Head uudised avaliku sektori rahvale

Nüüd on avaliku sektori rahval suurepärane võimalus panustada organisatsiooni suurimasse varasse - oma inimestesse ja turgutada nende töörõõmu ja eneseusku.
Nimelt saab taotleda toetust organisatsiooni arendamiseks programmist “Suurem haldusvõimekus”, mida rahastab Euroopa Sotsiaalfond
Taotluste esitamise tähtaeg on 19.märts 2012. Nii, et tasub kohe asja kallale asuda.
Antud meetmest toetatakse avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitust ja arendamist teemadel:

  •  organisatsiooniülesed koolitus- ja arendusprojektid;

  •  täienduskoolituste projektid juhtimisega seotud valdkondades;

  •  juhtimis- ja koostöövõimekust edendavad projektid;

  •  avalike teenistujate ameti- või erialastele stažeerimine välisriikides;


Toetuse saajaks on - valitsusasutused, riigi ametiasutused, KOV, KOV liidud ja ametiasutused. 
Abikõlbulikud kulud:

  • koolitus- ja arendustegevuse ettevalmistamise ja läbiviimisega seotudkulud, sealhulgas koolitajate, konsultantide ja ekspertide töötasu, majutus- ja sõidukulud;

  •  koolitusega seotud isikute toitlustuskulud kuni 19,17 eurot päevas isiku kohta, välja arvatud taotleja asutusega seotud isikute toitlustuskulud, mis on käsitatavad erisoodustusena;

  • koolitus- ja arendusprogrammide, õppe- ja juhendmaterjalide koostamisega seotud kulud;

  • vajalike ruumide ja tehnika rentimisega seotud kulud;

  • suulise ja kirjaliku tõlkega seotud kulud.


Omafinantseeringu määr on 15% ning toetuse mahul ei ole piirangut.
Saadud toetust tuleb rakendada vahemikus 24.05.2012 - 31.12.2013
Täpsem informatsioon: https://www.avalikteenistus.ee/?id=10562
Veel parem uudis seal juures on see, et kui teil on vaja kaardistada organisatsiooni koolitusvajadusei, koostada tõhus koolitus/arenguprogramm ja see ka ellu viia, siis Elamuskoolituse meeskond on rõõmuga teile kõige selle juures abiks.