Tulevikku suunatud töötajate motiveerimine aitab ettevõttel edukaks saada

Riina Rohelaan
Eesti Päevaleht 14.02.05
Enamik ettevõtetest ja organisatsioonidest on täna olukorras, kus vaja mõelda – kuidas edasi liikuda ja mis on edukaks tegevuseks tähtsaim?
Samal ajal kipub juhte häirima asjaolu, et palju on kiiret lahendamist nõudvaid probleeme, mis ootavad kohest sekkumist. Nii ongi juhid kahe tule vahel: üks eeldab põhjalikku vaatamist tulevikku ja teine kohest tegutsemist.
Töötajate motiveerimise küsimused kerkivad ettevõttes üles sageli ootamatult ja teravalt, kuigi “kõrbehaisu” on üldjuhul õhus tunda palju varem. Lahendusi hakatakse otsima alles siis, kui mõni võtmetöötajatest soovib ettevõttest lahkuda või on nurin nii suur, et segab enamuse töötegemist. Nii jäävadki juhid sageli “lõksu”.
Töötajate motiveerimist vaadatakse kui kiiret lahendust nõudvat probleemi ja pakutakse esmaabi töötasu korrigeerides. Praktika aga näitab, et sellest ei piisa ning probleem ootab õige pea järjekordset kiiret sekkumist. Probleemi kordumisel jõutakse arusaamisele, et palga tõstmine ei ole ainuke lahendus ning asi vajab põhjalikumat käsitlemist.
Targalt teevad need, kes võtavad töötajate motiveerimist kui tulevikku suunatud tegevust, mis on üks osa juhtimisvahenditest. Kogu motivatsioonisüsteemi ülesehitus peaks algama ettevõtte eesmärkidest ja strateegiast ning jõudma lõpuks välja selleni, milliseid motivaatoreid on otstarbekas kindlas töötajate grupis (või lausa iga töötaja puhul eraldi) kasutada. Kuigi enamik juhte on jõudnud arusaamisele, et raha ei ole peamine motivaator, mis töötaja “mootori” käivitab, on tegelikud juhtimisotsused töötajate innustamisel seotud palga ülevaatamisega.
Palk pole ainus vahend
Eesrindlike organisatsioonide kogemused aga näitavad, et lisaks palgale on motiveerimisel mitmeid tõhusaid võimalusi – töötajate tunnustamine, nende kaasamine otsuste vastuvõtmisesse, karjääri ja arenguvõimaluste pakkumine, töökorralduse kujundamine töötajakeskseks jne. See, millised on kõige tõhusamad vahendid, sõltub lisaks ettevõtte tulevikuplaanidele ka tegevusala eripärast, organisatsiooni suurusest ja kultuurist, töötajate vajadustest jpm.
Universaalseid lahendusi ja nõuandeid on sel teemal raske anda. Kuid kindlasti on valdkonnas olemas praktikas läbiproovitud võtted, mida võiks soovitada neilegi, kes asjaga alles alustavad.