Toimetulekustrateegiad stressi ja läbipõlemisega võitlemiseks

Allikas: www.heateenindus.ee
Siin on neli strateegiat, mis aitavad stressiga paremini toime tulla. Iga strateegia all on valik tegevusi või otsustusi, mida saab kasutada. Ära on toodud samamoodi ka neli strateegiat, mille kasutamine on kokkuvõttes ebaefektiivne ning mille korduv kasutamine viib läbipõlemiseni.
Head strateegiad mida kasutada:
Planeeri probleemi lahendamine
Tean mida teha ja pingutan, et asjad hakkaksid liikuma
Teen tegevusplaani ja järgin seda
Muudan midagi, et asjad korda saaks
Toetun varasemale kogemusele ja toimin selle järgi
Hinda olukorda positiivselt
Muutun või kasvan isiksusena
Muutun juhtunu läbi paremaks, proffesionaalsemaks
Leian endale uue sihi
Avastan uuesti, mis on oluline
Otsi sotsiaalset toetust
Räägi kellegagi, et olukorrast paremat ülevaadet saada
Otsin kellegi, kes suudaks olukorraga midagi ette võtta
Küsin nõu sugulastelt ja sõpradelt
Räägin kellegagi tunnetest
Oska vastutust võtta
Teen endale põhjendatud etteheiteid
Saan aru, et olen ise selle olukorra põhjustanud
Luban endale, et edaspidi korraldan asjad teisiti
Ebakohased strateegiad, mille kasutamist püüa vähendada
Distanseerumine
Püüan olukorda vähem tõsiselt võtta
Tegutsen edasi nagu midagi poleks juhtunud
Ei lase end häirida, püüan juhtunule mitte mõelda
Püüan kogu asja unustada ja sukelduda millessegi muusse
Enesekontroll
Püüan oma tundeid endale hoida
Varjan teiste eest, kui halvad asjad tegelikult on
Püüan mitte lasta tunnetel oma tegevust segada
Vastandumine
Jään endale vääramatult kindlaks ja võitlen selle eest, mida tahan
Püüan panna oma vastast meelt muutma
Väljendan oma viha neile, kes probleemis süüdi on
Valan oma negatiivsed tunded välja
Põgenemine – hoidumine
Soovin, et see olukord muutuks olematuks
Loodan, et juhtub ime
Fantaseerin sellest, kuidas asjad teiseks muutuvad
Püüan oma enesetunnet parandada sellega, et joon ja suitsetan, võtan rahusteid, uimasteid vms