Kaizen - järjepidevus viib sihile

Suure hinge peaaegu terve saladus seisneb sõnas „visadus.
Visadus on mehisusele sama mis ratas kangile, see on toetuspunkti pidev uuendamine. Victor Hugo
kaizenKaizen (jaapani keeles – „kai“= muutus, „zen“ = paremaks) tähendab nii järjepidevat parendamist kui pidevat liikumist paremuse poole. Kaizen on filosoofia, mis keskendub nii protsessile kui tulemustele.
Lisaks juhtimisfilosoofiale on kaizen just elufilosoofia. See eeldab, et iga aspekt sinu elust
väärib pidevalt edasiarendamist. Et säilitada tasakaal ja kogu aeg edasi liikuda.
Ainus, kellega on end mõistlik ja tervislik võrrelda, olen mina ise. Kui hea
on võrrelda tänast mina oma aastataguse minaga. Seda nii füüsilises, vaimses kui hingelises mõistes. Kas teed ka täna neid igapäevaseid (kasvõi pisikesi) samme, mis viivad Sind pidevas edasi liikumises eesmärgi poole? Kui olen iga päev kasvõi 15 minutit pühendanud enese jaoks olulisima edasiarendamisele, siis nädalaga on seda juba 1,45 tundi. Ei saa võtta tõsiselt väiteid, et „mul lihtsalt ei ole aega lugeda“. Klassikud ütlevad ikkagi, et kui sa ütled, et sul ei ole selle jaoks aega, siis sa ütled tegelikut, et see ei ole sinu jaoks tähtis.
Organisatsioonis on kaizen juhtimisfilosoofia, mille eesmärk on pidevalt sisse viia uuendusi paremaks saamise poole. Oluline nüanss on siinkohal, et selleks kaasatakse kõiki organisatsiooni töötajaid, lihttöölistest juhtideni ning et põhimõtteks on lähtuda eelkõige tervest mõistusest. Pidev parendamine tugineb probleemide lahendamisele. Mõte on selles, et oluline on igapäevaselt märgata pisikesi ebakõlasid, niinimetatud prügi ja ebaefektiivsuse kohti ning tegelda nende elimineerimisega.
Kaizeni eesmärk on elimineerida „prügi“.
Eksimused on avastuste väravad.   James Joyce

  1. Kõigepealt selgitatakse kehvade tulemuste algpõhjused välja seal, kus nad tekkisid. Siin on suurimad eksperdid eesliinitöölised, kes puutuvad igapäevaset kokku klientidega.

  2. töötatakse välja lahendused, kuulates eriti tähelepanelikult taas just neid töötajaid, keda see probleem puudutab ja

  3. rakendatakse neid parendusi (lahendusi) süstemaatiliselt. Süstemaatilisus tagab hea toimimise ja tulemuse.


Kaizeni võtmeteguriteks on:

  • Kvaliteet

  • Pingutus

  • Kõikide töötajate kaasamine

  • Soov muutuda

  • Suhtlemine


Enamik organisatsioone keskenduvad peamiselt produktiivsuse tõstmisele. Kaizen läheneb sellele laiemalt. Kaizen on protsess, mis hästi läbi viiduna muudab lisaks produktiivsusele ka teie organisatsiooni õhkkonna inimlikumaks, elimineerib ebakõlad.
Meie oleme kaizen filosoofiat kasutanud päris tihti 2-päevaste meeskonnakoolituste osana ning tulemused on muljetavaldavad. Koolituselt lahkudes on selgelt märgata osalenute motivatsiooni ja energia tõusu. Oleme saanud tagasisidet, et juba järgmisel päeval on töö juures teistsugune õhkkond, paranenud suhted, laekuvad parandusettepanekud jne. Võtmeteguriks on siin see, et plaanitud muutused ja ettepanekud tuleb saada süstemaatiliselt igapäevaelu osaks.
Vajadusel oleme meie nende meeskondade jaoks olemas. Toetame ja aitame meeskonnaliikmetel ise plaanitu süsteemi panna ja ellu viia.
Kaizeni nippidest kirjutame oma blogis lähiajal kindlast veel. Sest see tundub meile oluline.
Kaizen juhtimisfilosoofia kohta loe lähemalt siit.