Motiveeri meeskonda loovalt

Mati Ruul
Äripäev 23.10.2000
Müügimeeskonna töösooritus sõltub meeskonna liikmete suutlikkusest ja sellest panusest, mille nad oma töösse panevad. Panus ehk jõupingutus sõltub aga omakorda nende valmidusest, entusiasmist ja vajadusest oma tööd hästi teha. Jõupingutuse määrab iga üksikisiku motivatsioon. Ja juhi kohus on see ära tunda, seda mõista ja stimuleerida.
Keskastme juhtide tegevusväli töötajate vajaduste rahuldamise tagamiseks on küll piiratud, kuid on siiski mõned valdkonnad, milles osav motiveerimine võib olla äärmiselt efektiivne. Tunnustus pole peaaegu kunagi kohatu. Öelda “tänan” või “hästi tehtud” ei maksa midagi. Ja eeldusel, et see on öeldud siiralt, “tõstab” inimesi ja innustab neid suuremateks jõupingutusteks. Ja veel tähtsam – tunnustuse puudumine, kui see on ära teenitud, on kindla peale motivatsiooni kahandav.
Käitumisviise ja tegevusi, mille eest on kord kiita saadud, korratakse tavaliselt uuesti. Vaadake üle kõrvalolev nimistu. Ehk saate mõnda neist ideedest kasutada, et oma alluvate-müügimeeste motiveeritust tõsta. Nad ju ootavad seda! Ettepanekuid võib ka vastavalt vajadusele ja olukorrale kohandada.
Mitmedki ettepanekud on mõeldud hea meeleolu ja rõõmsameelse töökeskkonna loomiseks. See annab aga ettevõttest positiivse pidi ning müügiga tegelevad inimesed peegeldavad seda. Kas mõni neist ettepanekutest oleks kohane ka teie firmas? Kas see aitaks muuta tööpaiga kohaks, kuhu igaüks hommikul rõõmuga tuleb?
Näited võimalikest motivaatoritest
Laske trükkida väikesi kaardikesi kirjaga “Sa töötad suurepäraselt!”. Jagage kaardid töötajaile, et nad saaksid neid üksteisele kinkida.
Saatke igaühele, kes teeb midagi, mis otseselt tema töökohustustesse ei puutu, isiklikult väike tänusedel.
Pange ringlema rändauhind iga kuu parimale töötajale.
Tellige kiituse ära teeninud töötajatele kvartaliks koju populaarseim (soovitud) ajakiri või -leht.
Saatke hästi töötanud alluvale e-kiri kiitusega.
Organiseerige annetuste tegemine asutusele, mis on südamelähedane kõigile alluvatele.
Andke auhind töötajale, kes soovitab vabale töökohale oma tuttava, kes ka tööle võetakse ja katseaja edukalt läbib.
Avaldage hästi töötanute nimed ettevõtte siseinfoajalehes või pange need teadetetahvlile.
Andke eriti heade saa-vutuste eest vaba päev.
Looge punktisüsteem: 5 punkti=kiitus, 30 punkti= vaba päev või preemia.
Kinkige igale alluvale tema sünnipäeval tort.
Andke sünnipäevaks teisi väiksemaid kingitusi.
Ostke kõigile jäätist.
Organiseerige priipiletid meeldivale kontserdile või võistlusele.
Saatke alluvate abikaasadele lilli, kuna teie alluvad peavad nii palju kodust eemal olema.
Viige kogu osakond lõunaks restorani.
Igal poolaastal andke parimatele rahaline preemia.
Alustage iga töövestlust kiituse ja tunnustusega.
Rääkige klientide ja teiste osakondadega, et välja selgitada tööalaselt eriti hästi silma paistnud alluv.
Andke “auhinnapilet” alluvale, keda klient eriti kiidab. Igal kuul tehke loosimine ja andke võitjale auhind.
Koostage viktoriin, mille küsimused puudutavad firma strateegiat, toodete omadusi, hindu ja muid tingimusi. Viktoriin viige läbi näiteks kord kuus koosoleku ajal. Parimatele andke auhind.
Viige uuemad töötajad külaskäigule klientfirmadesse.
Pakkuge parimatele töötajatele võimalust saada oma firma kaupu või teenuseid ülisoodsa hinnaga.
Moodustage “peokomitee”, mis organiseerib mõne ühise ettevõtmise.
Leidke võimalusi, kuidas teie alluvate tööd ka tippjuhtidele näidata.
Korraldage suurem ühine pidu!!!