Lihtsad võtted motiveerimiseks

Villu Parvet
Ärielu, mai 2005
Inimeste motivatsioon ja innustamine on sõnad, mis kõlavad suurelt ja väärikalt. Palju räägitakse inimeste muutumisele kaasa aitamisest ning sellest, kui oluline on ettevõttes luua õige keskkond maksimaalse loovuse ja töökuse saavutamiseks. Ometi ei õnnestu Eesti juhtidel inimeste muutumisele kaasa aitamine enamasti just kõige paremini.
Tihti ei me mõista, miks inimene käitub kummaliselt ja ei soovi kaasa tulla meie poolt soovitud muutustega. Vahel peame töötajatele enda meelest võimsa kõne, kuid selle asemel, et kuulda eufoorilist vastukaja ja aplausi, inimesed vaid nohisevad vaikselt. Teinekord proovime jälle sügavat ja põhjalikku vestlust, kuid tulemus on ikka ükskõiksus. Inimeste silmis ei sütti sädet. Mida saame taolises olukorras teha, et kasvatada töötajate motiveeritust tegemaks õigeid asju ja aidata kaasa nende positiivsele muutumisele?
Leia individuaalsed motivaatorid!
Paljud juhid tunnistavad vahel heitunult, et mõni töötaja on alamotiveeritud, või täielikult mitte-motiveeritud. Antud lähenemine on aga sisuliselt võimatu, sest tegelikkuses on inimesed alati motiveeritud, tihtilugu lihtsast mitte nende tegevuste osas, mida meie ootame. Sestap ongi juhil vaja esmalt selgitada, mis on konkreetse inimese motivaatoriks. Ise me seda välja ei mõtle ja kui mõtlemegi, siis võib inimene juba uut moodi arvata. Me ei saa mitte mingil juhul eeldada, et inimesel on täpselt selline motivaatorite süsteem nagu juhtkond otsustab. Pigem peame tegelema iga inimesega eraldi selle nimel, et välja selgitada temapoolne nägemus innustavast tööst. Ka inimeste puhul, kes on ettevõttes töötanud juba aastaid, võib ilmneda ootamatuid ja ettearvamatuid lähenemisi seoses motivatsiooniga. Kui üldse saab milleski kindel olla, siis selles, et nimetatud motivatsiooniskeemi tuleb inimeselt endalt küsida.
Väldi labast hirmutamist!
Mitmetel juhtudel peavad juhid heaks mõtteks inimest muutuma sundida või isegi teda vale käitumise tagajärgedega pisut hirmutada. Kirjeldades kõikvõimalikke ohte ja maalides ülimalt musta pildi sellest, mis juhtub, kui inimene jätkab vähese innuga, pigem pidurdame muutust. Liigne survestamine ning negatiivsele keskendumine ei aita. Vaja on empaatiat ning isiklikku eeskuju – need panevad mitmed inimese liikuma muutuse suunas hoopis kiiremini. Juhi rolliks peaks olema muutuse olulisuse selgitamine ning pigem oma usu väljendamine muutuse võimalikkusesse. Just kaasaaitamine loomulikule muutusele inimeses võib teha ka laisast kontorirotist aktiivse tegija – küsimus on enamasti juhi järjekindluses ja toetuses. Hirmutamise asemel saame hoolida ning toonitada muutuse tähenduslikkust.
Rõhuta sügavamaid väärtusi!
Töö tegemise innu saavutamisel mängivad suurt rolli ka inimese sügavamad väärtused. Selle asemel, et liigselt survestada või vaielda, tasub hoopis rõhuda innustusele kui isiku identiteedi juurde olemuslikult kuuluvale omadusele. Kui inimene tunneb piisavat vastuolu oma hetkeolukorra ja tegeliku identiteedi vahel, toimub muutus juba loomulikult, sisemiselt ning enamasti ei vaja ta nii palju täiendavat õhutamist. Tihti aitab sügavamate vaadete väljaselgitamine ja neist kõnelemine veenda inimest olukorra tõsiduses kiiresti ja üheselt ning muutus käitumises ilmneb tänu suhtumise ümberkujunemisele. Kuigi antud nõuanne võib tunduda keerukas, on see praktikas lihtne: tuleb vaid olla südamlik ja avatud ning rääkida inimesega sellest, kes ta tegelikult on ning miks tema käitumine seda alati ei kajasta.
Lase inimesel sõnastada muutumise põhjused!
Lisaks eelnevale teevad paljud juhid saatusliku vea, mõeldes välja ja pannes sõnadesse põhjused, miks konkreetne töötaja peab teistsuguseks saama. Antud lähenemise tagajärjel võib inimesel tekkida hoopis tugev vastumeel muutuste suhtes ning ind asju paremini teha raugeb täielikult. Juhil peab olema kannatust, et jõuda olukorrani, kus töötaja suudab ise välja mõelda need põhjused, mis on just temale olulised. Antud protsessi juures tuleb vältida kärsitust ja mitte järele anda käskimise või selgitamise kiusatusele. Kui käitud nii, nagu sul oleks terve päev, saad hakkama viie minutiga ja vastupidi - kui käitud nii, nagu sul oleks ainult viis minutit, siis kulub sul terve päev. Kuigi arvad ennast teadvat, mis on inimese jaoks oluline, ära hakka talle seda ette ütlema, vaid lase inimesel enesel põhjendada muutuse vajalikkust – ära karda, just tema teab neid põhjusi kõige paremini.
Ole õigel ajal olemas!
Üheks suurimaks takistuseks, mis tapab paljude inimeste innustust on juhi passiivsus ja vähene tähelepanu töötegemist segavate pisiasjade suhtes. Näiteks ei pea juht piisavalt oluliseks väiksemate ebamugavuste ja töövahendite probleemide lahendamist. Kõik see murendab sidemeid juhi ja meeskonnaliikmete vahel ning lämmatab otseselt innustumise võimalused. Vaja on juhipoolsed täielikku vaimset kohalolekut, mille tulemusena ta näeb täpselt, mis on töötaja palvete taga ning aitab neid õigel ajal. Väga heaks innustamise võimendiks ongi väikeste murede kiire lahendamine ja inimeste jaoks olemas olemine, kui nad seda paluvad. Nii kummaline kui see ka pole, ei pahanda inimesi niivõrd suured ja karmid otsused või ränkraske töökoormus, vaid inimliku toe puudumine juhilt, kelle poole nad vahel lahenduse saamiseks vaatavad.
Möödas on ajad, kui innustamine toimus massiliselt Lenini-sarnase juhi poolt. Tänapäeval vajame tundetarkust ning võimet innustus inimese enese seest välja meelitada, mitte see talle kuidagi peale suruda. Tasub meeles pidada, et inimesed on alati motiveeritud ning kui käitume oskuslikult, suudame luua õhkkonna, kus inimese sisemine motivatsioon võimendub meile soodsas suunas. Enamasti pole vaja teha positiivsete muutuste saavutamiseks kaelamurdvaid trikke, piisab tavamõistusele omasest siirusest ja soovist inimest maksimaalselt mõista.