Staažikaid töötajaid peetakse meeles ühisürituste ja kinkidega

Sigrid Suu
Äripäev
02.11.2004
Tööjuubelite tähistamine ja meelespidamine ettevõtte juhtkonna poolt on töötajale oluline, sest seeläbi tunnustatakse inimest ja tõstetakse teda esile.
“Eesti ettevõtetes tähtsustatakse ja peetakse pigem isiklikke juubeleid kui tööjuubeleid. Meie kogemus näitab, et ka viimased on töötajale olulised,” selgitab Kunda Nordic Tsement ASi personalijuht Ülle Kukk.
Kunda Nordicus on suur protsent töötajaist ametis olnud üle kümne aasta. Kaaluka osa moodustavad ka 20–30 aastat töötanud inimesed, mis näitab, et töötajad on lojaalsed ja ei vahetu kiirelt. Seetõttu pöörame enam tähelepanu pikaajalistele töötajatele ja nende tunnustamisele. ASis Kunda Nordic Tsement on pikaajaliste töötajate tähtpäevade tähistamiseks välja kujunenud oma kord, mis on alguse saanud juba nõukogude ajal.
Nii toimub kümneaastaste tööjuubelite puhul ühine firmaüritus, mil tunnustatakse töötajat tänukirja ja firmakingiga ning firma võtmeisikud räägivad ettevõtte perspektiividest. Kinkideks on olnud erinevad firmasümboolikaga esemed, räägib Kukk.
20. ja 30. aasta juubeli puhul peetakse töötajat meeles kinkekaardiga, mida on võimalik tarvitada kohalikus müügiketis. Kuke sõnul püütakse tulevikus tähtpäevade tähistamise süsteemi kaasajastada tervise edendamise võimalusi kasutades.
1990. aastal asutatud infosüsteemide ja andmebaaside ehitamise alal tegutsevas ASis Datel peetakse viis ja kümme aastat ametis olnud töötajaid meeles firma aastapäevapeol kingitustega. Juhatuse esimees annab need iga staažika töötaja väärtusi rõhutades üle. ASi Datel personalijuhi Ly Vilti sõnul moodustavad üle poole firma põhituumikust inimesed, kes töötanud enam kui viis aastat. Kolleegile, kes ei saa aastapäevapeol osaleda, üritab firmajuht kingi hiljem isiklikult üle anda.
“Viie ja nulliga lõppevate tähtpäevade korral lisanduvad lilledele kingitused, staažikamatele töötajale on need loomulikult hinnalisemad. Sünnipäevakingi osas konsulteeritakse eelnevalt töötajaga,” selgitab Vilt.
Tallinna Lennujaama ASi töötajatest on 20% ettevõttes enam kui kümme aastat töötanud, kuid ettevõttes ei ole tööjuubelite pidamise traditsiooni. “Peame tööstaaži kui kogemuse näitajat oluliseks ühe komponendina, näiteks edutamise juures, kuid ülemäära seda ei tähtsustata,” selgitab Tallinna Lennujaama ASi personalijuht Katrin Kelder.
Kindlasti on töötajatel hea meel kogeda, kui teda sel päeval meeles peetakse, kuid inimese motivatsioon tuleb ikkagi seestpoolt ning üks kink seda ei muuda, leiab Kelder.
Eesti inimestele on tähelepanu ebamugav ja mitte kõik ei naudi seda, täheldab Kelder. Siiski nimetavad töötajad sellist meelespidamist plussina. Kelder usub, et Eesti ettevõtted hakkavad edaspidi rohkem tähelepanu pöörama töötajate tööstaaži väärtustamisele.
Loovad lähenemised jäävad meelde
Kaupo Saue
Creates OÜ organisatsioonikonsultant
Pikaajaliste töötajate meelespidamine on osa firmakultuurist. Kui töötajal täitub ettevõttes ümmargune arv tööaastaid, teeeb firma tavaliselt kingituse ja pakub väikese kohvi- ja tordilaua. Sageli jagub tähelepanu keskmisel määral ning napib loovat lähenemist. Kuid leidub ka ettevõtteid, kes sel puhul korraldavad erilise väljasõidu, restoranikülastuse või ürituse puhkebaasis.
Eesti ettevõtted on noored ning kümme aastat töötanud inimene ongi juba staažikas. Kuid on ka ettevõtteid, mis juba nõukogude ajast siiani toimivad ja kus on inimesi ka 40aastase staažiga. Töötajale on väga tähtis sündmus, kui tal täitub ümmarguse numbriga tööaasta. Nad vääriksid rohkem austust ja lugupidamist ning loovamat üllatust. Meil juhtub ka seda, et 30aastase tööstaažiga inimene tellib veel juubeli puhul enda arvel laua, mis peaks ikka ettevõtte poolt olema.
Ümmarguste juubelite puhul kingitakse esemeid, tüüpiline on kella kinkimine. Naistele kingitakse ka lõhnaõli. Üsna tavaline on kallim lillekimp, esemeline kingitus või raha ettevõtte poolt. Sageli algab rahaliste kingituste andmine töötaja 50. juubelist.
Suurepärane näide on Erakliinik Dentes AS, kes annab kümme aastat töötanutele kuldmärgi ja kingib jalgratta või puhkusepaketi. Ümmarguste juubelite puhul saavad Dentesi töötajad kella või muu meene, lillekimbu ja pidulaua ettevõtte poolt.
Teada on juhtum, kus pikaajalise töötaja 60. juubeli puhul töökollektiiv enne tööpäeva algust orkestriga tema koju läks, misjärel orkestri saatel lauldi soovides ilusat päeva. Teisel juhul esitati sünnipäevalapse auks näidendeid. Moodustati erinevad töökaaslaste grupid selle alusel, kes on töötanud ettevõttes kümme, viis ja vähem aastat. Iga grupp valmistas näidendi, mis kujutas sünnipäevalapse elu – näidates nii inimesele iseennast läbi teist silmade. Sellised lähenemised puudutavad inimest, lähevad hinge ning jäävad kauaks ja eredalt meelde.
Kurb on, kui töötaja sellise sündmuse puhul üldse tähelepanuta jääb. Hullem on, kui üritus tehakse vaid linnukese kirja saamiseks. Näiteks formaalne kohvilaud, soovitakse õnne ning siis inimesed ajavad lihtsalt juttu, unustades sünnipäevalapse ja kogunemise tegeliku põhjuse.