Uued motivatsioonivahendid: töötaja kindlustamine ja pensionimaksed

Anu Martinson
Äripäev
16.02.2005
Firmad premeerivad oma töötajaid kindlustusmaksete tasumisega, selgus uus tendents Fontese möödunudaastasest palgauuringust.
Töötajale tähendab see seda, et aastase kindlustusmakse tasub tööandja tema eest, selgitab Fontes PMP palgakonsultant Urmas Orula. Tema sõnul ei ole tegemist suurte summadega – vaid mõnisada krooni töötaja kohta aastas. Sellist soodustust pakkuvate firmade osatähtsus on alla 40%, seda saavate töötajate osatähtsus alla 20%.
Elionis on pensionimaksed jutuks olnud, kuid ei ole sügavamat analüüsimist ega rakendamist leidnud.
Irene Metsis, Elioni personalidirektor
Teiseks uueks tendentsiks on sama uuringu järgi töötajate vabatahtliku pensionikogumise soodustamine tööandja poolt. Näiteks pakuvad mõned firmad töötajatele, et kui nad liituvad kolmanda pensionisambaga ja teevad sinna regulaarselt sissemakseid, siis tõstab firma nende põhipalka mõne protsendi võrra. Kuna seda liiki soodustust esineb Eestis hetkel veel vähe, ei ole seda teemat põhjalikumalt uuritud, lausub Orula.
Elioni personalidirektori Irene Metsise arvates motiveerib see töötajat kindlasti, kui organisatsioon annab oma panuse tema tuleviku kindlustamisse.
Mujal maailmas on selline praktika üsna levinud. “Elionis on pensionimaksed jutuks olnud, kuid ei ole sügavamat analüüsimist ega rakendamist leidnud,” tunnistab Metsis.
Peamiseks takistuseks on Metsise sõnul saanud Eesti maksusüsteem, mis sellist töötajate motiveerimise viisi ei toeta, sest tööandja on kohustatud maksma töötajatele tehtud soodustuste pealt erisoodustusmaksu.
Ka rõivatootja Baltika ei premeeri oma töötajaid kindlustuse ega pensionifondi osakute maksmisega. Baltika personali- ja haldusjuhi Madis Läntsi sõnul kaalus ettevõte seda võimalust küll mõni aeg tagasi, kuid loobus sellest samal põhjusel, mis Elion – töötaja kasuks tehtud kindlustusega kaasnev erisoodustusmaks teeb motiveerimise väga kulukaks.
Sampo Pangaski kaaluti sellist premeerimisviisi, kuid lõpuks rajati oma soodustus- ja premeerimissüsteem teistele alustele. Sampos makstakse töötajatele vastavalt ettevõtte majandustulemustele tulemustasu.
Sampo Panga kommunikatsioonijuht Anneli Rõuk leiab, et iga ettevõte peab enda spetsiifikast tulenevalt ise kaaluma, kas töötajatele kindlustuse ning pensionifondi osakute maksmine motiveeriks töötajaid, ning vastavalt sellele oma otsuse tegema.
Kindlustuse ja pensionifondi osakute maksmist töötajale tööandja poolt maksutatakse kui erisoodustust, millega tööandjale kaasneb kohustus tasuda peale sotsiaalmaksu (33%) tulumaksu määraga 24/76. Viimane tähendab seda, et maksustatav summa korrutatakse 24ga ning jagatakse 76ga, mille tulemusena makstakse tulumaksu 24% asemel ümmarguselt 32%.
Kindlustuste kohta on info ligikaudne
Urmas Orula, konsultant
Kuna kindlustuste, sealhulgas pensionikindlustuste pakkumine on suhteliselt vähe levinud, siis pole me täpsemaid küsitlusi teinud ja Fon­te­se palgauuringu tulemusena selgunud info on pigem ligikaudne ehk suurusjärguline.
Pensionikindlustusel on hoogsalt käivitunud teine sammas, mistõttu firmad ilmselt on pööranud / pööravad vähem tähelepanu kolmandale sambale.