• 2007-09-08

Emotsionaalne andekus ehk tundetarkus

Juba aastasadu on teadlased uurinud aju ehitust ja mõistuse toimimist ning süda ja tunded on jäetud peamiselt poeetidele ja kirjanikele. Samas ei ole kognitiivne (cognitive), tunnetuslik teooria suutnud seletada seda, miks klassi teraseim ja targim laps ei saa elus alati kõige rikkamaks ning miks meile meeldib mõni inimene esimesest silmapilgust...

 • 2006-11-27

EQ absolutiseerimine on ohtlik

Juhi- ja liidriomaduste vastandamine ning intellektuaalsete võimete ja teadmiste alahindamine isikliku sära kõrval ei taga juhtimisedu.Olenevalt sellest, millisena käsitleme organisatsiooni ümbritsevat majanduskeskkonda, muutuvad olulisteks ka teatud tüüpi juhiomadused.Mõne aasta tagune emotsionaalse intelligentsuse kontseptsiooni tohutu populaarsus Eestis on seletatav uue majanduse hoogsa sissetungiga ning sooviga loobuda vanadest mõttemudelitest.Levis arusaam, et edu...

 • 2006-11-15

Sotsiaalne intelligentsus on edu alus

Positiivsete suhete tekitamine ja hoidmine on targa inimese tunnus, kirjutab Daniel Goleman oma uues bestselleris. Suhete kvaliteet on otseselt seotud meie karjääri ja füüsilise tervisega.Kuus aastat tagasi vallutasid maailma Daniel Golemani teosed emotsionaalse intelligentsuse teemal. Nüüd on ta välja tulnud järgmise trendi loova raamatuga sotsiaalsest intelligentsusest.Intelligentsust määratletakse tavaliselt kui üldist...

 • 2004-08-30

Kõrge EQga inimesi saadab läbirääkimistel edu

Hea läbirääkija mõistab teist inimest, kuid tal on ka positiivne enese-teadlikkus ja usk iseendasse – hea läbirääkija on emotsionaalselt intelligentne.Läbirääkimine on protsess, kus on kaks osapoolt, kelle huvid osaliselt kattuvad, kuid samuti esinevad vastuolulised (või ka konfliktsed) huvid vähemalt ühes küsimuses. Läbirääkimiste eesmärk on jõuda kokkuleppele teise osapoolega ja leida...

 • 2004-05-31

Emotsionaalne intelligentsus mõjutab firmakultuuri

Tänapäevases organisatsioonijuhtimises on üheks valdkonnaks, kus emotsionaalne intelligentsus mõju avaldab, organisatsioonikultuur. Emotsionaalse intelligentsuse neli valdkonda on järgmised:oma emotsioonide teadvustamine,oma emotsioonide juhtimine,emotsioonide äratundmine teistes,suhtekorraldus.Esmapilgul tundub, et need valdkonnad avalduvad üksnes indiviidi tasandil, kuid samas võib neid valdkondi rakendada ka organisatsiooni tasandil.Mitmed organisatsioonikultuuri uurijad arvavad, et inimeste väärtused ja emotsionaalsed käitumisstiimulid on...

 • 2003-11-24

Tundetargad meeskonnad on head suhtekorraldajad

Emotsionaalne intelligentsus toodab sisemist vaimustust, emotsionaalselt intelligentne meeskond suudab lisaks meeskonnasiseste heade suhete hoidmisele luua suhteid ka väljaspool meeskonda. Järelikult võivad ettevõtted, kes suhteid ei korralda, kergesti osutuda kõrvalejääjateks.Mis on meeskonna EQ?Meeskonna emotsionaalset intelligentsust saab hinnata mitmete näitajate põhjal, tõmmates paralleele üksikisiku emotsionaalse intelligentsuse komponentidega.Meeskonna emotsionaalset intelligentsust on võimalik hinnata...

 • 2003-04-28

Kõrge EQ muutub üha vajalikumaks

“Emotsionaalselt intelligentse juhi võib ära tunda sellest, et ta käitub nii, nagu oleks ta ratsionaalne,” märgib EBSi õppejõud Anu Virovere, “tavaettekujutuse mõttes mõistlikult käituv juht ongi emotsionaalselt intelligentne.” Psühholoogide hinnangul on vaimse võimekuse (IQ) osa inimese edus vaid 10–20, emotsionaalsest andekusest (EQ) sõltub aga 80–90.Anu Virovere sõnul on töö iseloom...

 • 2003-04-20

Intervjuu - Emotsionaalne intelligentsus & leadership

Meie kokkupuude EQ-ga sai alguse taanlase John Ewans Portingu poolt Eestis korraldatud gestaltterapeutide ja organisatsioonikonsultantide väljaõppe programmis.Treeninggrupid algasid 1992.aastal GIS (Gestalt Institute of Skandinavia) International-i egiidi all. Tema instituudi programmi läbimise minimaalne aeg o­n viis aastat, kuid tavaliselt võtab see rohkem aega.Alates 1976.aastast töötab John EQ praktiliste treeningute läbiviimisega Skandinaavia...

 • 2003-01-16

Tipptegijate edu saladus

Paljud inimesed kalduvad kinni hoidma kuivadest faktidest ja "mõistusest", kui asi puudutab tööd ja inimeste juhtimist. Emotsioonidesse suhtutakse kui "mitte tõsiselt võetavasse".Tegelikult võivad inimesed, kes usaldavad oma sisetunnet ja kasutavad seda efektiivselt, luua tunduvalt paremais töösuhteid, olla produktiivsemad ja edukalt motiveerida teisi. Seda tähendabki kasutada emotsionaalset intelligentsust. Emotsionaalne intelligentsus (EQ)...

 • 2002-08-26

EQ aitab olla parem müüja ja parem ostja

Kasutades emotsionaalse intelligentsuse kontseptsiooni oma tegevuse planeerimisel ja analüüsimisel, saavutavad müüjad fenomenaalseid tulemusi. Miks osa inimesi on tööd tehes õnnelikumad kui teised? Miks mõned saavutavad elus seda, mida nad soovivad, aga teised on kogu elu rahulolematud ega jõua sinna, kuhu sooviksid? Tihti on määravaks emotsionaalne intelligentsus (EQ). Müügiolukordade puhul on...

 • 2001-10-08

Töö emotsionaalse intelligentsusega - raamatututvustus

„Töö emotsionaalse intelligentsusega”Daniel GolemanÕpi tundeid juhtimaTegemist on järjega Daniel Golemani raamatule “Emotsionaalne intelligentsus”, mida on Eestis müüdud koguni 7000 eksemplari. Daniel Goleman on veendunud, et edukus ei sõltu ainult intellektist. “Töö emotsionaalse intelligentsusega” on koostatud paljude uuringute põhjal, mis näitavad emotsionaalse intelligentsuse rolli tulemuslikkuse saavutamisel. Goleman väidab, et IQ on...

 • 2000-04-19

Kuidas emotsionaalset intelligentsust arendada

Emotsionaalne intelligentsus on arendatav, kuid tegemist ei ole lihtsa äraõppimisega, vaid sihipärase ja järjekindla tegevusega.Emotsionaalset intelligentsust kooli tunniplaanis ei ole. Nii mõnedki väga nutikad ja eeskujulike tulemustega ülikoolilõpetajad leiavad end aastate pärast töötamas kunagiste keskpäraste tudengite alluvuses. Mis on siis viimastele suurema edu taganud? Selleks on tasakaal tavapärase IQ ja...

 • 2000-02-28

Kriitiliste juhtumite lahendamine

Juhi emotsionaalsel intelligentsil on määrav osa kriitiliste olukordade lahendamisel. Inimese oskused ja võimed avalduvad eriti selgelt ekstreemsetes, pingelistes olukordades. Sama põhimõte kehtib organisatsioonide kohta - organisatsioonide püsivuse üle otsustame selle järgi, kuidas nad teevad läbi kriise, mis ründavad neid nii väljast- kui seestpoolt.Kriitiline juhtum on mõiste, mille otstarbekus on tõestatud...