Edukad ettevõtted tähtsustavad üksikisikut ja firma kultuuri

Asko Talu
Äripäev 17.11.2003
Euroopa Kvaliteediauhind 2003 lõputseremoonia raames Helsingis toimunud kahepäevase juhtimiskvaliteedifoorumil rõhutasid selle aasta Euroopa parimad organisatsioonid üksikisiku olulisust.
Teiste seas lahkasid juhtimise kvaliteeti Nokia, Ericssoni, General Electricu ja teiste Euroopa edukate ettevõtete liidrid, kellest peaaegu kõik rõhutasid üksikisiku olulisust kogu protsessis.
See algab loomulikult tippjuhtkonnast ja lõppeb iga üksiku töötajaga organisatsioonis. Juhtide puhul on väga oluliseks eestvedamise kompetents ehk kuidas nii tippjuhtkond kui ka kõik erineva tasemete juhid on ise organisatsiooni kultuuri ja väärtuste kandjateks. General Electric kasutab uute liidrite leidmiseks ja arendamiseks väga efektiivset süsteemi, mis võimaldab oma organisatsiooni seest üles leida kõige potentsiaalsemad “homsed” liidrid.
Edukate organisatsioonide puhul on määrava tähtsusega loovust ja innovatsiooni soodustavat keskkonda, mille kaudu on võimalik reaalselt genereerida uusi ideid ja lahendusi nii toote kui ka teenuse arendamiseks.
Kõiki edukaid organisatsioone ühendab organisatsioonisisene kõrge kultuur. Ühtsed põhiväärtused, selged eesmärgid ja ambitsioonid, hästi toimiv kommunikatsioonisüsteem, kliendikesksus, pidev parendamine, organisatsioonis töötamise üle uhkust tundvad töötajad.
Euroopa Kvaliteediauhinna konkurss kutsuti ellu Euroopa konkurentsivõime tõstmiseks, et paremini võistelda USA organisatsioonidega. Euroopa Liidu üks selgeid eesmärke on ka täna konkurentsivõime tõstmine. Ka Eestil tuleb anda oma panus ühtse Euroopa konkurentsivõime tõstmise protsessi, seda enam, et alates järgmise aasta 1. maist oleme Euroopa Liidu liikmed.
·
tippjuhtkonna täielik pühendumus
·
kogu organisatsiooni täielik pühendumine pidevale parendamisel
·
keskendumine mitte finantsidele vaid erinevate huvipooltele
·
ära anna iial alla
·
töötajate arendamine ja motiveerimine
·
nii juhtkond kui ka töötajad on täielikult pühendunud õppimisele, pidevale parendamisele, uute ideede kasutusele võtmisele ja töötamisele üheskoos, et saavutada visioon saada Maailmaklassi organisatsiooniks
·
juhid on rollimudeliks (eeskujuks) teistele
·
infovahetus juhtide ja töötajate vahel toimub otse
·
Horisontaalne “hierarhia” ja koostöö
tänavuse Euroopa Kvaliteediauhinna konkursi põhjal:
·
tugev pideva parendamise kultuur kogu rganisatsioonis (Siemens Nederland)
·
tulemused on jätkuvalt paranenud kõigis olulistes valdkondades (Siemens Nederland)
·
Paindlikkus kogu tegevusprotsessis (Robur S.p.A., Hispaania)
·
Töötajate lojaalsuse kõrgetase (Robur S.p.A., Hispaania)
·
Väga efektiivne kommunikatsioonisüsteem (Robur S.p.A., Hispaania)
·
Kliendirahulolu oluline kasv (Microdeco S.A., Hispaania)
Allikas: Recognition Book, 2003 EFQM