Töötaja teab väga hästi, mis hüvitisi pakub konkurent

Neeme Kari
Äripäev
06.04.2005
On strateegiaid, kus inimesi püütakse kinni hoida karmi koolituslepinguga või pika ja kavala koostöölepinguga.
Vahel ei peeta kaadri voolavust üldsegi probleemiks, kuni see ei puuduta juhtkonda. Kui aga ka juhid kipuvad lahkuma, siis oleks viimane aeg kogu organisatsioonikultuur üle vaadata.
Kas väärtushinnangud on ikka paigas ja toimivad? Või hakkab võimust võtma raha­himu, mis tekitab üleoleva suhtumise – ma ju maksan talle selle eest palka.
Koostööd ei tee firmad omavahel, vaid need inimesed, kes nendes firmades töötavad. Kõik sõltub lõpuks inimestest ja nende töökvaliteedist, kui muud eeldused on loodud.
Tunduvalt raskem on olukord, kus konkurent ei tee oluliselt suuremat palga­pakkumist, vaid panustab just nendele lisaväärtustele (n-ö pehmetele väärtustele), mida ta saaks inimesele uues ettevõttes pakkuda – parem töökeskkond, soodustused partnerite juures, motivatsioonireisid heade tulemuste eest, ühised koolitused ja muud üritused, arengu­võimalused, ettevõttesisene karjäärivõimalus. Samas peaks see olema seotud inimese või meeskonna tegevuse tulemusega ja selle tunnustamisega.
Kõik vajab pidevalt arendamist ja uued ideed ja metoodikad on siinkohal võtmesõna.
Loomulikult tuleb meeles pidada, et ametile väärikas palk ja normaalne töökeskkond on osa meie põhivajadusest. See on elementaarne.
Töötajad jäävad kasvavate turunduseelarvete varju
Neeme Kari, Broadline
Ettevõtted, kes panustavad iga aastaga oma teenuse ja toote arendamisele ja reklaamimisele üha suuremaid ressursse, unustavad oma töötajatele pööratava tähelepanu suurendamise. Tihti arvatakse, et üks korralik traditsiooniline suvepäev on piisav ja on aastaid n-ö asja ära ajanud.
Kuna töö moodustab paljude inimeste elust väga olulise osa, kanduvad tööl kogetud emotsioonid üle ka eraellu. Seega on tööandjal oluliselt suurem vastutus kui ainult tööülesande püstitamine, selle täitmise kontrollimine ja kokkulepitud tasu maksmine. Tööandja mõjutab otseselt endaga seotud inimeste perede, sõprade ja teiste lähikondsete heaolu.
Esimene asi on töötajale parem palgapakkumine ja kliendi puhul soodsamad hinnad. Ühesõnaga raha, raha, raha. Kui aga töötaja on nõus töölt lahkuma vaid parema palga pärast, on probleem igal juhul tõsine. Sellele järgneb vahel ka endise tööandja automaatne palgatõusu pakkumine. Ka see viitab sellele, et ettevõtte väärtushinnangud on paigast ära.
Järelikult puudub ettevõtte ja inimeste vahel emotsionaalne ja isiklik suhe ning vastastikune austus. Samas kehtib nii edasimüüjate kui ka partnerite võrgustiku kohta.
Konkurendil on lihtne palka “järgi teha”. Oluliselt raskem on “järgi teha” tugevat ja motiveeritud meeskonda ja team spirit’it – tugevat emotsionaalset isiklikku sidet ja austust.
Parimatele töötajatele puhkusereis
Toomas Jaaniste, R-kiosk Eesti turundusjuht
Meie eesmärk on luua müüjatele sellised tingimused, et neil R-kioskis mõnus töötada oleks.
Siia alla kuuluvad korralikud müügikohad (kioskid, mitte putkad, järjest suureneb sisekioskite osakaal luugikioskite arvel), viisakas ametiriietus, sisekoolitused, staažikust ja ametioskusi soosiv palgasüsteem, kord aastas parima müüja ehk Tähtmüüja valimine, infolevi parandamiseks oma töötajatele mõeldud ajakirja väljaandmine jne. Tahame töötajaid motiveerida ka atraktiivsete müügivõistlustega, mille auhinnad ulatuvad puhku­sereisideni välja.