Ettevõtte pikaealisuse retsept

Martti Tiidelepp
Eesti Päevaleht 28.09.1998
Enneaegselt surevad organisatsioonid võivad tähendada raisatud elusid, isiklikke ja sotsiaalseid tragöödiaid, koguni rahvuslikke probleeme. Nagu iga elusorganism, peaks ka äriorganisatsioon püüdlema oma eesmärkide ja võimaluste täieliku realiseerimise poole. Ettevõtte pikaealisuse retsept, lähtudes traditsioonidega ettevõtete juhtimiskogemustest:
Inimeste väärtustamine. Varad ja kapital on firmale nagu hapnik: eluks vajalik, kuid mitte elu eesmärk.
Stora oli tegev vasetööstuses, et elada, mitte ei elanud selleks, et tegelda vasetööstusega. Traditsioonilise lähenemisviisiga ettevõtted alustavad raskustesse sattudes inimeste pealt kokku hoidmisega., pikaealised organisatsioonid seavad inimesed ja nende arendamise esikohale igas olukorras.
Juhtimise ja kontrolli lõdvendamine. Kiirelt muutuvas maailmas peab leppima määramatusega ja jätma ruumi ootamatusteks. Pikaealiste organisatsioonide sisekliima on vaba ning initsiatiivi innustav. Inimesed ei karda eksida ja katsetavad eri ideede ning töömeetoditega. Sellise juhtimise all võivad juhtuda “õnnelikud õnnetused”, kus esialgu perspektiivitud ideed löövad õitsele (näiteks laialt levinud 3M Post-It-Note´ide leiutamise lugu).
Kollektiivne õppimine. Organisatsioonid peavad pidevalt õppima, et muutuvas keskkonnas toime tulla. Täiskasvanud õpivad teistel põhjustel ning teistmoodi kui lapsed. Nende õpetamine on mitmes mõttes komplitseeritum, kuid väga palju sõltub, kuidas suudetakse ära kasutada gruppide mõjusid indiviidile. Näiteks Shell kulutab ligi 35 000 krooni aastas iga töötaja arendamisele. Kõige rohkem rõhku pannakse just koostööoskuste arendamisele intensiivsetes grupitreeningutes. Iga uus teadmine või oskus on organisatsiooni seisukohalt kasulik vaid niivõrd, kuivõrd seda suhete tasandil realiseeritakse. Seega on rõhuasetus tehniliselt ja spetsialiseeritud koolituselt nihkumas sotsiaalsete oskuste arendamisele.
Kasutatud on artiklit “The Living Company” (Arie de Geus, Harvard Business Review, March-April 1997) ning AS Allecto materjale.