• 2015-02-03

Kas põnev koolitus ka päriselt kasumit toob?

Vaata, mida arvavad sellest teemast Eesti juhtivad koolitajad.Äripäev 20. jaanuar 2015Kaubamaja sisekoolitaja Igor Grudkin ütleb, et koolituste mõju hindamiseks analüüsitakse töötulemusi ja peetakse arenguvestlusi. Ühe telefonimüügiga tegeleva firma juht nendib, et nende valdkonnas koolitusele kiiret tulemuste kasvu ei järgne.Üldiselt on firmades kombeks, et töötajatele võimaldatakse erinevaid koolitusi. Ent üks asi...

  • 2012-01-13

Sotsiaalne võimekus ja väärtuskasvatus

Siirdeajal väärtusi ja sidusust kaotanud ühiskonnas on alusharidusel (lasteaedadel) ja põhikoolil eriti oluline roll, määramaks seda, kui turvaline, hooliv, salliv ja koostöövalmis on meie ühiskond 10, 20 ja 50 aasta pärast, leiab Halliki Harro-Loit.Tõenäoliselt on raske kahelda väites, et jätkusuutlikus ja turvalises ühiskonnas on ausus, hoolivus, sallivus ja koostöövalmidus vajalikud...

  • 2011-03-06

Väärtusõpetus vastlapäeval

Kord koolitusel kuuldud mõte - targad inimesed räägivad ideedest, keskmised asjadest, rumalad inimesed räägivad teistest inimestest -tundus nii tõene, et panin selle oma märkmiku esilehele kirja.Ühel päeval sattus mu kolleeg seda lauset lugema ja soovis toredat mõtet ka enda jaoks üles tähendada. Arvan, et nii liiguvadki head mõtted ja ideed...

  • 2010-04-03

Väike inimene on loodud väärikaks olendiks

Elus on olukordi, kus võitluslik hoiak on omal kohal, möönab perenõustaja Meelike Saarna. Ent ägedus, võitluslikkus ja sõjakus ei saa olla läbiv stiil kasvatuses.Lapsevanemad küsivad alatasa: mil moel seada lapsele piire? Kas pean aina keelama-käskima-karistama, või vastupidi – las laps teeb, mis tahab?Tihti kaldutaksegi eelistama kas seda või teist, või...

  • 2008-11-07

Mõtteid väärtustest

Väärtuskasvatuse ja ühisväärtuste otsimise kontekstis oleks ilmselt mõttekas vaadata tagasi, et minna edasi – eelkõige tuleks pöörduda tagasi algmõistete juurde. Ühiskondlikus debatis on viimasel ajal kerkinud esile ligimesearmastuse temaatika. Millest me räägime, kui räägime armastusest?Eestis pole palju kuulda-lugeda sotsiaaldemokraatlikest ja kristlikest väärtustest – kui, siis välismaalaste suust ja sulest. 15...