Ülekoolitatud töötaja koolitusvajadus selgub arenguvestlusel

Aimi Raudam
Äripäev
05.04.2004
Ülekoolitatud kollektiivi edasiarendamiseks on vaja leida iga inimese isiklik motivaator, mida on kõige parem selgitada arenguvestlusel.
Üldtuntud tõde ütleb, et kes ei arene, see seisab paigal ja paigalseis on hullem kui surm. Ettevõtte personali- või koolitusjuht, kes ei leia firma koolitatud töötajate edasiarendamiseks õiget motivatsiooni, seisab probleemi ees. Et seda probleemi lahendada, on ettevõtte koolitusvajadustest ülevaate saamiseks vaja siiani saadud koolitused süstematiseerida. Süstematiseerimine aitab olukorda kaardistada ja seda võib teha erinevatele lähtealustele toetudes.
Kaardista olukord
Kui personali- või koolitusjuht on olukorra ülevaatlikult kaardistanud, on lihtsam mõista, kuidas koolitusi siiani on valitud – kas juhuslikult või professionaalselt. Koolituse eesmärk on kindlasti parandada ettevõtte inimeste tegevuse kvaliteeti ja/või kvantiteeti. Kui süsteem on segane, siis on selge, et edaspidised valikud peaksid olema professionaalsemad ja olema suunatud ettevõtte tegevuse kvaliteedi ja/või kvantiteedi parandamise abistamiseks.
Efektiivselt töötajaid koolitanud firma on lähtunud just ettevõttes valitsevate probleemide lahendamiseks mõeldud koolituste läbiviimisest. Reeglina on kolmas klassifikatsioon efektiivseim abivahend, et igal aastal tulemuslikult koolitusvahenditesse investeerida. Võib juhtuda, et pikka aega firmas töötanud personali- või koolitusjuht ei oska enam probleeme näha ega sõnastada. Seepärast on kasulik aeg-ajalt kutsuda appi mõni koolituskonsultant, kellel puudub firma tegevusest igasugune ettekujutus. Nii saab värske pilguga vaadata ettevõttes valitsevaid probleeme ning need sõnastada ja vastavalt sellele teeb koolitusfirma pakkumise, mis sobib täpselt firma vajadustega. Seega on kindlasti kasulik koolitajat aeg-ajalt ka vahetada.
Õige koolituse leidmisega hädas oleval ettevõttel on võimalik kasutada koolitusfirma töötajat arenguvestluste läbiviijana. Arenguvestluste tulemusel saab valida õige koolituse igale töötajale või siis olenevalt ettevõtte suurusest valitud töötajate grupile.
Selgita motivaatorid
Kui personali- või koolitusjuht tunneb, et töötajatel puudub õppimiseks ehk arenemiseks motivatsioon, siis tõhusaimaks viisiks seda leida on kindlasti arenguvestluse pidamine. Arenguvestluses kaardistatakse muu hulgas töötaja areng, panus, läbitud koolitused, huvid. Vestluse käigus tuleb kaardistada töötaja enda sõnastatud visioon tema tulevikust ettevõttes, samuti on vaja selgitada, mida ta peaks juurde õppima, et tema tulevik ettevõttes näeks välja just selline, nagu ta parasjagu näeb.
koolituste klassifikatsioon
·
erialakoolitused (massaa˛, auto juhtimine, stressikoolitus, turunduse alused)
·
üldised arengukoolitused (meeskonnakoolitus, firma arengu koolitus)
·
kollektiivi liikmete arengukoolitused (osakonna- juhatajate koolitus, juhi arengu koolitus, personalijuhi koolitus)
koolitatud töötajate klassifikatsioon
·
tippjuht (peadirektor, direktor, juhataja, peaarst)
·
keskastme juht, osakonnajuht (müügijuht, turundusjuht, tsehhi juhataja, logistikajuht)
·
madalama astme töötaja (müügiesindaja, kliendihaldur, klienditeenindaja, baaridaam, kelner, piletikontroll)
ettevõtte probleemide klassifikatsioon
·
omavahelise suhtlemise vilets kvaliteet (ülemus–alluv, kolleeg–kolleeg)
·
informatsiooni vahetamise puudulikkus (töötajate ebapiisav arusaamine meeskonna koostööst)
·
klientide tihedad kaebused
Allikas: Aimi Raudam