Selged soovid aitavad edukalt läbi rääkida

Andrus Kahn
Postimees, 18.05.2004
Palgaläbirääkimised on üldjuhul mõlemale osapoolele tundlik teema. Siinkohal nippe palgaläbirääkimisteks:
1. Olge veendunud, et väärite seda
Enne kui lepite palgaläbirääkimisteks kokku aja ja koha, peate olema veendunud, et olete palgatõusu väärt.
2. Alustage palgast rääkimist alles siis, kui olete saavutanud kontakti
Pole kasulik alustada kohe juttu palgast või lükata see päris vestluse lõppu. Kerge sissejuhatav vestlemine kõrvalistest asjadest, nagu ilmastikuolud, ruumisisustus vms aitavad luua sobiva õhustiku.
3. Kasutage «teise keelt»
Kuulake, milliseid sõnu kasutab teine pool protsesside kirjeldamiseks ning millised kogemussõnad (tegusõnad, omadussõnad, määrsõnad) esinevad tema kõnes sagedamini. Vesteldes «teise keeles» jõuad kiirema üksteisemõistmise ja kokkuleppeni.
4. Rõhutage ühiseid huve
Tooge välja (näiteks ettevõtte arengukavale toetudes) oma tegevuse (pikaaegne) kasu ettevõttele. Rõhutage loovaid kokkupuutepunkte.
5. Keskenduge faktidele
Tehke kindlaks, mis on see, mille pärast väärite palgatõusu. Palgasoov olgu loogiliselt läbimõeldud ja argumenteeritud.
6. Käituge korrektselt ja kohaselt
Laialivalguv jutt, familiaarsus, lodev või võrgutav kehakeel, liigne emotsionaalsus, kõnepidamatus või suus näritav närimiskumm tulevad pigem kahjuks.
7. Olge julge ja positiivne
Hirm halvab mõttetegevust ning on halb kaaslane. Rääkige selgelt ja rahulikult, olge avatud ja vestelge võrdselt tasandilt (olemata üleolev või haletsev).
Ärge kartke pause – need annavad tunnistust aktiivset mõttetööst.
8. Vältige «diagnoosi panemist ja psühholoogilise analüüsi tegemist»
Suheldes püüdke vältida igasugust kritiseerimist, üldistamist või hinnangute andmist.
Samuti pole kasulik pidevalt hoiatada, hukka mõista või sarkasmi kasutada.
9. Kasutage «mina»-keelt
See aitab väljendada end ausalt, selgelt ja otseselt.
10. Lõpetage vestlus kokkuleppe sõlmimise või kontakti säilitamisega
Olge kokkulepetes täpsed, fikseerige need kirjalikult. Iseenesestmõistetavus on kõikide möödarääkimiste ema.