Millist koolitajat usaldada

Möödunud aastal ilmus ajalehes Äripäev artikkel koolitaja valiku olulisusest "Asjatundja soovitab: leia oma ettevõttele kindel koolitaja." 

Usaldusväärset koolitajat otsida ja leida on päris energiamahukas, aga samas tänuväärt töö. Kireva turupildi kiuste on hea jääda truuks teenusepakkujatele,
kui juba on koolitajaga usalduslik side ja varasem positiivne kogemus.
“Kõik uuringud on näidanud, et parimad tulemused saavutatakse pikaajalise koostööga, pikemate koolitus-arendus-nõustamisprogrammidega,”
rääkis Mastery Koolitus OÜ koolitaja Merike Mitt.

Miks eelistada kindlaid koolitajaid?

 • Ühine minevik hoiab kokku aega ja energiat tutvumisrituaalide ja usaldussuhte loomise arvelt.
 • Varasem töösuhe aitab kogenud kõrvalpilgule tabada ära igale organisatsioonile parimad arenguvajadused.
 • Rohkem kui kolmandik Mastery Koolituse koolitustest on tehtud kindlate püsiklientidega, kellega kohtutakse aasta, paari, kolme tagant. Ja tulemused lähevad iga kord aina sügavamaks.

Uute koolitusettevõtete otsimisel:

 • Uusi sidemeid luues tutvu esmalt kolleegide positiivsete kogemustega.
 • Päri teiste personali-koolitusjuhtide tagasisidet.
 • Kui nõuandjaid pole, siis on hea paluda koolitajalt eelmiste tööde soovitajaid.
 • “Suust suhu levivad soovitused on üks kindlamaid reklaamiartikleid, kuidas meid on leitud,” märkis Mitt Mastery Koolitus OÜ kogemuse toel.
 • Koolitajaga on hea enne teenuse tellimist silmast-silma kohtuda või vähemalt pidada maha pikem telefonivestlus.
 • Veendu, kas pakutud teemad ja koolitusmeetodid on just teie ettevõtte jaoks parimad.
 • Lisaks koolituse hinnale tuleks kogukulule lisada koolitusel osalejate ajakulu, mis aeg-ajalt on rahalisest mõõtmest veel olulisem. Seetõttu tasub planeerimisele ja koolitaja valimisele energiat kulutada.

Ära unusta küsida:

 • Millist kasu koolitusega oma ettevõttele ja selle inimestele luua tahetakse?
 • Miks just sellised koolitusviisid?
 • Kas koolitaja oskab põhjendada oma valikuid?
 • Kas peame valima tingimata kalleima koolituse (on mitmeid võimalusi raha kokku hoida, näiteks omandada teemasid e-koolitusena)? Mida kallima hinna eest võidame?

Lisaks soovitab Merike Mitt kogu koolituse planeerimise protsessi lisaks koolitaja valikule planeerida ka koolituste järeltegevusi - nii saab koolituse tulemus igapäevaelus kindlasti tõhusam. Järelkohtumised, meeskonna- või individuaalcoachingud jne kinnistavad koolituse omandatud veelgi paremini.

Hea meeskonnakoolitus ühendab tegevuse ja analüüsi

Meeskonnakoolitus on alati konkreetse meeskondliku protsessi juhtimine. Seda saab teha nii sise- kui välitingimustes, põimides teooriajuppe ja tegevusega.

“Võin oma 14 aastase meeskonnakoolitajakogemuse põhjal täie veendumusega väita, et koostööd ei ole võimalik loenguga ära õppida. Teoorias küll teatakse, et koostöö on oluline, kuid "päris elus" käituvad inimesed ikka nii nagu nad käituvad. Uusi oskusi (sh koostööoskust) saab õppida ainult läbi kogemise ja läbitegemise,” rõhutas Mitt meeskonnakoolituse põhiolemust.

Action-koolitused saab jagada kaheks, vastavalt on ka teenusepakkujaid erinevaid.

Hulk ettevõtteid pakuvad lihtsalt koostegemisi või erilistes tingimustes ühistoimimist. Mastery Koolituse on programmid üles ehitatud tegevuse-analüüsi põhimõttel, positiivse õhkkonna loomise kombineerimisel uute teadmiste ja konkreetsete ühisplaanide kokku leppimisega.
“Kasutame linna- või looduskeskkonnas tehtavaid koostööülesandeid rohkem selleks, et analüüsida meeskonna hetkeolukorda, tugevusi ja arengukohti, teha selle pealt teadlikke tulevikuvalikuid,” selgitas Mitt.
Koolitustega paranevad omavahelised kontaktid ja süvenevad tutvused, kõike saadavad positiivsed emotsioonid.

Meeskonnakoolitus peaks toimuma väliskeskkonnas

Tuginedes viimase aja ajuuuringutele, rõhutas Mitt koolituste efektiivsust välikeskkonnas, väljasõiduna. Õppimine rahumeelses õhkkonnas on oluliselt tulemuslikum ja võimaldab keskenduda konkreetsele – antud koolituse teemale.

Siseruumid sobivad jällegi hästi ühiste strateegiate loomiseks või (käitumis)kokkulepete tegemiseks, üksteise tugevuste ja rollide teadvustamiseks.

Kas koolitus peaks olema ühe- või mitmepäevane sõltub eesmärgist.

“Oleme alati öelnud, et kui teete 1,5 või kahepäevase koolituse, siis kasu saate nelja päeva eest. Meeskonnakoolitusel on väga oluline õhtuse aja sisustamine. Esimese päeva emotsioonid peaksid kanduma õhtusse, muutes inimesed avatuks ja loovaks. Nagu ühed IT-mehed ütlesid, et sai omavahel saunalaval "kõvakettad tühjaks rääkida",” meenutas Mitt. Teisel koolituspäeval on inimesed avatumad ja veeelgi rohkem valmis panustama oma meeskonda.

Äripäev 2016