Ladusa kultuuriga ettevõtteid saadab majandusedu

Andro Kullerkupp
David Rees
Äripäev
29.11.2004
Kultuuriküsimused on peamised tegurid ettevõtte tegevuse edukuses ja kultuuri muutmine võib mõjutada tegevuseesmärkide saavutamist.
Juhid, eriti just Ida-Euroopas on silmitsi uue raske ülesandega – kuidas rajada organisatsioone, mis suudavad oma kultuure kiiresti kohandada muutuvate ärikeskkondadega. Nimetame sellist liiki äriasutusi „ladusa kultuuriga organisatsioonideks”.
Tänapäeval painavad paljude kõrgema astme juhtide meeli kaks küsimust: millised strateegiad toovad meile äriedu homme? ja milliseid ressursse me edukaks konkureerimiseks vajame?
Need on strateegilised võtmeküsimused, mida tuleb pidevalt küsida kiiresti muutuvas ärimaailmas. On küllaltki raske jõuda selgete ning arusaadavate strateegiate ja ressursivajadusteni, aga on veel raskem ülesanne: kuidas peaks neid resursse juhtima?
Paljudel juhtudel osutab vastus olulisele mittevastavusele firma strateegiliste eesmärkide ja tegutsemisviisi vahel. Teisisõnu, organisatsiooni kultuur – viis, kuidas ta tegutseb – ei toeta äristrateegiat. Pidevalt muutuvates ärikeskkondades ei saa organisatsiooni kultuurid olla enam kindlaksmääratud – need peavad olema kohandatavad ja muudetavad.
Järjest enam põimub organisatsiooni kultuur ettevõtte strateegiliste otsuste ja tegevustega, kuid selle seose süvendamiseks on vaja kõigepealt vaadelda, kuidas asju tehakse ja seejärel kuidas asju tuleks teha.
Kultuurilise sobivuse leidmine nõudis organisatsioonidelt oma kultuuride muutmist. Harvardi Ärikooli uurimus esitas väljapaistvad erinevused pikaajalises tegevuses firmade vahel, mis tegelesid aktiivselt oma kultuuriga ja mis ei tegelenud.
Firmad, mis muutsid hästi oma kultuuri, teenisid neli korda suurema kasumi, kui firmad, mis ei suutnud kultuuri efektiivselt muuta.
Veel enam rabavad olid aktsiahindade tasemed – üheksakordne suurenemine kultuuri muutvatel firmadel võrreldes 74%-ga neil, kes ei muutnud oma kultuuri hästi.