• 2009-10-06

Armastus on parim ravim

Viimase aja teaduse avastusi analüüsides võib ütelda hoopis, et armastus on ainuke ravim, mis tervendab. Seda, et ilma armastuseta ei ole elu võimalik ja armastuse puudus on kõigi haiguste ja probleemide põhjustaja, võivad teadlased päris kindlalt kinnitada.Armastuse tervendavast jõust teadsid kõik põlisrahvad. Sellest pajatavad legendid, müüdid ja muinasjutud, kus on...

 • 2009-08-26

Halb mäng - hea nägu

Ristatud käed, üle põlve visatud jalg - nii ei võida sa teiste poolehoidu! Sinu kehakeel väljendab ainult ühte: tõrjuvat hoiakut! Ka siis kui sa ütled midagi hoopis muud või isegi naeratad. Poolehoid, hukkamõist, rõõm, kurbus, viha või hirm - meie keha reedab ka sõnadeta seda, millises seisundis me hetkel oleme....

 • 2009-03-10

Ära võta isiklikke probleeme tööle kaasa

Pikaajalised probleemid partneri või lastega, rahamured ning rasked saatuselöögid: kodused mured veetakse sageli kaasa ka tööle.„Mitte alles siis, kui ma oma mehest lahku läksin, vaid juba mõned kuud enne seda, olin ma tööl mitte päris adekvaatne“, meenutab Karin oma paari aasta tagust lahutust. „Öösel keerlesid probleemid mu peas ja ma...

 • 2008-09-05

Lähene tööalastele vigadele konstruktiivselt

Sul juhtus tööl apsakas ning su adrenaliinitase on kiirelt tõusmas, parima meelega vajuksid hoopis maa alla. Tööelus ettetulevatele äpardustele tuleb aga läheneda professionaalselt.Paljud inimesed ei suuda tehtud vigu endale andestada. Samas suhtutakse teiste vigadesse oluliselt kergemalt. Selle taga seisavad konkreetsed kartused, et vigu tehes kaotatakse ettevõttes kaastöötajate respekt. Sageli on...

 • 2008-03-18

Tööalase tasakaalutuse peasüüdlane on vilets suhtlemine

Raamatupidamisteenuseid ja finantskonsultatsioone pakkuva firma OÜ Necessariuse juht Jana Raud nõustab töötajaid nende mureküsimustes ning aitab tööandja ja töötajasuhetes leida tasakaalu.Necessarius tähendab ladina keeles 'vajalik'. Kuna Jana Raud on töötanud nii finantsalal kui ka personaliga juba 20 aastat, tekkis mõte teha midagi vajalikku ehk aidata samal alal nõustamist vajavaid töötajaid....

 • 2008-01-25

Toimetulek raskete inimestega

Inimesi teevad "raskeks" pigem meie suhtumine. "Raskete" inimeste puhul on tegemist pigem meie poolse projektsiooniga. Projektsioon on inimese soovimatute mõtete, vajaduste ja tunnete juurdekirjutamine inimesele, kellel neid ei ole.Kas kaotad kontrolli, kui keegi teine või sa ise oled vihane?Kas sa solvud:juhuslike märkuste pealejõhkra ütluse pealesarkastilise märkuse pealeKas sa pettud:kui pidevalt...

 • 2007-10-29

Enamik vigu saab alguse ammu enne värbamist

Enamik vigu saab alguse ammu enne värbamist. Siis annab tunda, kui ettevõttel ei ole endast selgelt pilti või on tal mainega halvad lood, juhtimine on kehv, ebakvaliteetsetest teenustest ja toodetest rääkimata. Või ajab ta valet asja valel turul: ka tööjõu kui olulise ressursi puudumine muudab äriajamise mõnel juhul mõttetuks.Asja teine...

 • 2007-03-05

Vabandamise kunst

Nii töö- kui ka eraelus tuleb ette konflikte, mis saavad alguse tühistest asjadest, ent kasvavad nii suurteks sõnasõdadeks, et lõpuks ei mäleta enam keegi, miks õigupoolest tülitsetakse. Suure tüli ärahoidmiseks piisab tihti lihtsast lausest: "Palun vabandust."Eestlased ei ole eriti vabandamise altid. Osalt uhkuse, osalt sovjeetliku mõtteviisi jäänukina on vabandamisel piinlikkuse...

 • 2005-06-14

Ettevõtlikku vaimu ergutab inimestega rääkimine

Kui Eestis räägitakse ettevõtlikkuse arendamisest, tuleb jutuks enamasti poliitiline ja seadusandlik keskkond. Maksustamine, äriühingute registreerimine, kinnisvara ostmise nüansid ja muu seesugune.Need kõik on olulised ka USAs. Kuid mulle näib, et siin on midagi õhus, mis avab inimeste mõtlemise ja paneb nad tundma, et ka neist võib saada ettevõtja. Ja see...

 • 2005-05-23

Probleemide puntra lahtiharutamiseks pane probleemid kirja

Kui enam mitte miski ei aita, siis tunnista, kui oled lõplikult ummikus ega saa enam ise hakkama. Mine arsti juurde.Pingete kuhjumisel küsi endalt, mis on pingete põhjuseks, pane vastused kirja ja püüa leida erinevaid lahendusi olukorrast välja tulemiseks.Stressi tekitavate pingete kasvamise vältimiseks vaata iseendasse ning proovi vastata järgmistele küsimustele:Kas oskad...

 • 2004-06-21

Valed lahendused loovad uusi probleeme

Kollektiivis tekkinud probleemide lahendused on vastupidiselt probleemile suhteliselt selgepiirilised, kuid võivad endas kätkeda uute probleemide algeid.Otsustamise hetkeks on meil olemas kindel hulk võimalikke lahendusi ja ressursse vajaliku tulemi saavutamiseks. Võtmeteguriteks on siinkohal loogiline analüüs ja oskus tegutseda ressursse säästvalt. Tähtis on arvestada kõige väärtuslikuma ressursiga: ajaga. Suure mõjuulatusega otsuste puhul...

 • 2004-06-14

Ajurünnak annab probleemidele lahendusi

Probleemide lahendamisel on eesmärgipüstituse järel teiseks sammuks võimalike lahendusvariantide otsimine ajurünnakul. Uute ideede ja lahenduste genereerimise üheks võimaluseks on ajurünnak (ingl k brainstorming). See meetod on kasulik, kuna aitab genereerida uusi ideid ja lahendusi, arendab loovust, tolerantsust ja mõtlemisvõimet ning parandab meeskonna koostööoskust.Ajurünnaku algfaasis välditakse igasugust ideede voolamist takistavat diskussiooni...

 • 2004-05-31

Ülekoormuse põhjused on töökorralduses ja otsustusvõimes

Probleemi väärtus seisneb probleemilahendusprotsessis. Lihtsam ja libedam tee on probleemi lahendamine jõumeetodil. Mõnevõrra tülikam, kuid püsivama lahendusega ning lisaväärtusi loov võimalus on probleemi lahendamisse kaasata kõik asjaosalised.Mari, 27.a.: Töötan projektipõhises ettevõttes (12 inimest). Meie tööülesanded pole täpselt paigas ning mulle tundub, et pean töötama rohkem, kui teised. Palka aga saame...

 • 2004-05-20

Hirm ja vale ajastus rikuvad head otsused

Saldo refereeris Stephen Mathewsi ettekannet 5. ja 6. septembril toimunud Tartu Juhtimiskonverentsilt.Ka tahate saada otsustajaks, kes ei tee ühtki viga? Unistage edasi. Seda ei juhtu kunagi! Küll aga on võimalik otsustamisse mõistuslikult suhtudes, mitte vaid kõhutunde järgi käitudes, vähendada oluliselt valede otsuste langetamise tõenäosust. Kuidas?Ma ei saa teile lubada, et...

 • 2000-02-28

Kriitiliste juhtumite lahendamine

Juhi emotsionaalsel intelligentsil on määrav osa kriitiliste olukordade lahendamisel. Inimese oskused ja võimed avalduvad eriti selgelt ekstreemsetes, pingelistes olukordades. Sama põhimõte kehtib organisatsioonide kohta -- organisatsioonide püsivuse üle otsustame selle järgi, kuidas nad teevad läbi kriise, mis ründavad neid nii väljast- kui seestpoolt.Kriitiline juhtum on mõiste, mille otstarbekus on tõestatud...