Parimaid töötajaid tunnustatakse lööva tiitliga

Sigrid Suu
Äripäev
31.05.2004
Aasta inimene või õnnepomm on vaid mõned näited tiitlitest, millega ettevõtetes tunnustatakse parimaid töötajaid. Austava tiitliga kaasneb tavaliselt ka preemia.
Kinnisvarabüroo Uus Maa personalijuht Viiu Urb selgitab, et firmas on enamik tunnustusvahenditest rajatud nn müügitulemuste hindamisele. Kuid aasta inimese tiitli väljaandmisel võetakse arvesse eelkõige meeskonnatööd, abivalmidust, positiivsust, suhtlemisoskust ja suhtumist. Tulemus selgub aasta lõpus pärast kõigi töötajatega peetud arenguvestlusi, kus küsitakse töötajate arvamust, kes nende arvates võiks olla aasta inimese tiitli vääriline. Viiu Urb räägib, et peale selle antakse aasta lõpus välja ka mõningaid humoorikaid tunnustusi – näiteks aasta tulesädeme tiitel, mille pälvib kõige aktiivsem inimene.
Urbi kinnitusel käib kõikide tiitlitega kaasas diplom ning preemia, mis vastavalt tiitlile on erinevas suurusjärgus (üldjuhul kas raha või puhkusereis). Parimate nimed, pildid ja tiitlid tuuakse välja ka Uus Maa Käsiraamatus.
Kiidetakse ka väiksemate saavutuste eest
“Ülalnimetatud tunnustused on nn avaliku tunnustuse väljendused ning neid antakse välja üldjuhul kord aastas. Töötajale annab tunnustamine kindlasti palju – tõuseb rahulolu oma tööga, kasvab motiveeritus anda endast parimat. Samas on oluline, et töötajad tunnetaksid pidevalt, et juhid ja ka kolleegid on nendega rahul. Seega kiidame üksteist ka väiksemate saavutuste eest,” tõdeb Viiu Urb.
Eesti suurima majanduskonsultatsioone ja audiitorteenuseid pakkuva ettevõtte PricewaterhouseCoopersi personalijuhi Piret Põldre sõnul kasutatakse firmas töötajate tunnustamiseks erinevaid võimalusi, sealhulgas kiitust ja esiletõstmist hea töö eest. Tunnustamist väärivad nii ühekordsed head teod ja tulemused kui ka järjepidevalt hea ja ülihea sooritus kogu tegevuse spektris. Kui tunnustada moel, mis inimestele tõesti korda läheb, on tõenäoline, et inimesed püsivad organisatsioonis kaua.
“Kasutame juba mitmendat aastat tasakaalus tulemuskaardi (Balanced Scorecard) süsteemi. Selle eesmärgiks on ühelt poolt aidata igal inimesel mõista, kuidas ta oma tegevusega aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele. Teiselt poolt näitab see, kuidas hindame saavutatud tulemusi. Seatud eesmärkide edukas saavutamine leiab tunnustamist nii positiivse tagasisidena juhtidelt, edeneva positsioonina organisatsioonis kui ka boonuse näol,” selgitab Põldre.
PricewaterhouseCoopersis omavahel ei võistelda
Võistluste kasutamine motivatsioonivahendina ei ole Põldre sõnul firmas levinud. Pigem väärtustab organisatsiooni kultuur meeskonnatööd parima tulemuse saavutamise nimel ning kvaliteedi saavutamist igal ajahetkel.
“Oleme seni andnud välja vaid ühe rändauhinna, mille eesmärk on motiveerida meie kõige nooremaid töötajaid. Selle auhinnaga kaasneb aastane parima ajakasutaja tiitel, mis viitab organisatsiooni seisukohast kõige efektiivsemale ajajuhtimise praktikale kahe-kolme esimese tööaasta vältel,” tutvustab Põldre.
KPMG Estonia personalijuht Piret Laur räägib, et aasta tublimaid ja nutikamaid töötajaid tunnustatakse lisaks pidevale tagasisidele eraldi ka kord aastas toimuvatel KPMG Estonia suvepäevadel. “Tunnustamiseks on meil erinevaid kategooriaid, milles töötajate tublidust hinnata. Kuna oleme kogu aeg oma töötajaid tunnustanud, on autasustamine alati tekitanud positiivset elevust ning muutunud väljakujunenud traditsiooniks,” selgitab Piret Laur.
Tema sõnul valitakse kindlasti igal aastal iga osakonna tublim töötaja (osakonnajuhatajate ettepanekul), usinam kliendijuht ja parim koolitaja. Traditsiooniliselt tunnustatakse ka pikaajalist töötamist KPMGs, kusjuures pikaks ajaks loetakse kümneaastast töökogemust KPMG Estonias. Eriauhind antakse välja ka usinaima sportlase kategoorias, mis tähendab, et see inimene on innukas KPMG Estonia sportimisvõimaluste kasutaja.
Igal aastal proovitakse Lauri sõnul ka uusi tunnustamise kategooriaid juurutada, millest mõned on aja jooksul teisenenud, mõned ära jäänud ja mõned juurde tulnud. Reeglina on ka võimalus hinnata oma kolleegi kui toredat ja abivalmis inimest, kellele vajadusel alati loota saab. “Eelmisel aastal valisime näiteks KPMG parima luuraja, kelleks sai edukaim kolleeg uute ärivõimaluste leidmisel,” meenutab Piret Laur.
Tunnustusele ja tiitlile kaasneb ka diplom ja saavutust märgistav meene, mida tulemuse valdkonnas kasutada. Näiteks on koolitajad saanud laser-kaardikepi õnnelikuks omanikuks. Sportlasi ja hea kolleegi autasu “laureaate” on KPMG Estonias üllatatud veidi vabamas stiilis meenetega.
Piret Lauri hinnangul teavad töötajad hästi, mille eest neid tunnustatakse, ja nende kaasaelamist näitab ka see, et auhinnaks saadavaid esemeid seatakse oma töökohal nähtavale positsioonile.
Õnnepomm parimale töötajale
ASi Kristiine Kasiino personaliarendusjuht Maria Kütt selgitab, et ettevõtte jaoks on tunnustamise peamine eesmärk töötajate motiveerimine ning väga heade töötajate ja tulemuste eeskujuks seadmine. “Iga tunnustamise puhul kirjeldatakse täpselt, mida töötaja on hästi teinud, ja see on omakorda eeskujuks teistele teenindajatele. Läbi teeninduskvaliteedi tõusu või numbriliste eesmärkide täitmise paraneb ettevõtte tulemus tervikuna,” räägib Maria Kütt.
Küti sõnul annab individuaalne tunnustamine töötajale võimaluse silma paista, samuti tagasisidet tehtud tööst, positiivse hinnangu nii kolleegide kui ka vahetu juhi poolt. Kollektiivi tunnustamine aitab selgitada meeskonna rollijaotust ja teineteist paremini tundma õppida.
Kristiine Kasiinos on tunnustamine suunatud peamiselt klienditeenindajatele ja on oma olemuselt mitterahaline. “Tunnustamine lähtub meie motost, milleks on “Me oleme uhked selle üle, mida me teeme, ja seetõttu teeme seda hästi”,” räägib Maria Kütt.
Kord aastas valivad klienditeenindajad endi hulgast parima töötaja, kellele antakse üle Õnnepomm. Õnnepomm on klaasist sangpomm, millele graveeritakse töötaja nimi ja selle saamise aeg. Peale pommi saab töötaja valida ka teatud summa ulatuses reisi.
Parima töötaja auhinna saab teenindaja, kelle tegemised on viimase aasta jooksul kõige rohkem kaasa aidanud ettevõtte teenindustaseme tõstmisele, terve õhkkonna kujundamisele ning kes on oma tegemistega olnud kolleegidele eeskujuks ja abiks. Igal teenindajal on võimalus täita küsitlusleht, kus ta järjestab oma mängusaali kolm parimat vastavalt eeltoodud kriteeriumitele. Aasta parima töötaja tiitli pälvib teenindaja, kelle tulemus osutub kokkuvõttes protsentuaalselt parimaks vastavalt oma mängusaali töötajate arvule.
Auhind antakse üle ettevõtte sünnipäevapeo finaalina, mis tähendab tunnustamist kõigi kolleegide juuresolekul.
Õnnepommi konkurssi on Kristiine Kasiinos läbi viidud kuus aastat ja arvestades küsitluslehtede pea sajaprotsendilist laekumist on auhind väga populaarne. “Klienditeenindajaid, kes tiitli nimel võistlevad, on hetkel 76, juunis avatava uue mängusaaliga lisandub veel 11,” selgitab Kütt.
Personaliarendusjuht selgitab, et peale Õnnepommi on Kristiine Kasiinos kehtestatud heade tulemuste tunnustamise põhimõtted. Selle eesmärk on ühelt poolt esile tuua ja premeerida teenindajaid, kes saavutavad silmapaistvaid tulemusi igapäevaste tööülesannete täitmisel, ja teiselt poolt tunnustatakse mängusaalide kollektiive, kes sihikindlalt pürgivad firma arengut soodustavate eesmärkide poole. Hea tulemuse tunnustamise preemia on mitterahaline ja selle taotlemise võimalus on töötaja vahetul juhil. Üksiktöötaja puhul on preemiaks firma meene – näiteks fliis või spordikott, kollektiivi puhul eraldatakse teatud summa piires rahalised vahendid ühise sportliku ja/või hariva ürituse korraldamiseks.
“Pidev heade tulemuste tunnustamine on toimunud alates möödunud aasta septembrikuust ja alles kogub hoogu. See on eelkõige vahetu juhi võimalus öelda oma tublidele töötajatele hästi tehtud töö eest aitäh,” märgib Kütt.