• 2012-03-20

Halb õhkkond pisendab töötajate võimeid

Nagu teada kasutab  ja rakendab inimene oma võimeid ainult vähesel määral, seda määra vähendavad veelgi stress ja pinged töökohal.Juhid on huvitatud sellest, et töötajate võimed tööülesannete täitmisel rohkem avalduksid. Samamoodi on ka enamik töötajaid ise huvitatud võimekad ja kompetentsed olemisest. Keegi ei ütle ju iseendale - tahan elada oma elu...

 • 2009-11-19

Loovus on kõikjal me ümber

Loovus ja loomine – kas see on kaasa sündinud või otsus? Kuidas enda loovust ellu rakendada nii, et ka teised sellest osa saavad? Kas enda loomingust on võimalik ära elada? Mis loom on loomemajandus?Selliselt püstitasime Maailmakohviku aruteluteema seekord. Külaliseks kutsusime Raul Oreškini, Eesti esimese, Tartus asuva loomemajanduskeskuse (www.lmk.ee) ellukutsuja ja...

 • 2009-11-09

Teistmoodi asjad rõõmustavad

Kui mõni päev tagasi mu poeg pistis harja vedelasse savisse, siis ehmatas see mind ja ma asusin teda koheselt keelama. Alles hetk hiljem hakkasin ma endalt küsima, et kas tegelikult ka tohib harja savi sisse panna. Loomulikult võib, sest harja saab ju puhtaks pesta. Või episood, kus laps tahab kruvisid...

 • 2009-03-26

Omanda neli mõtteviisi

Omanda neli mõtteviisi, et vabastada oma mõte ja siirduda järgmisele tasandile.Kes sa oled? Ilmselt on sul mingi ettekujutus sellest, kuidas su mõte töötab. Kas on? Oled sa kunstimeelega disainer? Ärivaistuga kunstnik? Insenerimõistusega strateeg? Kunstimeelega ilukirurg? Tähelepanuhäirega müügiinimene? Oled sa kokaandega disainer? Kurjategija mõttemaailmaga poliitik? Neid kombinatsioone võib luua lõputult. Kas...

 • 2007-10-09

Loovus on oluline

Temaatiliste seminaride pidamisel ei pea alati rahulduma seminarikeskustega.Kui tekib huvi läbi viia firmaüritus sellises kohas või asutuses, mis selliste ürituste korraldamisega otseselt ei tegele, tuleks pöörduda otse asutuse poole ja oma soovist lähemalt rääkida. Seminari olemusest sõltuvalt võivad firmad reageerida elava huviga ja lubada teatud tingimustel oma ruume kasutada.Loa andmise...

 • 2006-09-30

Edukas on vaid loov majandus

Igapäevaelu on täis näiteid, mis annavad põhjust rääkida loovuse ja majanduse sümbioosist või vastastikusest käesirutusest, mille tulemusel majanduse kõige nauditavamad õied sünnivad loovusest. Loovus on rakendatud majandusliku edu teenistusse, arvab Audentese ülikooli loovmajanduse lektor Veiko Jürisson.Et seda sügavamalt mõista, tuleks kindlasti vaadelda infoühiskonna kujunemise üldisi majanduslikke ja tehnoloogilisi muudatusi kolme...

 • 2006-04-06

Aili Vint: Loovus äratab varjatud võimed

Tuntud meremaalija Aili Vint on kümme aastat koolitanud loovuse kursustel ärimehi, tippjuhte ja väikeettevõtjaid, et asjalikke inimesi äratada rutiinist. “Ka tegudeinimene peab aeg-ajalt tegema midagi sellist, mis ta hinge sügavalt puudutab,” ütleb kunstnik ise.Eestis ei ole teist nii merele pühendunud kunstnikku kui meremaalija Aili Vint. Tema maalides segunevad meeleline tundlikkus...

 • 2005-11-03

Loominguline koolitus tagab töötajale tervise

Rootsi teadlased selgitasid paar aastat tagasi välja, et kui inimene sisustab oma vaba aega loominguga seonduvate tegevustega, siis tema eluiga pikeneb ja elukvaliteet paraneb.Uuringud näitavad, et inimesed, kes osalevad vähemalt neljal kultuuriüritusel aastas – hoolimata sellest, kas käiakse kinos, kontserdil, kunstinäitusel või lauldakse kooris – elavad kauem. Niisiis, kellegi loomingu...

 • 2005-11-02

Loovuskoolitus pani end rohkem analüüsima igapäevastes töösuhetes

Riias toimus loominguline koolitus “Juhtimine läbi muusika”, mis oli mõeldud SEB panga tippjuhtidele. Koolituse läbinud räägivad, mida nad tundsid ja mida juurde õppisid.Äris ja muusikas on midagi ühistTaavi LaurSEB Ühisliisingu müügidirektorSain võimaluse jälgida grupikäitumist minu jaoks hoopis erinevas eluvaldkonnas ning leidsin selles sarnasusi oma tegevustega.Koolitus raputas mind lahti kitsast valdkonnapõhisest...

 • 2005-08-29

Innovaatiline mõtlemine nõuab juhilt julgust kastist välja tulla

Äris o­n innovaatilisus seotud trendidega, mida juhil tuleb õigesti lähitulevikus ette näha. Võitjaks jääb juht, kes suudab mõelda mitu käiku ette. Kuna ärimaailm muutub pidevalt, o­n ka juht sunnitud vaatama pidevalt äri värske pilguga.Juhi ülesanne o­n ära tabada trende, mis muutuvad aja jooksul aktuaalseks. Vahel see õnnestub ning vahel mitte....

 • 2005-08-29

Teenindaja leiab loovuse abil probleemidele ainulaadseid lahendusi

Loova lähenemise abil võib teenindaja leida halvale olukorrale omanäolise lahenduse, mille tulemusena jätab klient raha edaspidigi firmasse ja räägib erilisest kogemusest tuttavatele.Teenindusloovus tähendab mõtlemise, tegutsemise ja muljeloomise protsessi, mille tulemusel sünnib ettevõtte ja rahuloleva kliendi koostöösuhe.Loovuse kasutamine võimaldab teenindaja reibast olekut ja klientidest lähtuvat lähenemist. Rõõmus olek hoiab meid vormis...

 • 2005-08-26

Vaba õhkkond kontoris ergutab loomingulisust

Ilmselt on kõigile töö juures sõbralikult soovitatud: suhtu asjasse loominguliselt! Lihtne öelda, raske teostada. Eriti keerukas on olukord sellises kontoris, kus päevast päeva peaaegu kõike loominguliselt võtma peab.Äripäeva toimetuses tekkis arutelu loovuse ja loomingulise kontori fenomeni üle. Miks lehvitab Pegasus mõnele hoogsamalt tiibu, kui teistele ja kas nii subjektiivset nähtust...

 • 2005-03-09

Inspiratsioon ja loovus tööpostil

Loovus areneb kõige enam tegutsemisel. Loov tegutsemine kannab endas positiivset energiat ja loob Rahulolu. Loov tegutsemine on millegi tekitamine, mis valmistab Elevust, Rõõmu, Naudingut (See on Rahulolu Lõbust).- Mis õieti on loovus, milline on loov isik/ töötaja.- Kuidas saab loovust arendada.Loovus on võime näha asjades ja olukordades uusi seoseid ning...

 • 2004-08-04

Loovus on õpitav ja treenitav

Sajandivahetusel kirjutas Shoicy Sano Honda firmast põhjapaneva artikli nõuetest 21. sajandi insenerile. Esikohal on loovus tooteloomes! Ei ole mõtet tegelda millegi arendamisega, millele sa ei saa midagi oluliselt uut lisada. Kõike tuleb teha maailma-, s.o leiutiste tasemel. Vastasel korral on parem seda juba osta. Lihtne näide: meie stantside ja pressvormide...

 • 2003-10-27

Liigne bürokraatia piirab loovust

Organisatsioonisisestes projektides ei tohi piirata loovust liigse bürokraatiaga. Samas peab projektijuhil olema ülevaade hetkeseisust, kuid kas info saadakse vestluse või projektijuhtimise programmi abil, sõltub projektide hulgast ja meeskonna otsusest. Hea näide hästi toimivast projektijuhtimise süsteemist on EMT arendusosakond, mille eesmärgiks on luua uusi tooteid ning teenuseid, sidudes äripoole ja tehnoloogilised...

 • 2003-09-08

Stressirikas töö pärsib loovust

Tänapäeva mahukas ja stressirikas töökeskkond pärsib meeskonna loovuspotentsiaali . Kas olete sattunud kuulma sellist kurtmist: “Panin enda arust väga hea meeskonna kokku – noored, kõrgeltharitud, suurte teadmiste ja potentsiaaliga töötajad. Paraku oodatud tulemust ei tule ega tule. Nende tegutsemine ja ideed ei kasva kuidagi lahendusteks?” Põhjusi ja seletusi sellise olukorra tekkele...

 • 2001-04-17

Juhid õpivad maali abil tundma

Kui me piirdume ainult mõtlemisega, siis piltlikult öeldes lonkame ühest jalast, väidab kunstnik Aili Vint, kes tahab äri- ja muud juhid pilditegemise abil tundma panna ehk neile ka teise jala alla saada. “Sa oled ainulaadne maailmas. Sa oled kõikvõimas,” kirjutas kunstnik Aili Vint oma läkituses “Loovuse seisund” 12. aprillil ehk...

 • 2000-08-30

Töötaja näeb loovust tööandjast erinevalt

Uut ideed töövõtjana välja pakkuda on alati riskantne – halvimal juhul võidakse sind hakata “mässajaks” pidama (sügaval sisimas muutub osakonnajuhataja ettevaatlikuks: “Ahaa! Tal on uuenduslikud ideed! Kindlasti ta ka kritiseerib olemasolevat olukorda ja kihutab teisi üles! Peaks hakkama tema mõtteviisi ja ideid kontrollima!”). Paremal juhul idee küll võetakse vastu, kuid...

 • 2000-04-03

Äriliselt aktiivne loovus

Loovate isiksuste osakaalu ja efektiivset rakendamist peetakse paljudes rahvusvahelist äriedu saavutanud organisatsioonides jätkuva konkurentsivõime tagatiseks. Nn Eesti Nokia otsingutel ja infotehnoloogiafirmade “uue aja kangelaste” edu saladuste selgitamisel tõuseb teiste tootmistegurite hulgast esile just loovate ideede kasutamise oskus.Loovus ehk kreatiivsus on “kuum sõna” ka rahvusvaheliste koolitus- ja konsultatsioonitoodete turul. Loovus-treeningut seostatakse...

 • 2000-03-31

Kuidas toita ilusaid unistusi

USA teadlase Jacob Levi Moreno poolt välja töötanud psühhodraama erineb teistest koolituses ja ravis kasutatavatest grupitöö meetoditest. Tänaseks on mujal maailmas laialt levinud meetod ka Eestis arvestataval tasemel kasutusel.Viini ülikoolis meditsiini, filosoofiat ja matemaatikat õppinud USA teadlane Jacob Levi Moreno (1892-1974) on pannud isiksuse arendamisel tema loovuse kaudu aluse uutele...