• 2011-03-31

Takistavad käitumised grupis

Jüri GinterMaaelu Arengu Instituut 15.02.1998Me kõik soovime olla meeskonnas kasulikud ja oodatud, kuid tihti saab mõni meie käitumisjoon koostööd takistavaks.Et parandada oma juhi- ja koostööoskusi, peame tundma enese nii negatiivset kui positiivset külge. Loomade käitumine iseloomustab tihti väga värvikalt ja karikatuurselt erinevat tüüpi inimesi.Loomad, kelle „käitumine" iseloomustab meeskonnatööd takistavaid hoiakuid...

 • 2011-03-31

Meeskonnal peavad olema ühised väärtushinnangud

Hans-Kasper KiviloPostimees 01.11.1998Kas olete kunagi jälginud haneparve lendu? Parve ees lendab tavaliselt üks lind, ülejäänud hargnevad V-tähe kujuliselt ja häälitsevad, ergutamaks parve «vedajat».Mõne aja pärast juht vahetub. Kui üht lindu tabab jahimehe kuul, siis jäävad temaga koos maha veel paar lindu. Edasi lennatakse siis, kui pihtasaanu kas on hukkunud või...

 • 2011-03-31

Efektiivsel tiimil on viis põhitunnust

Mait RaavaÄripäev 26.07.1999Võib ennustada, et Eesti firmasid hakkavad huvitama järjest enam koolitusprogrammid, mis aitavad suurendada tiimide efektiivsust. Põhjus on selles, et tiimid on peamised tegevusüksused firma kasuminumbrite muutmisel. Ilma efektiivsete tiimideta on konkurentsis püsimine järjest raskem.Erinevalt tavalisest töörühmast on tiimi peamiseks tunnuseks pühendumine ühisele eesmärgile. Pühendumine loob sünergia ja tagab...

 • 2011-03-31

Meeskond loob firma efektiivsuse

Erik SamelÄripäev25.10.1999Võrreldes üksikjuhtimisega omandab firmades järjest suuremat tähtsust tiimitöö.Hansapanga koolitusjuhi Rita Viitmanni sõnul on meeskonnast kasu juba üksnes seetõttu, et nii on parem ideid genereerida. Tiimi liikmed viivad sageli enda koostatud projekti ka lõpuni. «Üksikisik ei suuda alati näha probleemi erinevatest vaatenurkadest,» kinnitab Viitmann.Vatson & Vatsoni tegevdirektori Rain Teimanni arvates...

 • 2011-03-31

Tiimitööl mitu tahku

Erik SamelÄripäev 17.01.2000Heas meeskonnas on inimesed tööalastes rollides paindlikud. Tegemist on loova kooslusega, mis on valmis edukalt tegutsema kiiretes olukordades.Meeskonna all mõeldakse sageli inimeste gruppi, kelle uude töökohta minev ülemus endaga kaasa võtab. Selline meeskond on eelkõige seotud lojaalsuse ja ustavuse kaudu. Samuti nimetatakse mõnikord meeskonnaks sotsiaalselt tihedalt läbikäivaid inimesi....

 • 2011-03-31

Märka ja väärtusta inimeste erinevust

Anu ÕunÄripäev 17.04.2000Nii isiklik kui kogu firma edukus sõltub otseselt meie võimest ja oskusest inimesi mõista, nendega kontakti leida ja suhelda. Pidevalt on tehtud pingutusi, et mõista inimese käitumist. 1920-ndatest aastates pärineva William Moulton Marstoni käitumisstiilide mudelil põhinev lähenemine on üks viis lihtsalt ja süsteemselt lahti seletada inimkäitumine kogu selle...

 • 2011-03-31

Koostöövõime muutub teadmistest tähtsamaks

Mihkel PärjamäeÄripäev 21.05.2001Viimase kümne-viieteistkümne aastaga on maailmas toimunud murrangulised muutused: personaalarvuti massiline kasutuselevõtmine, interneti areng, mobiilside areng. Murrangulised muutused panevad organisatsioonides aluse uuetele ilmingutele, mis vajavad mõtestamist.Probleemid, mis tekivad arenguga, on seotud arenguprotsesside suuna mittemõistmisega. Uuendused, mis toimuvad maailmas, ei ole mitte tehnika arengu tulemus, vaid tehnikas toimunud muutused on...

 • 2011-03-31

Grupid vajavad tundeid

Karin HangoÄripäev 11.06.2001Inimesel on mugav pidada ennast loogiliselt toimivaks olevuseks. XX sajandil hakati aga järjest rohkem mõistma, et inimese tegevust ja selle efektiivsust mõjutab veel miski (Freudist mõjutatud inimesed nimetavad seda alateadvuseks, Moreno ja Quilfordi omad loovuseks ja spontaansuseks ning Golemanist inspireeritud emotsionaalseks intelligentsuseks ehk EQ-ks).Uue sajandi alguses on hakatud...

 • 2011-03-31

Üks pluss üks on kokku rohkem kui kaks

Üks pluss üks on kokku rohkem kui kaksTiiu VärbuÄripäev 27.08.2001Vanarahvatarkus ütleb, et kaks pead on ikka kaks pead. Kuid mis tulu sellest tõuseb, kui mõtleb vaid üks? Samuti on mõttetu panna kokku kahte pead, kui need ei suuda rohkem väärtust luua kui kumbki omaette.Et üks pluss üks oleks rohkem kui...

 • 2011-03-31

Igasse tiimi peaks kuuluma üks ideede generaator

Mihkel PärjamäeÄripäev 29.10.2001Juhid on viimastel aastatel järjest enam aktsepteerinud inimeste isiksuslikku eripära ja põhimõtet, et meeskonda on vaja leida erinevaid inimesi. Suhtumine – kui ei sobi, lasen lahti – on asendumas vastutuse võtmisega meeskonna koosseisu eest.Ideedega inimesed ja mida nendega tehaEnamiku tippjuhtide unistuste unistus on leida rohkem ja paremaid ideid...

 • 2011-03-31

Tunnusta oma meeskonda rohkem

Peep VainÄripäev 28.01.2002Hoolimata sellest, et enamik juhte tunnustamise vajalikkusesse usub, ei kiida ega täna nad oma meeskonnaliikmeid piisavalt. Õige asja eest kiitmine on samas hea vahend meeskonna moraali turgutamiseks, suhete parandamiseks ning motivatsiooni tõstmiseks.Miks juhid oma inimesi piisavalt ei tunnusta?Põhjuseid on mitmeid. Meid endid ei tunnustata. Me ei tea täpselt,...

 • 2011-03-31

Miks uuendusmeeskonnad läbi kukuvad

Taivo PajuDirector Mai 2002Ainult geeniustest koosnev meeskond jääb sageli alla sellisele, kus kaasatud on ka märksa tagasihoidlikuma mõttelennuga kriitikud-täiustajad ja täideviijad. C.A.R.E. metoodika on üks võimalus, kuidas meeskonnast pilti saada ning seda vajadusel sobilike inimestega täiendada.Oma kursustel annab Inscape Koolituse juhtimiskonsultant Mati Sööt minigruppidesse jaotatud seltskonnale ülesande: nad peavad võtma...

 • 2011-03-31

Konfliktide lahendamine arendab meeskonda jõudsasti edasi

Anneli SalkÄripäev 12.08.2002Meeskonnatöö üks loomulik osa on konfliktide lahendamine, mis hästi toimivas meeskonnas muutub üha lihtsamaks ning aitab jõudsasti kaasa heade koostööoskuste arendamisele.Edukalt toimiva firma üheks aluseks on hästi toimiv meeskond. Heast meeskonnast võib olla kerge rääkida, kuid elus tuleb ikka aeg-ajalt konflikte ette. Inimesed on erinevad: kuigi kõik võivad...

 • 2011-03-31

Sisustusega saab toetada meeskonnatööd

Janne MikkiverÄripäev09.10.2002Tiimitöö õnnestumise üks aluseid on avatus ja info kiire liikumine. Kontori sisustajatele tähendab see, et üha enam tuleb pakkuda lahendusi, mis toetavad spontaansust, tiimitööd.Mida võiksite teie oma firma seisukohast mõelda? Kas hea infosüsteem suudab korvata vahetut infovahetust? Kuidas oleks võimalik firmasisest avatust arendada? Kas see on vajalik? Kuidas seda...

 • 2011-03-31

Erinevuste sallimine vähendab vastuolusid meeskonnas

Anu ÕunÄripäev 17.02.2003Konfliktid meeskonnas8 Meeskonnas tekkivate konfliktide peapõhjus on inimeste alateadlik hinnang: kõik tavapärasest erinev on väär.Konflikt on tagajärg, mis on tingitud erinevuste tõlgendamisest käitumise, mõtlemise, tundmise ning väärtuste tasandil.Konflikt mõjutab negatiivselt inimeste töövõimet, nende poolt tehtud töö kvaliteeti ja tulemusi. Konfliktide tagajärjeks organisatsioonis on ebalojaalsus, ebaausus, tööjõuvoolavus, madal efektiivsus.Kui...

 • 2011-03-31

Arenda meeskonda ideaali abil

Mihkel PärjamäeÄripäev 28.04.2003Meeskonna arendamine on juhtidele prioriteetne ülesanne. Enamik ettevõtteid ei ole aga tulemustega rahul. Efektiivseim arengutee on meeskonna ideaali abil.Juht peab teadma, milline on tema ideaalne meeskond, ja lähtuvalt sellest suunama iga meeskonna liikme arengut. Ideaali saavutamiseks peavad kõik meeskonna liikmed arenema. Kes ei suuda arengutempoga sammu pidada, peab...

 • 2011-03-31

Koostööst saab rääkida täpselt ja ilma müstifitseerimiseta

Karin HangoÄripäev 28.04.2003Vaatamata sellele, et koostöö on tänapäeval paljude ettevõtete põhiväärtuste ning oluliste tegutsemispõhimõtete hulgas, räägitakse koostööst harva täpselt ja ratsionaalselt.Loomulikult on meeskonnatöö seotud emotsionaalse intelligentsusega ehk tunnete ja suhete juhtimisega, see ei õigusta aga koostööprobleemide arutamise vältimist või valdkonna müstifitseerimist. Tegemist pole ju vaid vähestele jõukohase salapärase päritoluga nähtusega,...

 • 2011-03-31

Meeskond peaks arvestama liikmete erinevaid võimeid

Mati SöötÄripäev28.04.2003Uuendusprotsessi edu sõltub sellest, kui palju erinevaid mõtlemis- ja käitumisviise meeskonnas on esindatud ja kuidas kasutatakse ära iga meeskonnaliikme loomupärane potentsiaal.Rohkem kui kahekümne aasta jooksul tehtud vaatluste ja uurimistööde põhjal on töötatud välja meeskonna analüüsimetoodika C.A.R.E., mis kirjeldab uuendusprotsessis osalevate meeskonnaliikmete mõtlemis- ja käitumiskalduvusi. Mõistes uuendusprotsessis osalevate inimeste käitumisviise,...

 • 2011-03-31

Mikrokliima areneb viie etapiga

Anneli SalkÄripäev 28.04.2003Tihti on just firma mikrokliima see, mis tekitab kliendis meeldiva tunde ning loob püsiklientuuri.Loomulikult soovime me töötada mõnusas meeskonnas, kus oleks võimalik asjalikult tööd teha, häid tulemusi saavutada ja nalja visata.Millest see sõltub, et ühes töökollektiivis on mõnus õhkkond, aga teises on tunda varjatud pingeid?Meeskonna mikrokliima kujuneb selliseks,...

 • 2011-03-31

Salastamine pärsib meeskonna arengut

Mait RungiÄripäev 28.04.2003Ettevõtete liigne salastatus ei luba meeskonnal efektiivselt ja arenemise võimeliselt tegutseda.Konfidentsiaalsus on tänases kiires ideede jäljendamise maailmas omandamas uut tähendust – järjest vähem püütakse varjata oma tänast päeva ja tulevikku. Nimelt peavad ettevõtted sagedamini oma strateegiaid partnerite ja laia avalikkuse sh klientide ees avalikustama. Iseenesest juba partnerlus eraldivõetuna...

 • 2011-03-31

Uuendusmeeskonna edu eeldus on meeskonnaliikmete potentsiaali arvestav rollide jaotus

Mati SöötÄripäev 28.04.2003Ainult kolmandik ettevõtteis loodud uuendusmeeskondadest saavutab enamiku püstitatud eesmärkidest ning tervelt 38% neist meeskondadest ei täida ühtegi neile pandud eesmärki.Uurimine on kinnitanud, et erinevate inimeste käitumine uuendusprotsessis ja rühmatöös on erinev. Teistega koos mingi konkreetse eesmärgi nimel töötades kujuneb inimeste mõtlemis- ja käitumiseelistustest teatud käitumisviis.Meeskondade edu või ebaedu...

 • 2011-03-31

Vähem egoismi ja enam kommunikatsiooni

Erik SamelÄripäev 28.04.2003Eestlaste meeskonnatöö oleks märksa edukam, kui liidril õnnestuks vähendada kommunikatsioonihäireid ning meeskonna liikmete egoismi, leidsid Juhtimise vestlusringis osalejad.·Turunduskonsultant Anu-Mall Naarits·OÜ Self II juhtiv koolitaja Kadri Kõiv·ASi Remedia kommertsdirektor Sirje Potisepp·OÜ Celestis Koolitus psühholoog-konsultant Anneli Salk·CV-Online’i tegevdirektor Margus Ärm·Küsis Äripäev kuukirja Juhtimine toimetaja Erik SamelKuidas üldse sobivad kokku mõisted...

 • 2011-03-31

Erinevad inimtüübid mõjutavad meeskonna arengut

Anneli SalkÄripäev 25.08.2003Meeskonna tööalase edukuse määravaks faktoriks on inimressurss. Ükskõik kui geniaalsed ideed on õhus, sõltub ideede ellurakendamine ikkagi inimestest.Millistest inimtüüpidest peaks meeskond koosnema, et tulemused oleksid suurepärased ja toimuks pidev dünaamiline areng?1. Intellektuaalne tüüpSee inimene on meeskonnas ideede genereerija ja projektide väljamõtleja. Tal on selged visioonid eesmärkidest, kuhu firma...

 • 2011-03-31

Iga inimtüüp rikastab meeskonda oma isikupäraga

Anneli SalkÄripäev 25.08.2003Kui meeskond koosneb ainult ühest või kahest isiksuse tüübist, siis on alguses meeskonna areng rahulik, kuid see soikub tasapisi, sest keegi ei oponeeri.Meeskonna arengu seisukohalt on kasulik, kui meeskonnas on igat tüüpi inimesi. Igal tüübil on omad tugevad küljed ning nii on võimalik toetuda meeskonnatöös teineteise tugevatele külgedele....

 • 2011-03-31

Halb meeskond kaotab hea töötaja

Kaupo SaueSigne VessoÄripäev 08.09.2003Ettevõtted, kus ei pöörata tähelepanu organisatsioonikultuuri arendamisele, jäävad väärtuslikest töötajatest ilma.Väärtuslike inimeste leidmine ja neist sünergeetilise, tulemusrikkalt koos tegutseva meeskonna loomine, muutub järjest olulisemaks liidritegevuseks.Ennast väärtustavad töötajad on nõudlikud. Ametikoht valitakse hea tööõhkkonna järgi, st nad valivad emotsionaalselt intelligentse meeskonna. Sarnased tõmbuvad ja edu toodab edu. Edukad...

 • 2011-03-31

Passiivset meeskonnaliiget tuleks sihikindlalt ergutada

Karin HangoÄripäev 13.10.2003Passiivse või vastutöötava meeskonnaliikmega toimetulekuks ei piisa ühekordsest vestlusest, teda tuleks pidevalt jälgida ning tema pidurdavale käitumisele kohe reageerida.Juhi jaoks on passiivsuse ja vastutöötamise märkamine ning määratlemine probleemina juba iseenesest väärtuslik. Pahatihti peetakse seda, et kõik võrdselt ei panusta, loomulikuks ja paratamatuks.Inimesed ei ole võrdsed ega isegi ülearu...

 • 2011-03-31

Emotsionaalselt intelligentse meeskonna loomine

Signe VessoKaupo SaueDictum Koolitus 20.02.2004EDU TOODAB EDUEttevõtted, kus ei pöörata tähelepanu organisatsioonikultuuri arendamisele, jäävad väärtuslikest töötajatest ilma.Väärtuslike inimeste leidmine ja neist sünergeetilise, tulemusrikkalt koos tegutseva meeskonna loomine, muutub järjest olulisemaks liidritegevuseks.Ennast väärtustavad töötajad o­n nõudlikud. Ametikoht valitakse hea tööõhkkonna järgi, st nad valivad emotsionaalselt intelligentse meeskonna.Sarnased tõmbuvad ja edu toodab...

 • 2011-03-31

Meeskonnatreening ennetab konflikte

Madli KentsÄripäev29.03.2004Probleemidest kollektiivis annavad aimu konfliktid, kuid märke sellest, et kõik ei toimi nii, nagu peaks, võib näha ka halvenenud töötulemustest. Üks lahendus sedalaadi murede puhul on meeskonnakoolitus.Edukas meeskonnatöö pole kaugeltki heade üksikmängijate soorituste summa. Meeskonnatreening võib probleemikollete avastamisel paljuski kaasa aidata, tuues välja ka aspekte, mida töötajad ise oma...

 • 2011-03-31

Kaasa meeskond uute plaanide väljatöötamisse

Ain KuusikÄripäev 26.04.2004Asudes juhina uuele töökohale, on sul reeglina kaks võimalust: tuua kaasa “omad poisid” või jätkata olemasoleva meeskonnaga, püüdes nad koos uutmoodi (loe: paremini) tööle panna.Nii nagu ei ole olemas ideaalset mudelit ja ainuõiget lahendust, tuleb ka nendes situatsioonides arvestada olukorra unikaalsust. Mõistagi on mõlemal puhul omad head ja...

 • 2011-03-31

Võiduka meeskonna loomine

Peep VainÄripäev 26.04.2004Olles üle 13 aasta tegelenud inimeste värbamisega, olen jõudnud edu valemit otsides väga lihtsate arusaamadeni. Taotle 100% ausust. Värba pikaks ajaks. Loo meeskonda, mitte kollektiivi. Püüa leida kutsumusega inimesi. Otsi inimest, mitte töötajat. Kasuta erinevaid meetodeid. Usalda valikul sisetunnet.Taotle 100% ausustTööandjana mängin avatud kaartidega ning ootan seda ka...

 • 2011-03-31

Meeskonna koostamisel tuleb lähtuda eesmärgist

Meeskonna koostamisel tuleb lähtuda eesmärgistKarin HangoÄripäev 10.05.2004Meeskonna loomisel tuleb arvestada eesmärki, mille ettevõte või projektgrupp on endale seadnud.Kindlasti on vajalik ettekujutus eesmärgist ja soovitavalt ka kaugemast visioonist, kuhu pikemas perspektiivis jõuda loodetakse. Oluline on eesmärkide võimalikult täpne kooskõlastamine olulisimate teistega, omanike, tellijatega, et ootustes kindel olla.Eesmärkidest lähtuvalt on juhil oluline...

 • 2011-03-31

Pügmeede seitse õppetundi tõhusaks meeskonnatööks

Manfred Kets De VriesSaldo 20.05.2004Kesk-Aafrika vihmametsades pügmee kogukonnas elanud Euroopa hinnatumaid juhtimisgurusid Manfred Kets De Vries näitab, mida on läänelikel organisatsioonidel sealsest kultuurist meeskonnatöö osas õppida.Tõhusat meeskonnatööd peetakse tulemuslike organisatsioonide üheks tuumikväärtuseks. Ettevõtetes, mis on püsivalt näidanud häid tulemusi, on meeskonnatöö kesksel kohal.Kuigi loosungeid nagu “meeskonnatöö”, “kvaliteet”, “austus indiviidi vastu”...

 • 2011-03-31

Erinevad inimtüübid tasakaalustavad kollektiivi

Andro KullerkuppÄripäev11.10.2004Kujutlege, et olete väikses paadis ja kõik istuvad ühes servas. Sellist paati on äärmiselt raske juhtida ning sellel on oht kergesti ümber minna.Üks võimalus on hankida oma meeskonda inimesi, kes erinevad isiksusetüübilt olemasolevatest inimestest. Seda lahendust on raske ellu viia, kuid värbamisel tasuks paluda professionaalsete konsultatsioonifirmade abi, kes viivad...

 • 2011-03-31

Usaldus on koostöö eeldus

Karin HangoÄripäev 17.01.2005Hea koostöö meeskonnas ehk tulemuslik ja nauditav tegevus ühise eesmärgi nimel eeldab usaldust.Eelkõige pean oluliseks kolleegide usaldamist selles mõttes, et neid ei kahtlustata kehvas töösoorituses. Edukas meeskonnas ollakse reeglina kindlad kaaslaste professionaalsuses ja vastutustundes. See eeldab üksteise tundmist. Juhul, kui kaaslasi piisavalt ei tunta, kiputakse nendes nägema endale...

 • 2011-03-31

Huumor aitab meeskonda tugevamini kokku kleepida

Teeli RemmelgÄripäev 28.03.2005Eesti ärikultuuris kasutatakse veel vähe huumorit, kuigi selle abil saab inimesi kiiremini meeskonda sidudaMeie firmade juhid arvavad enamasti, et töö on tõsine asi ja nali mõjub selle juures kohatult. Mõnes mõttes on see ka õige, sest kui ikka jama majas on, pole aega enam nalja teha.Osaliselt on liigne...

 • 2011-03-31

Koostöö eri generatsioonide vahel ei pruugi tulla kergelt

Mats SoomreÄripäev25.04.2005Tihti eelistavad juhid meeskonda võtta samas vanuses inimesi, sest eeldatavalt on nende töössesuhtumine teistega sarnane.Samuti arvatakse, et sama generatsiooni inimestega on lihtsam kokkuleppeid saavutada, sest nende maailmavaade on sarnasem. Kuid sellega kaasneb oht, et midagi olulist jääb märkamata ja võetakse kas liiga vähe või, vastupidi, liiga palju riske.Koostöö on...

 • 2011-03-31

Ainult tarkadest inimestest moodustatud meeskond on määratud hävingule

Mats SoomreÄripäev 29.08.2005Meeskond suudab ära kasutada oma tegelikku potentsiaali vaid siis, kui see koosneb erinevate käitumiseelistustega inimestest, kes on teadvustanud enda ja meeskonna plussid ja miinused. Vaid siis suudab meeskond toimida oma parimal viisil.Järjest enam veendutakse väites “Mitte suured ei söö väikeseid, vaid kiired aeglaseid!” Kuidas aga luua meeskond, mis...

 • 2011-03-31

Igas kontoris on oma filosoofid ja artistid

Madli KentsÄripäev 26.08.2005Ühes kontoris võib koos töötada sadu erinevaid inimesi. Sama palju on ka erinevaid isiksuseteste, aga üldistatult võiks inimesed isiksuseomaduste järgi viieks põhitüübiks jagada.Kõigis inimestes on midagi igast tüübist. Üks omadus on aga tavaliselt domineeriv ning kõige paremini tuleb see esile konfliktides, kriisisituatsioonis või muudes ebareeglipärastes olukordades.Paarisuhete puhul öeldakse,...

 • 2011-03-31

Õige inimene teeb õigeid asju

Mats SoomreEesti Päevaleht 05.12.2005Mõned meeskonnad toimivad paremini kui teised. Oma osa on siin nii juhtidel kui ka meeskonnal endal, kuid enamasti tuleb mängu inimese sobivus meeskonna või tööga.Kui kutse-oskuste kõrval keskenduda ka inimeste omavahelisele sobivusele koostööl, on hilisemat närvi-, aja- ja rahakulu võimalik vältida.Meeskond suudab kasutada oma tegelikku potentsiaali ja...

 • 2011-03-31

Vastuseis otsese juhiga vähendab meeskonna suutlikkust

Tiina MerkuljevaÄripäev27.03.2006Liiga tihedad ja kuhjunud konfliktid kurnavad meeskonda ja langetavad selle efektiivsust. Juhi hoolimatu ja ükskõikne suhtumine konflikti viib usalduskriisini.Juhi hoolimatu ja ükskõikne suhtumine konflikti viib meeskonnas usalduskriisini.Kõige enam mõjutavad alluvate töö tulemusi suhted oma otsese juhiga. Juhi toetus ja asjakohane nõuanne tõstavad töötaja suutlikkust.Samas märkused, iroonia, alluva panuse tühistamine...

 • 2011-03-31

Parimad omadused vajavad avaldumiseks julgustust

Signe VessoKaupo SaueÄripäev 08.05.2006Meeskonna omavaheline suhtlemine võib anda kas tõuke kaaslase parimate omaduste avaldumisele või hoobi nende hävimiseks.Oluline on meeskonnajuhina olla teadlik ja märgata meeskonna kui terviku harjumusi/norme. Samuti iga meeskonnaliikme omasid.Kirjeldame mõningaid võimalusi, kuidas aidata avalduda inimeste parimatel omadustel.Meeskonnaliikmed peavad uskuma, et nad on võimekad ja suudavad veelgi paremini....

 • 2011-03-31

Kuidas spetsialistidest luua meeskond

Peeter KlanbergEesti Päevaleht 19.06.2006Ettevõtete juhid seisavad tihtilugu silmitsi probleemiga, kuidas töötajatele arusaadavalt ning kaasahaaravalt organisatsiooni eesmärke ja visiooni edastada.Ühesuunaline sõnum juhatuselt töötajatele jääb enamasti töötajale kaugeks.Kui tavaliselt saab ainult viis protsenti töötajatest strateegiast aru, siis koostööpõhise juhtimisviisi korral muutub iga töötaja ise eesmärkide seadmise allikaks ning nende otseseks elluviijaks. Koostööpõhine...

 • 2011-03-31

Meeskonnatöö tahab pidevat õppimist

Mari HiiemäeÄripäev 09.08.2006Meeskonnakoolitus aitab koostööprotsessi efektiivsemaks muuta, selle käigus õpivad inimesed paremini tundma nii üksteist kui oma võimalusi meeskonnas.OÜ Meeskonnakoolitus koolitaja-konsultant Ülo Vihma usub, et meeskonnakoolitust vajavad kõik koos töötavad kollektiivid, ükskõik kas tegemist on tootva kaadri või tippspetsialistidega.Koolituse sisu saab kohandada vastavalt olukorrale ning koolituse korraldajad püüavad arvestada just...

 • 2011-03-31

Kuidas... luua sünergiat

Anneli SalkEesti Päevaleht 09.01.2007Ega asjata öelda, et kollektiivis peitub jõud. Eriti suur jõud on töökollektiivis siis, kui töötajad oskavad ja suudavad endas ja kaastöötajates peituvat positiivset potentsiaali esile tuua. Iga inimene on omamoodi andekas ja seesmiselt rikas. Sünergia tekib, kui kolleegid on koostöö-võimelised ning iga töötaja soovib anda oma positiivse...

 • 2011-03-31

Käitumine probleemsete tiimiliikmetega

Karin Hango, koolitus- ja arendusfirma SELF II juhtiv koolitaja,28.08.2007Allikas: www.juhtimine.eePassiivsuse ja vastutöötamise võimalikke põhjusiMeeskonna eesmärgid pole kõigile meeskonnaliikmetele piisavalt selged või ei teadvusta kõik oma rolli nende täitmisel.Meeskonnaliikmed ei usalda üksteist isiklikult või professionaalselt.Meeskonnaliikmed ei samasta ennast meeskonnaga piisavalt.Meeskonnaliikmetel on ühistegevusega seoses lootusetuse tunne.Muudatused on kaasa toonud vastuseisu.Grupp on jõudnud...

 • 2011-03-31

Õnnelik meeskond sünnib koosloominguna

Pikaaegset meeskonna koostöötreeningute läbiviimise kogemust üldistades näeme, et lisaks paljudele muudele teguritele mängivad suurt rolli kaks meeskonnaliikmete hoiakut: mängija või ohver.Need hoiakud on enamasti teadvustamata ellusuhtumised, mis määravad mõtlemise ja tegutsemise stiili. Õnnelikus meeskonnas on mängijad, kes loovad koos oma paremat homset päeva. Nad teevad oma elu paremaks eesmärke saavutades.Õnnetus...

 • 2011-03-31

Sobiv aeg unistuste meeskonna komplekteerimiseks

Maris Orasson-PukkÄrielu 16.09.2008Tööandjatel on just praegu sobiv aeg alustada unistuste meeskonna komplekteerimist, sest palgaralli on peatunud ning krooniline töötajate põud on mitmes valdkonnas järele andmas.Viimasel paaril aastal valitses olukord, kus kandideerijate arv vabale ametikohale oli väga kasin. Need vähesed töösoovijad, kes reageerisid töökuulutusele või kellele tehti otsepakkumine, seadsid tööleasumisele kõrgeid...

 • 2011-03-31

Sõprussuhted töökohal

Autor: Daily Saviaukallikas: www.sekretar.ee 14.10.2008Töötamine koos sõpradega samas ettevõttes teeb töise argipäeva kindlasti toredamaks ning kergemaks. Siiski on lähedaste suhete loomine kolleegidega seotud teatud ohtudega.Luues sõprussuhted kolleegide ja ülemustega peab arvestama ka võimalike lojaalsusprobleemide ning kadedusega. Seda kinnitavad küsitluse tulemused, mis saadi uurides 100 juhtivtöötaja arvamust.Enamus küsitletutest leidis sõprussuhetest töökohal...

 • 2011-03-31

Ülemuste 10 surmapattu

Ülemuste 10 surmapattuAutor: Daily Saviaukallikas: www.sekretar.ee 25.02.2009Parimad töötajad lahkuvad ettevõttest, sest nad teenivad mujal rohkem või nad otsivad uusi väljakutseid ning näevad selleks mujal paremaid väljavaateid. Vähemalt nii usub suur osa ülemustest. Reaalsus on siiski teine.Keegi ei vaja ideaalset ülemustMünchenis läbi viidud uurimuse tulemusena pandi kokku nimekiri ülemuste rängimaist vigadest,...

 • 2011-03-31

Meeskonnavaimu puudumine tööl tekitab depressiooni

Allikas: www.tarbija24.ee 12.04.2009Soome uurijad leidsid, et kõigist stressirohke töökeskkonna teguritest on tervisele kõige kahjulikum meeskonnavaimu puudumine, mis tekitab depressiooni ja põhjustab alkoholi kuritarvitamist.Uuring viidi läbi Turkus asuvas Soome töötervishoiu instituudis ja seda juhtis Marjo Sinokki, kirjutab Healthday.Uuringus osales 3347 töötavat Soome inimest vanuses 30-64 aastat, kes vastasid küsimustele tööl valitseva...

 • 2011-03-31

Patrick Lencioni "5 põhjust, miks meeskonnad ei toimi"

Autor: Helen Pastarus, 24.04.2009allikas: www.juhtimine.ee„Meil on kogenum ja talendikam juhtkond kui ühelgi meie konkurendil. Meil on rohkem raha ja parem tehnoloogia kui neil. Sellegipoolest jääme me käibelt ja kasvult maha kahest peamisest konkurendist. Miks see nii on?” küsib tehnoloogifirma uus juht Katherine raamatus „The Five Dysfunctions of a Team”. Vastuseks...