Kuidas ennast tööl kehtestada?

Andrus Kahn
Postimees 20.09.2004
Kaheksakümmend protsenti tööalasest ebaedust on otseselt seotud puudulike suhtlemisoskustega, sh enesekehtestamise oskustega.
Enesekehtestamine on käitumine, mille abil väljendatakse oma mõtteid, tundeid, soove ja vajadusi ning seistakse oma õiguste eest viisil, mis aitab partneril teha sedasama.
Kehtestavalt ei saa ega pole vajagi kogu aeg käituda, kuid kahtlemata on see vajalik tööl nii finantssuhetes (kokkulepetest kinnipidamine, lepingulised suhted, võla sissenõudmine, ebakvaliteetse kauba tagastamine jne), võimusuhetes (alluva-ülemuse suhted, töövõtuintervjuu, avalik esinemine jne) kui ka meeskonnasuhetes (koostöö, äraütlemine jne).
Ärge heituge
Ka kõige viimistletumat kehtestamissõnumit võidakse tajuda vaenulikkusena. Selle asemel, et kehtestamissõnumit kuulata, hakkavad inimesed vahel automaatselt kasutama kuulamistõkkeid ja välja mõtlema «vastulööki».
Selle mõte on teid kahjustada ja kaitsereaktsioon esile kutsuda – valitakse teema, mis teist haavab, sageli lausa kontekstiväline. Kaitsereaktsioonidega toimetuleku universaalne strateegia koosneb kahest komponendist: peegeldav (eriti tunnete) kuulamine ja uuesti kehtestamine.
Kui teine osapool on vaenulik ning püüab solvata, on kasulik esmalt kaitsereaktsiooni vähendamiseks reflekteerida sõnumi sisu ja eriti tundeid, laskmata kiskuda end teise osapoole pakutud diskussiooni.
Agressiivsele süüdistusele «juba minu vanaema ütles, et kõik mehed on sead» võib peegeldavalt vastata näiteks nii: «sa arvad, et minu rahulolematus sinu tööga on seotud minu vaenulikkusega sinu kui naise suhtes».
Teiseks ei tohi hakata «analüüsima» kollegi iseloomuomadusi – see viib vaid kasutusse vaidlusesse. Säilitada tuleb lugupidav suhtumine, kasutamata irooniat või hinnanguid.
Ja lõpuks kehtestada end uuesti. Sellist käitumisviisi tuleb korrata seni, kuni vastupanu raugeb või käib teine osapool välja teile sobiva lahenduse. Seejärel ärge unustage töökaaslast tänamast!
Üheks alateadlikuks kaitsereaktsiooniks on küsimuste esitamine. See võimaldab mittevastanduval moel jutu kehtestamiselt kõrvale viia – küsimustele vastates te ei kehtesta ennast ja teine ei paku välja ka lahendusi.
Kehtestamisel tuleb üldiselt hoiduda küsimustele vastamast, reageerides ainult peegeldava kuulamisega. Lisateabe vajadusel anna seda vaid lühidalt ja konkreetselt.
Mõnikord kohtame töösituatsioonis endassetõmbunud käitumist, mis väljendub masendunud, tühja pilguga vaikimises. Sellises olukorras end kehtestades võimaldage esmalt piisavalt vaikust. Seejärel peegeldage nähtut (kehakeelt) ning kehtestage end uuesti!
Lähtuge eesmärgist
Osale töötajatele on pisarad peamiseks töiseks enesekehtestamise viisiks ning sageli on selline manipulatiivne käitumine väga tõhus. Siin on otstarbekas mitte lasta ennast sellest mõjutada, vaid leebelt korrata kehtestavat sõnumit või peegeldada situatsiooni: sa oled kurb, et projekti aruande esitamise tähtaeg on möödas.
Kui siiski tunnete, et kontroll kaob, lõpetage kehtestamine, selgitades, milline oli teie eesmärk, ja leppige kokku vestluse jätkamiseks uus aeg. Seejärel kehtestage end uuesti leebel moel, kuni probleem on lahendatud.