Ajast ja selle mõistmisest

Kui paluda inimestel hästi lühidalt, paari lausega öelda, mida tähendab nende jaoks mõiste psühholoogiline aeg, saame vägagi erinevad vastused.
Mõni ütleb, et see on maailma ja selles toimuva tajumine läbi oma „seesmise kella” rütmide, selle rikkis- või korrasoleku kaudu.
Mõni oskab arvata, et see on miski, mis on väga subjektiivne, oma meelte hetkeseisundist sõltuv nähtus, mis on liialt keeruline, et seda üldse paari lausega oleks võimalik lahti seletada.
Mõni jälle on tundnud, et see on üks kõikuv, teisenev suurus, millel pole 24-tunnise mõõtkavaga midagi pistmist ja mis võimaldab inimese lühikese elu sees kogeda märksa rohkem „aastakümneid”, kui sinna kella järgi mahuks.
Aega on ka hoopis keerulisemalt püütud seletada. Et empiiriline aeg on füüsiline, avalik, kõigi jaoks ühes tempos tiksuv, mille mõõtmiseks on loodud igat sorti kellad – aja taltsutamise peened mehhanismid. Aga psühholoogiline aeg seevastu on märksa unikaalsem, privaatsem ja intiimsemgi ning on seeläbi ka raskemini lahtiseletatav, mõõtmisest rääkimata jne.
Ükskõik, mis vastus ka poleks, näib see teema huvitavat ja puudutavat paljusid, sest ta seob kokku ühe minemise alguse ja lõpu ning on teatud mõttes selle mõõdupuuks, mis nende kahe otsa vahele jääb ja kui kõrgelt seda väärtustatakse. Kõik me oleme ühel või teisel kombel seda nähtust kogenud ja selle üle mõtisklenud, olgu siis mingi nauditava tegevuse juures tunnetades, et aeg jäi seisma, kuigi kell käib omasoodu. Või üritades pideva kellavaatamisega panna mingi tüütu toiming kiiremini lõppema. Küsimus on ju tegelikult selles, kas ja kuidas ma ise saan mõjutada selle psühholoogilise aja kulgu, olgu ta mistahes moel defineeritav. Kas see üldse on juhitav?
Ning olemegi ringiga taas tagasi alguse juures. Mõjutada saan ma ikka eelkõige seda, mille toimemehhanisme ma mõistan ja mis minuga kuidagi suhestub.
Nii et siinkohal tuleb ka endale esitada küsimus - mida siis minu jaoks siin ja praegu tähendab see mõiste - psühholoogiline aeg?
Ja asuda endas arheoloogilisi kaevamisi tegema…
Ning jälgida huviga, milline aeg tiksub…
Allikas Bioneer.ee