on ka selliseid situatsioone, kus üks osapool näeb konflikti, teise osapoole jaoks on see aga loomulik asjade käik. Sellisel puhul piisab oma vaatenurga jagamisest teistega ning asjalikust läbirääkimisest.
Avalikult esile tulevaid konflikte on kergem lahendada kui varjatud konflikte. Konfliktsituatsioone hakatakse siis varjama, kui kõigile tundub, et nende lahendamine käib üle jõu, aga tööl tuleb ikka edasi käia. Selline olukord hakkab lõpuks töökollektiivi mikrokliimat rikkuma ning soodustab tööstressi.
Kuna konfliktsituatsioone tuleb töökollektiivis
ikka ette, tasub aeg hetkeks maha võtta ja mõelda oma konfliktilahendamisoskustele. Samuti tuleb kasuks mõne konfliktiteemalise raamatu lugemine või kollektiiviga konfliktilahendamiskoolitusel osalemine.