Väärtustage rohkem inimesi!

Mastery Koolituse koolitaja Merike Mitti hinnangul on viimasel paaril aastakümnel Eesti juhtide juhtimisoskused tublisti arenenud.
Kuid tema hinnangul võiksid juhid varasemast rohkem panustada oma inimestele.
"Inimesi jääb meil aina vähemaks ning (suurepärase, spetsialiseerunud) tööjõu puudus on igapäevareaalsus. Palka lõputult tõsta ei saa. Kuna uuringud näitavad, et 30-50% organisatsiooni tulemustest sõltub õhkkonnast, siis on juhil viimane aeg pöörata näoga oma inimeste poole, neid märgata, tegelda motiveeriva ja arendava tööõhkkonna loomise, töötajate tegevuse mõtestamise ning selgete ja silmi säramapanevate visioonide kaudu inimeste kaasamisega," soovitas Mitt.
Teiseks oluliseks soovituseks Mitti poolt on see, et juhid võiksid tegeleda järjepidevalt ja enda isiksuse arendamisega. "Kuna juhi "vundament" on tema enda isiksus, siis on hea tegeleda järjepidevalt iseenda isiksuse arendamisega. Võimalikeks näidisteemadeks, millele keskenduda on emotsionaalne intelligentsus, oma energia juhtimine, prioriteetide seadmine, tasakaal ja coachiv juhtimisstiil," soovitas Mitt.
Äripäev 11. jaanuar 2014
Ave Lepik, Kaisa Gabral