Leia kiires päevas tühja aega enda tasakaalustamiseks

Mihkel Pärjamäe
Äripäev
24.04.2006
Minu kogemus ja ka erinevate juhtumitega tutvumine näitavad, et tasakaalu saavutamiseks on vaja nn tühja aega.
Iga inimene vajab tegevusevaba aega - mitte kogu aeg ei pea midagi kasulikku tegema. On loomulik, et meil on aega, kus me ei tee midagi.
Muidugi juhtub tavaliselt nii, et kui me midagi ei tee, siis mõtleme - mõtted ju liiguvad kogu aeg. Mõtete vaba vool aitab hoida meid iseendaga kontaktis ja keskenduda küsimustele, mis on elus tasakaalu hoidmiseks vajalikud.
Tasakaalustatus on oluline just pikas perspektiivis, kuid selle saavutamiseks on vaja tegutseda peaaegu igal nädalal.
Suurem osa juhi tööpäevast kulub suhtlemisele ja koosolekutele. Intensiivne suhtlemine kulutab nii emotsionaalset, vaimset kui ka füüsilist energiat. Selleks et oleks võimalik energiat kulutada, on vaja seda kuskilt ka saada. Lühikeses ajaperspektiivis - päev ja nädal - piisab, kui aeg jaotada erinevate tegevuste vahel.
Iga inimene vajab aega tööle, perele, sõpradele ja hobidele. Kui aeg on hästi planeeritud, siis võib tunduda, et tasakaaluga on elus kõik korras.
Kuid pikemas perspektiivis ei piisa lihtsalt tegevuste tasakaalustamisest. Vaatamata efektiivsusele võib ikkagi tasakaal kaduda.
Juht võib olla väga efektiivne, järgida ajaplaani, jagada aega edukalt töö, pere, hobide ja enesearengu vahel ning ikkagi jõuda tasakaalu kaotamiseni.
Juhid on kiirelt liikuvad inimesed, kes otsivad pidevalt uusi võimalusi eesmärkide efektiivsemaks saavutamiseks. Selleks et kiirelt edasi liikuda, on vaja energiat ja tasakaalu - nii nagu jalgrattaga sõites.
Oluline on tasakaalu säilitamine nii, et ei tekiks energiapuudust. Niipea kui juht annab endast rohkem energiat välja, kui ta oskab ise taastada, tekib oht tasakaal kaotada.
Pidev keskendumine erinevate inimeste vajadustele võib viia enda tegelike vajaduste mittetajumiseni.
Kui pidevalt tuleb tegeleda kulutatud energia taastamisega, siis lihtsalt ei jää aega iseendale. Pikemas perspektiivis on aga tasakaalu saavutamine juhi jaoks võtmeküsimus.
Tasakaal võib kaduda vähehaaval - see ei ole mitte niivõrd jalgratta sadulas püsimine, vaid pigem õige tee valimise küsimus. Tasakaalu saavutamine elus nõuab aeg-ajalt peatumist ja suuna seadmist.
Tasakaalu säilitamiseks on vaja vaadata läbitud teele ja mõelda eesseisvale. Kiirelt edasi liikudes ei pruugi olla võimalust tahavaatepeeglisse vaadata.
Julge unistada ja valida edasiminekuks oma tee
KES MA OLEN JA KES MA TAHAN OLLA?
Iseenda leidmine on tähtis. Kui olen juhtide käest küsinud, mille poolest tema eriline on, miks peaksid inimesed järgnema talle kui juhile, tekib tihti vaikus. Tundub, et juhid ei julge endasse vaadata - tegeletakse põhiliselt välise käitumisega, tajumata, et tänapäeval saavad järjest olulisemaks isiksuse omadused.
Isiksus ja isiksuse areng on seotud tasakaalu ja tasakaalutusega. Paljud juhid saavad ka aru, et iseenese tundmine on oluline, kuid ei ole oskusi iseenda kui isikuse tunnetamiseks. Proovitakse iseenese eest põgeneda, leides asendustegevusi ja ettekäändeid, et mitte mõelda.
MILLISED ON MINU UNISTUSED? MITTE EESMÄRGID, VAID JUST UNISTUSED!
Tihti tekitab inimestel rahulolematust tunne, et eesmärgid on tühised, pingutamine ei tasu enam vaeva. Selline tunne tekib, kui eesmärgid ei ole unistuste teostamiseks, vaid lihtsalt selleks, et edukas olla.
Tõeliste unistuste taasleidmiseks on vaja aega iseendaga, oskust igapäevaelust välja tulla ja lasta mõtetetel vabalt voolata. Unistuste leidmiseks on hea minna mõtetes tagasi lapsepõlve, tuletada meelde elu parimaid hetki. Samas võivad ka kõige raskemad situatsioonid aidata unistustes selgusele jõuda.
MIS ON MINU JAOKS ELUS OLULINE? MIKS?
See on küsimus elu põhiväärtustest: millest lähtudes kujundada oma elu. Väärtused tulenevad paljuski unistustest, kuid mitte ainult. Põhiväärtused on midagi, mis on isiksusega sügavalt integreeritud ja mida muuta on väga raske. Mida teha ja mida mitte? Millised teguviisid, käitumismallid ja põhimõtted on mulle sobivad, millised vastuvõetavad ja millised on sobimatud? Kui tekib valikuvõimalus, siis põhiväärtused aitavad n-ö kursil püsida.
KAS MA OLEN KA NENDELE VÄÄRTUSTELE VASTAVALT TEGUTSENUD?
See on iseenda tegevusele objektiivse hinnangu andmine, iseenda vigadest ja ka edusammudest õppimine.
MIDA SIIS MUUTA OMA ELUS, ET PÜSIDA OMA TEEL?
Julge keerata ära teelt, mis ei sobi, ja vali tee sõltumata teistest inimestest. Vajalik on leida tasakaal elu eesmärkides, väärtustes ja elustiilis.
Tasuks selgele eneseteadvustamisele, eluväärtustele ja strateegiale saabub kõrge pühendumisvõime. Pühendusmisvõime lubab olla rahul ja õnnelik, toimetades erinevaid asju - nii tööl kui ka vabal ajal. Pühendumisvõime kasv lubab olla õnnelik ka vaatamata kõrgetele ootustele erinevatelt sihtgruppidelt, kõrgetele eesmärkidele, vaatamata trööstitule ilmale.
Teadmine, et oled see, kes tahad olla, aitab olla tugevam kui vaid erinevatest sihtgruppidest tulenevaid rolliootusi täites. Pühendumisvõime on oluline tööd tehes, kuid veelgi olulisem on see, et pühendumisvõime tõstab elust saadavat rahuldus- ja õnnetunnet - seega tõstab elu kvaliteeti tervikuna. Tasakaalus juht on eelkõige pühendumisvõimeline - mitte ainult töös, vaid kogu elus.
Allikas: Mihkel Pärjamäe