Kuula töötajat ja anna tehtud tööle tagasisidet

Anneli Liivamägi
Eesti Päevaleht
12.12.2006
See, kui edukad me oma isiklikes või töösuhetes oleme, sõltub suures osas sellest, kui edukad me ise ja meie partnerid suhtlemisel oleme.
Paraku on suundumus selline, et inimesed ei jaksa enam üksteist kuulata. Mõtlen just väljendit kuulata, mitte kuulda. Me räägime ja meiega räägitakse, kuid mis on jutu mõte, jääb tihti selgusetuks.
Järjest enam on hakatud aru saama, kui oluline on tööalane infovahetus organisatsiooni juhtide ja töötajate vahel – et töötajad teaks, mida neilt oodatakse, ja juhtkond oleks informeeritud, mida nende tööjõud vajab üles-annete täitmiseks ja ka selleks, et inimesed selles ettevõttes töötada tahaks.
Kuidas aga tuua igapäeva tööellu rohkem vestlusi ja mõt-tevahetust meeskonnas, osakonnas või kogu organisatsioonis? Kuidas kasutada kogu seda ettevõtte ajupotentsiaali uute ideede genereerimiseks või kas või igapäevaste tööprobleemide lahendamiseks? Mõtete vahetamine ning uute teadmiste loomine saavad sündida ainult pingevabas keskkonnas. Seega ei haara organisatsioonisisene suhtlus vaid infovahetust, vaid ka seda, mil moel teie töötajad info vastu võtavad, sellesse suhtuvad ning selle juhtkonnale tagasi peegeldavad nt töössesuhtumise näol.
Kuula, mida su töötajal on sulle öelda, sest otse ja kiirelt öeldud sõnumil võib olla hoopis teine tähendus.
Hea võte saamaks aru, kas mõistsite kuuldut nõnda, nagu rääkija väljendas, on sõnumi peegeldamine või sõnumi üm-bersõnastamine. Sellised suhtlusvõtted, mis aitavad töötajal aru saada, et teda on mõistetud, loovad usalduse tööandja ja töötaja vahel. Usalduse loomisele aitab kaasa ka tagasiside tehtud tööle. Tähelepanu pööramine olulistele inimestele, sõnumile, mida nad edastavad, panusele suhtes või olulistele hetkedele ei nõua enamat kui vaid mõne sekundi.
www.pare.ee