Lisatasu aitab töötajaid paremini motiveerida

Eda-Liis Kann
Äripäev
12.07.2004
Erinevate ettevõtete personalijuhid leiavad üksmeelselt, et tähtis pole niivõrd lisatasu suurus, vaid eelkõige töötaja tunnustamine ja motiveerimine, milleks sobivad ka mitterahalised vahendid.
ASi Finmec personalijuhi Ene Harjo sõnul tasustatakse ületunnid nende ettevõttes vastavalt seadusele ehk siis 1,5kordselt. “Teise variandina oleme töötajale tema soovi korral kompensatsioonina pakkunud lisanduvat vaba aega,” ütleb Harjo. “Tootmistöötajatele maksame igakuulist toodangupreemiat vastavalt nende tööpanusele. Samuti on meil kasutusel tootmistöötajatele mõeldud väike tööloleku lisapreemia, et motiveerida töötajaid kinni pidama tööreþiimist. Kogu organisatsiooni töötulemuste eest on ette nähtud ka kvartalipreemia.”
ASi Falck Eesti personalijuht Eela Velström leiab, et lisatasude teema on väga keeruline, kuna tasusid makstakse väga erinevatel alustel ja peaaegu kõigil ettevõtte ametikohtadel, välja arvatud need, kus töötulemuse mõõtmine ei ole oluline.
“Teenindussfääris on lisatasud igati omal kohal, oleme ju ka ise huvitatud töötajate motiveerimisest töö kvaliteedi tõstmise eesmärgil,” ütleb Velström. “Igal osakonnal on omad mõõdikud, kus täpselt paika pandud, kui palju ja millistel alustel töötajatele lisatasu makstakse.”
ASi Hansapank personalijuht Terje Kuusk väidab, et Hansapangas saavad töötajad aastapreemiaid, tulemus- või müügitasusid ning igakuiseid või kord kvartalis makstavaid lisatasusid.
“Üldiste soodustuste alla kuuluvad muidugi ka mitterahalised kompensatsioonivahendid, nagu töötaja heaolu eest seismine, firmaüritused, oma töötaja soodustused,” loetleb Kuusk.
Estravelis on kirjalikult fikseeritud palgapoliitika, mida on töötajatele tutvustatud, ütleb ASi Estravel personalijuht Kati Oja. “Oluline on, et põhi- ja tulemuspalga ning lisatasude ja preemia maksmise põhimõtted lähtuksid kindlatest alustest, oleksid töötajatele teada ning arusaadavad,” rõhutas Oja.
Tema sõnul makstakse Estraveli palgapoliitika järgi töötajatele lisatasu pikaajalisemate ja suuremahuliste lisaülesannete täitmise eest, mis ei sisaldu töötaja ametijuhendis, samuti uute projektide eduka käivitamise puhul. “Tasu suurus sõltub lisatöö ulatusest ja töötaja vastutuse määrast töö teostamisel,” kinnitab Oja.
Lisatasu makstakse ka ajutiselt puuduva kolleegi asendamisel oma põhitöö kõrvalt, kuna see on siiski lisakoormus.
Oja sõnul on omaette lisatasu liik tööandja kehtestatud staaþitasu. “Töötajaid tunnustatakse viienda, kümnenda ja viieteistkümnenda tööaasta täitumisel ettevõtte juhi tänukirja ja staaþikingitusega. Peale selle makstakse töötajale alates viiendast tööaastast igal töötamise kuul staaþitasu, mille suurus kasvab vastavalt töötatud aastatele.”
Ka makstakse Oja sõnul reisikonsultantidele kvartalipreemiat, kui töö on perioodi vältel olnud kvaliteetne. “Lähtume põhimõttest, et töötaja initsiatiivi ja pühendumist, sealhulgas ka lisatööd on vaja eelkõige märgata ja tunnustada,” leiab Oja.
“Alati ei olegi oluline kompensatsiooni suurus – tunnustada on võimalik ka hea sõna ja töötaja tulemuse esiletõstmisega. On oluline, et vahetu juht märkab töötaja panust ja oskab personaalselt tähelepanu pöörata ning motiveerida. Seega on parim kompensatsioon võimalikult personaalne, lähtudes sellest, mis on just sellele töötajale oluline.”